European Commission logo
Kontot looma
Blog
Blog

Kutsekoja õppematerjalid kutseoskuste hindajatele – kutse andjatele

Kutsekoja koostatud videoloengutes antakse ülevaade olulisimast, mida tasub teada kutsesüsteemi, kutse andmise ning oskuste hindamise kohta.

Video formaadis lühiloengud on mõeldud eelkõige neile, kes kutse taotlejate kutseoskusi hindavad ja kutse andmise otsuseid teevad, selleks et kutsesüsteemi põhitõed oleksid arvesse võetud.

Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma räägib videoloengus, mis on kutsesüsteem ning kes on selle osapooled. Kutsesüsteemi kvaliteedijuht Agne Lepikson selgitab, kuidas kutse andja õigusi taotleda ja mida seda tehes silmas pidada. Kutsesüsteemi suunajuht Maris Saarsalu selgitab kutse andmise protsessi juriidilisi nüansse ja kutse andmise korraldamist, samuti tutvustab ta vaidemenetlusega seonduvat.

Mis on kutsesüsteem?

Selles videos annab Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma ülevaate, mis on kutsesüsteem ning kes on selle osapooled.

 

Kutse andja õiguste taotlemine

Selles videos annab Kutsekoja kutsesüsteemi kvaliteedijuht Agne Lepikson ülevaate kutse andja õiguste taotlemise korrast.

Kutse andmise protsess

Selles videos annab Kutsekoja kutsesüsteemi suunajuht Maris Saarsalu ülevaate kutse andmise protsessist.

Vaidemenetlus kutse taotluse kohta tehtud otsuse üle

 

Selles videos annab Kutsekoja kutsesüsteemi suunajuht Maris Saarsalu ülevaate utse taotlemise kohta tehtud vaide menetlustest.

Eraõiguslik isik kutse andja ülesannetes

 Selles videos annab Kutsekoja kutsesüsteemi suunajuht Maris Saarsalu ülevaate kutse andmise korraldamisest. 

Videoloengud on valminud Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel.

ESF logo.
Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel