chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Ajaveeb

Ressursside loetelu

18/08/2019
looja EBSN CBS Editor
Keel: ET
Document available also in: EN

Miks valida ressursirada?

Ressursirada (ingl resource path) loodi kasutajatele, kes soovivad ligipääsu avatud hariduslikele ressurssidele (OER). Nad on võib-olla juba läbinud juhitavad etapid (ehk nn tekstirada, ingl text path) ja tahaksid nüüd naasta õppematerjalide juurde. Tekstiraja läbinuna on lugejatel lihtsam ka põhiressurssidega uuesti tutvuda. 

Allpool toodud peatükid hõlmavad kõiki tekstis viidatud EPALE ressursse. Lisaks võimaldab see kasutajatel leida ka muid dokumente. Iga peatükk viib otse vastavale veebilehele. 

 

1. peatükk. Poliitikaraamistik

Euroopa poliitikakontekst

Euroopa uus oskuste tegevuskava

See veebileht on kompass, mis aitab orienteeruda oskusi, kvalifikatsiooniraamistikke, kutseharidust ja -koolitusi puudutavates Euroopa poliitilistes algatustes ning programmides. Veebilehel on esitatud Euroopa Komisjoni poolt alates 2016. aastast vastu võetud 10 poliitilist meedet. Kasutajad leiavad veebilehelt olulist teavet oskuste omandamist puudutavate algatuste kohta ja juurdepääsu täiendavatele dokumentidele.

Täiskasvanuharidus ja -koolitus Euroopas: õppimisvõimaluste avardamine

Esitatud uuringud põhinevad Euroopa Komisjoni ekspertide poliitikavõrgustikul Eurydice. 2015. aastal läbi viidud uuring annab põhjaliku ülevaate Euroopa täiskasvanuõppe uuendatud tegevuskava poliitikatest ja andmetest. Uuringus tuuakse välja meetmed eelkõige madalate põhioskustega või ebapiisava kvalfikatsiooniga täiskasvanud õppijate jaoks. 

Täiskasvanuharidus ja -koolitus Euroopas: paremate põhioskuste saavutamist toetavad programmid

Lugejatele antakse ülevaade täiskasvanute põhihariduse ja põhioskuste programmidest 32 riigis. Iga riigi süsteemi on kirjeldatud eraldi, kirjeldusi on kokku 35. Väljaandes esitatud andmed hõlmavad valdkondi, mis on seotud madalate põhioskustega, madala oskustasemega või kvalifikatsioonita täiskasvanute  õppimisvõimalustega. Uuringu keskmes on laiaulatuslikud projektid, mis toetavad täiskasvanuid põhioskuste omandamisel.

 

Oskuste täiendamise meetmed

Nõukogu soovitus oskuste täiendamise meetmeteks, ametlik allikas (saadaval mitmetes keeltes).

Soovituse „Oskuste täiendamise meetmed“ ametlik veebileht 

Külastage Euroopa Komisjoni ametlikku veebilehte, mis tutvustab teile oskuste täiendamise meetmeid ja uusi ressursse. Veebileht sisaldab teavet soovituse põhieesmärkide, sihtrühmade, põhietappide, rahastamise, poliitikatausta ning nendega seotud dokumentide ja linkide kohta. Täpsemate selgituste saamiseks laadige siit alla „Oskuste täiendamise meetmete“ põhiideed (2017) PDF-ina või veebisaidilt „Seotud dokumentide“ sektsioonist. Et saada kenade illustratsioonidega teabeleht, klikkige lingile või laadige see alla veebisaidilt „Seotud dokumentide“ sektsioonist.

Martina Ní Cheallaighi esitlus

Martina Ní Cheallaigh, Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kaasamise peadirektoraadi kutsehariduse, tööpraktikate ja täiskasvanuõppe eest vastutava üksuse juhataja esitleb andmeid madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute kohta Euroopa kontekstis ja kirjeldab 3-etapilist lähenemisviisi, mis on omane oskuste täiendamise viiside soovitustele. Lisaks annab tema ettekanne ülevaate oskuste täiendamisega seotud väljakutsetest ja soodsatest külgedest.

EPALE töövahendid

EPALE pakub kasutajatele töövahendit, mis aitab kasutada täiskasvanuõpet ning täiendavat kutseharidust ja -koolitust (CVET) puudutavaid andmeid. Töövahendit saab kasutada järgmiste toimingute jaoks:

  • Täiskasvanuõppe poliitikate rakendamise ja edusammude kaardistamine ning võrdlemine riigis.
  • Valdkondade määratlemine, kus saaks teha täiendavaid edusamme, et parandada oma riiklikke või piirkondlikke poliitikaid.
  • Saab jälgida, kui tulemuslikult suurendab riik täiskasvanuõppes osalejate hulka.
  • Saab lähemalt tutvuda uuringu ja ressurssidega, mille abil töövahend loodi.

Vahend poliitikate analüüsimiseks

Riikide profiilid

 

Muud allikad

OECD oskuste strateegia

See veebileht annab juurdepääsu mitmetele oskustega seotud OECD allikatele ja programmidele alates PIAAC-ist (Programme for the Assessment of Adult Competences, täiskasvanute oskuste hindamise programm) kuni riiklike oskuste strateegiateni. Ülaltoodud lingi abil saavad kasutajad juurdepääsu riigispetsiifilisele diagnostikale ja ettekannetele, mis käsitlevad riiklikke oskuste strateegiaid.

 

Hariduse ja koolituse ET 2020. aasta töörühma poolt välja pakutud täiskasvanuõppe töörühma ressursid (2014-2015)

Poliitikad, mis suurendavad täiskasvanud õppijate arvu põhioskuste tõstmisele suunatud tegevustes

See allikas pakub koondaruannet ettekannetest, mille on esitanud ET 2020 täiskasvanuõppe töörühm. Dokument põhineb lühikestel riiklike ja/või regionaalsete poliitikate ülevaadetel, mille eesmärk on kaasata täiskasvanuid põhioskusi parandavatesse tegevustesse. Dokument kogub kokku ja esitab rea edufaktoreid, mis põhioskuste poliitikakujundajate sõnul aitavad õppijatel paremaid tulemusi saavutada (p. 25).

Mõttekoja raport poliitikatest, mis tõstavad õppijate osalust põhioskusi parandavates programmides

Raport põhineb Euroopa ET (haridus ja koolitus) 2020. aasta täiskasvanuõppe töörühma korraldatud mõttekojal , mis käsitles täiskasvanute kaasamist põhioskuste õpetamisse. 4-päevase intensiivse ürituse käigus arutlesid eksperdid 12 Euroopa riigist teemal, kuidas töötada välja poliitikad, mis aitaksid tõhusalt tõsta õppijate osalust põhisoskusi parandavates programmides. Töörühm pidas seda suurimaks väljakutseks. Töörühm toetus aruteludes valdkonnas olemasolevatele uuringmaterjalidele.

Tugi täiskasvanute põhioskuste poliitika juhendamiseks

Käesolev uuring annab teavet aruteludeks täiskasvanute põhioskuste poliitikatest. Samuti pakub see liikmesriikidele ja sidusrühmadele poliitikate alast juhendamist ning näiteid headest tavadest, et muuta poliitikaid tõhusamaks ning keskenduda puudulike põhioskustega täiskasvanute ja haridustee varakult poolelijätnute õppevõimaluste lihtsustamisele.

Täiskasvanuhariduse poliitikate ja sätete parandamine Euroopas

Raport toob esile töörühma põhisõnumid ja kokkuvõtted, mis puudutavad järgmisi küsimusi:

  • Täiskasvanuõppe mõju inimeste elukäigule ja riikide majandustele.
  • Vajadus tõsta täiskasvanute põhioskusi.
  • Täiskasvanute osaluse suurendamine põhioskuste omandamisel jms.

 

2. peatükk. Põhioskused ja integreeritud poliitika

 

EBSN-i põhioskuste temaatiline ulatus

EBSN-i (Euroopa põhioskuste võrgustiku) veebileheküljel (ja välja antud materjalides) on ära toodud põhioskuste ulatus. Selle kohta täpsema ülevaate saamiseks külastage ülaltoodud linki.

Oskuste arendamine

Oskuste arendamisega (põhioskused, valdkonnaülesed oskused) seotud üksikasjadega tutvumiseks külastage Euroopa  veebilehte „Oskuste arendamine“. Lisaks leiavad kasutajad täiendavat informatsiooni ja ressursse pädevuste raamistiku ja sellega seotud ürituste ning dokumentide kohta.

Eluks vajalike oskuste käsitlemine Euroopas

Kokkuvõte Londoni majanduskooli (London School of Economics, LSE) analüüsist.
LSE projekti eesmärk on parandada põhioskuste õpetamist Euroopas, arendades ja hoogustades eluks vajalike toimetulekuoskuste õppimist. Projekti lõppkasusaajateks on ebasoodsa taustaga täiskasvanud, pagulased ja inimesed, kellel on vastuseis nn välismaalaste ja kultuurivahetuste suhtes. Taustainformatsiooniks vaadake uudisteartiklit projekti veebilehel ja dokumentatsiooni. Jälgige projekti lõppraporti linki.

Iirimaa Riikliku Täiskasvanute Kirjaoskuse Ameti (NALA) lähenemisviis põhioskustele

Põhioskusi määratledes eelistavad mõned Euroopa riigid kasutada terminit kirjaoskus kõigi asjakohaste põhioskuste puhul. Nii on näiteks Iirimaal. Külastage Iirimaa Riikliku Täiskasvanute Kirjaoskuse Ameti veebilehte, et tutvuda üksikasjalikumalt, kuidas NALA kirjaoskust defineerib.

EPALE blogipostitus David Mallowsilt kirjaoskuse teemal

David Mallows on 30-aastase kogemusega täiskasvanuhariduse õpetaja, koolitajate koolitaja, õpetajate koolitaja, juht ja teadlane. Varem oli ta Londoni Ülikooli kolledži (University College London, UCL) instituudi juurde kuuluva riikliku kirja- ja arvutusoskuse uurimis- ja arenduskeskuse (NRDC) teadusdirektor. Praegu esindab ta EPALEs toimetulekuoskuste temaatilise koordinaatorina Euroopa põhioskuste võrgustikku.

Ettekanne poliitika sidususe kohta

Puudulikud põhioskused on mitmetahuline väljakutse. Sellega saab tegeleda sotsiaalse kaasatuse, hariduse, tööturu, tervise vaatenurgast. Samuti saab sellele läheneda kohalikult vs. riiklikult või Euroopa tasandilt. Nende lähenemisviiside ning meetmete vahel sünergia ja kooskõla loomine on tõeline koordineerimistrikk. Mida tähendab poliitikate sidusus, miks on see oluline just põhioskuste arendamisel? Kuidas luua poliitika sidusust, millised võivad olla takistavad tegurid? Kõik need küsimused olid kesksel kohal David Mallowsi kõnes EBSNi iga-aastases koostöömõttekojas, mis toimusi 3.-5. juunini 2015 Haagis, Hollandis.

Videointervjuu vaatamiseks kasutage järgmist linki: Intervjuu David Mallowsiga seaduste sidususest.

Intervjuu käigus viidati ka teistele Haagi mõttekojas peetud ettekannetele. Kasutajad saavad neid ettekandeid jälgida lingilt Ettekanded EBSNi iga-aastases koostöömõttekojas 2015 EBSNi veebisaidil.

 

3. peatükk. EBSNi Berliini deklaratsioon

 

EBSNi kodulehekülg (Euroopa põhioskuste võrgustik)

EBSNi missiooniks on tagada, et kõigil Euroopa elanikel oleksid vajalikud põhioskused, mis võimaldavad neile juurdepääsu elukestvale õppele ning kindlustavad neile tööhõive ning kodanikuaktiivsuse. Külastage võrgustiku veebisaiti, et tutvuda projektiaruannetega, poliitikaülevaadetega, asjakohaste sündmustega ning erinevate huvigruppidega põhioskuste valdkonnas.

EBSNi Berliini deklaratsioon

Euroopa põhioskuste võrgustiku aastakonverentsil 2018 Berliinis leppisid EBSNi liikmed ja teised osalejad kokku konverentsi deklaratsioonis, mis võttis kokku võrgustiku soovitused, kuidas Euroopa poliitikategijad peaksid töötama sidusate, ühtsete ja piisavalt rahastatud riiklike poliitikate nimel, et rakendada meetmeid täiskasvanute oskuste täiendamiseks.

Intervjuu Satya Brinkiga

Satya Brink on poliitikateadlane, kes Kanada valitsuse elukestva õppe teadusdirektorina viis koos oma meeskonnaga läbi mitmeid teadusuurimusi täiskasvanuõppest. Ta oli ka OECD PIAACi (mida tuntakse ka täiskasvanuoskuste teaduskonnana) juhatuse kaasesimees. Praegu töötab ta rahvusvahelise konsultandina. Milliseid võimalusi ja strateegiaid näeb Brink põhioskuste poliitika toetamiseks riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil? Intervjuu tegi Euroopa põhioskuste võrgustiku peasekretär Graciela Sbertoli.

OECD täiskasvanuoskuste 7. fookus

OECD täiskasvanuoskuste fookuste sarja 7. teema keskendus küsimusele „Kui palju?“.

4. peatükk. Uus poliitika: kavandamine ja rakendamine

Juhtumipõhine uuring: Itaalia

Intervjuu Claudio Vitaliga

Itaalia avaliku poliitika analüüside riikliku instituudi ekspert Claudio Vitali räägib sidusrühmade tõhusa kaasamise tähtsusest poliitikate kujundamisel.

Juhtumispõhine uuring: Norra

Norra on teel tõhusa oskuste strateegia poole

Norra haridus- ja teadusministeerium koostas dokumendi, mis võtab kokku ja tutvustab oskuste riikliku strateegia väljatöötamise kogemusi Norras. Dokument on seotud Euroopa uute oskuste tegevuskava.

Norra riiklik oskuste strateegia

Norra uus strateegia tagab, et üksikisikutel ja ettevõtetel oleksid vajalikud oskused, mis annavad Norrale konkurentsivõimelise ärisektori, tõhusa ja terve avaliku sektori ning kaasava tööturu.

 

Juhtumipõhine uuring: Inglismaa ja Wales

Kodanike õppekava

See veebisait annab detailse ülevaate ja arvukalt ressursse lähenemisviisi jaoks, mida nimetatakse kodanike õppekavaks ja mille on välja töötanud Riiklik Õppe- ja Tööinstituut (Inglismaa ja Wales). See lähenemisviis pakub uuenduslikke vahendeid, mis kindlustavad, et kõigile oleks tagatud eluks vajalikud oskused nagu näiteks keeleoskus, digitaalsed oskused jms. 

Õppe- ja tööinstituut

Instituut on sõltumatu poliitika- ja teadusorganisatsioon, mille tegevus on pühendatud elukestvale õppele, täielikule tööhõivele ja kaasatusele.

Alex Stevensoni ettekanne kodanike õppekava teemal

Alex Stevenson juhib inglise keele, matemaatika ja inglise keele teise keelena valdkondi Riiklikus Õppe- ja Tööinstituudis (Inglismaa ja Wales). Oma ettekandes annab ta ülevaate kodanike õppekava taustast ja kontseptsioonist ning selle pilootetapi tulemustest, samuti selle lähenemisviisi kolmest kasutusvaldkonnast. Ettekanne sisaldab ka linke edasisele sisule ja ressurssidele.

2. etapp. Kodanike õppekava raport

Selle raporti koostasid Alex Stevenson, Charlotte Robey ja Sarah Downes oktoobris 2016. Dokument kirjeldab 13 pilooti, mis pidid looma kodanike õppekavale lisaväärtuse. 

 

Juhtumipõhine uuring: Saksamaa

Riiklik kirjaoskuse ja põhioskuste dekaad

See dokument on üldine kokkulepe täiskasvanute kirjaoskust ja põhioskusi puudutava riikliku strateegia kohta Saksamaal (2012-2016), mille töötasid välja Saksamaa föderaalvalitsused ja keskvalitsus. See allikas kirjeldab riikliku kirjaoskuse ja põhioskuste dekaadi algatuse üksikasju: kaasatud koostööpartnereid, eesmärke ja tegevussoovitusi.

Blogipostitus Timm Heltenilt Alpha-Dekade’il

Timm Helteni inglisekeelne EPALE blogipostitus tutvustab Alpha-Dekade’i algatust – Hamburgi ülikooli uuringut funktsionaalse kirjaoskamatuse kohta Saksamaal ning kirjeldab, kuidas riiklik kirjaoskuse ja põhioskuste dekaad antud küsimusega tegeleb.

 

Juhtumipõhine uuring: Iirimaa

Iirimaa kampaania kirja- ja arvutusoskuse parandamiseks

EPALE artikkel teavitab lugejaid avalikust infokampaaniast, mille eesmärk on aidata inimestel üle saada probleemidest seoses lugemisega, kirjutamisega, matemaatikaga või tehnoloogiaga. Kampaania käivitas 7. septembril 2018 Iirimaa Riikliku Täiskasvanute Kirjaoskuse Ameti (NALA) ja sellele pandi nimeks „Tee esimene samm“.

Kampaania “Tee esimene samm“ kodulehekülg

Lisainformatsiooni saamiseks ja erinevate multimeediasisudega tutvumiseks külastage NALA veebisaiti. Üksikasjalikuma teabe saamiseks suunduge siia.

Riiklik kampaania kirja- ja arvutusoskuse alase teadlikkuse tõstmiseks

Selle kokkuvõtte ja hindava raporti avaldas 6. juunil 2017 Iirimaa ja NALA täiendõppe ja -koolituse amet SOLAS. Kampaania toimus septembris 2017. Lugege materjale ka muude näidete kohta: kuidas on korraldatud teadlikkust tõstvaid kampaaniaid, milles erilist tähelepanu pööratakse hindamisvahenditele (kampaaniale hinnangu andmine, küsitlusuuringud, uuring sidusrühmade hulgas).

 

Jätkake siin:

Tagasi pealeheküljele

Sildid:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn