European Commission logo
Kontot looma
Blog
Blog

Kogemuslugu - õpetajast ettevõtjaks. Ettevõtjast tippjuhiks. Tippjuhist koolitajaks.

Kuidas ja miks ma oma kompetentsi täiendasin, et alustada oma uut teekonda koolitaja, konsultandina.

Naisterahvas seisab riidepoes.

Foto: Autori erakogu

Minu eneseteostuse teekonnal õpetajast ettevõtjaks, ettevõtjast tippjuhiks ja tippjuhist täiskasvanute koolitajaks olid olulisteks märksõnadeks: soov areneda, uudishimu, valmidus õppida ja omandada Coursera ja Innowise koolitustel uusi teadmisi, meetodeid, oskusi ja tööriistu, mida saan rakendada oma uues väljakutses - müügi - ja teeninduskeskkondade konsultandi, koolitajana.

Kas see on võimalik, et üks inimene võib olla hea õpetaja, inspireeriv tippjuht ja lõpuks loov täiskasvanute koolitaja? Kuidas ma jõudsin ja millise teekonna ma läbisin, et saada tippjuhist täiskasvanute koolitajaks? Kuidas ja miks ma oma kompetentsi täiendasin, et alustada oma uut teekonda koolitaja, konsultandina.

Soovin teiega jagada oma kolme arenguetappi läbi vaatenurga, millised isikuomadused, oskused ja tegevused aitasid mul erinevates arenguetappides tulemusi saavutada.

Minu lugu on nagu raamjutustus õpetajast täiskasvanute koolitajaks (klassikalisest pedagoogikast andragoogikasse), soov asjadele loovalt läheneda, olla motiveeritud, sõltumata sellest, millega tegelen.

Asume teele, seega:

MILLISED ISIKUOMADUSED JA OSKUSED AITASID MUL SAADA ÕPETAJAST ETTEVÕTJAKS?

 • Avatus ja uuendusmeelsus
 • Valmidus uusi asju kogeda
 • Mitte karta riskida
 • Hea pingetaluvus
 • Hea suhtlemisoskus
 • Oskus seada eesmärke, keerulistes situatsioonides mitte alla anda
 • Soov ja valmidus olla ise igas protsessi lülis sees, soov panustada

MILLISED ISIKUOMADUSED JA OSKUSED  AITASID MUL  TIPPJUHIKS SAADA?

 • Valmisolek töötada maatrikssüsteemis/suures organisatsioonis, mis eeldab oma ekspertteadmiste jagamist erinevate osakondade vahel, head kommunikeerimist ja protsesside tundmist ja juhtimist
 • Eesmärkidele pühendumine, järjepidevus oma ettevõtmistes
 • Valmidus võtta vastu uusi väljakutseid ja mitte karta eksida
 • Väga hea suhtlemisoskus
 • Empaatiavõime, oskus mõista kolleege ja samas motiveerida neid kokkulepitud eesmärke täitma
 • Enda ja oma tiimi arendamine ja motiveerimine
 • Oskus hoida ja arendada suhtlusvõrgustikku

MILLISED ISIKUOMADUSED JA TEGEVUSED AITASID MUL ENDA UUT TEEKONDA AVASTADA?

 • Uudishimu, soov end arendada ja edasi liikuda
 • Sihikindlus, metoodilisus, süsteemsus
 • Olles enda suhtes väga aus, vastates küsimusele, kuidas edasi ja mida ma reaalselt tahan teha
 • Läbi karjääriplaneerimise metoodika veelkord iseenda tundmaõppimine:
 • Mis on minu ootused, väärtused, huvid, oskused, kogemused, elustiil, elu situatsioon, hoiakud, personaalsed omadused
 • Mida ma peaksin endas arendama ja mis on minu konkurentsieelised
 • Mis on minu võimalused tööturul
 • Mis on mulle ikkagi oluline antud hetkel
 • Mida ma pean kindlasti tegema, et olla nähtav, et uues rollis tööturule tulla
 • Mis on minu referentsid
 • Kaardistasin valdkonna, kus ma tahan tulevikus töötada ja edasi areneda. Mis on minu MIKS, miks ma tahan selles valdkonnas olla, millesse ma usun ja soovin panustada
 • Kõhklused, kas ikkagi vajatakse minu teenust, selle ületamiseks kaardistasin oma väärtuspakkumist , kohtusin inimestega, saamaks enda mõtetele tagasisidet
 • OTSUS - alustan oma teenusega - MÜÜGI - JA TEENINDUSKESKKONDADE KONSULTANDI, KOOLITAJANA

Vaadates nendes kolmes arenguetapis välja toodud isikuomadusi, tegevusi, hakkab silma, et paljud kattuvad või on analoogid.

Seega elus on peamine, et sa sooviksid areneda, oleksid sisemiselt motiveeritud ning valmis uuteks väljakutseteks, teades ja olles valmis selleks, et see nõuab sinult pingutust ja vajadusi uusi asju juurde õppida, aga see võib olla on väga põnev ja inspireeriv teekond. Kui tuleb ette takistusi ja neid tuleb, siis ei tohi nendesse kinni jääda, vaid leida probleemidele vastuseid, lahendusi  ja edasi liikuda.

MIDA PIDIN JUURDE ÕPPIMA, ET OMA SENISEID KOGEMUSI SAAKSIN KOOLITAJA JA KONSULTANDINA RAKENDADA?

Töö Google'i otsingutega ja õppimine töötama uute tehniliste platvormidega. Alustasin vajalikke enesetäiendamiste, õpingutega.

EKA Avatud Akadeemia - Ruumitarg(em)aks:

 • et laiendada oma teadmisi ja silmaringi ruumist, kui keskkonnast, akadeemiline lähenemine ruumile.

Coursera - Branding and Customer Experience:

 • et oma senistele kogemustele, töötamaks brändide, brändingu ja jaekeskkondade arendustega, saada juurde akadeemilisi ja uusi metoodilisi teadmisi kliendikogemuse ja brändingu valdkonnas. Coursera - User Experience Research and Design Specialization
 • digitaalne keskkond, kasutaja vajaduste tundmaõppimine, uurimine, arendamine, prototüüpimine jne, milliste metoodikatega ja kuidas seda tehakse, see oli mulle täiesti uus valdkond, kuid tänasel päeval on brändidele, teenustele, toodetele oluline vastavalt kliendi vajadustele ja probleemidele kliendikogemuse väljatöötamine nii füüsilises kui elektroonilises ruumis, seega kliendikogemuse loomine elektroonilises keskkonnas tuli mul juurde õppida.
 • Coursera lõputööks, mis valmis arendusprotsessi lõpuks veebikeskkonna paberprototüübina, sain valida mind kõnetava teema: “OMA GARDEROOBI TEADLIK KUJUNDAMINE JA VÄHENDAMINE”. Teadlik tarbimine ja jätkusuutlik mõtteviis ning kliendikesksed lahendused on asjad, mis panevad minu silmad särama.

Ja lõpuks läbi õnneliku juhuse jõudsin ma Innowise - Täiskasvanu koolitaja väljaõppe koolitusele.

 • Sa oled oma valdkonna professionaal, kuid sa vajad meetodeid, kuidas oma teadmisi täiskasvanud õppijatele edasi enda. Koolitustele on nad tulnud oma kindlate vajadustega, sooviga õppida, mitte niivõrd sinu loengut kuulama, vaid täiendavaid teadmisi omandama. Innowise koolitus andis mulle vajalikke teadmisi ja meetodeid, kuidas koolitusi luua, läbi viia ja õpitut tagasisidestada. Olla koolitajana avatud, empaatiline ja õppida arvestama grupi eripäradega, mõtestada, miks on nad koolitusele tulnud, olla vajadusel paindlik, aktiveerida neid ja koolituse käigus kasutada/rakendada nende kogemusi/teadmisi. Covid 19 on muutnud koolitusmaastikul õpikeskkondi ja on ülioluline osata koolitada nii avalikus kui elektroonilises ruumis. Innowise koolitus andis hea väljaõppe ka digimeetodite ja keskkondade kasutamise kohta. LIsaks tajusin, et on oluline välja töötata/valida just mulle omane koolitusmetoodika, mis aitab mul loovalt oma valdkonnas tegutseda.

MINU NARRATIIV

Nii oma karjääri alguses geograafiaõpetaja ja metoodiku kui ka hiljem Eesti edukamate moebrändide ühe looja ja arendajana, olen alati kõige olulisemaks pidanud kliendikeskset lähenemist - et inimesed ja õpilased saaksid inspireerivaid, nauditavaid elamusi; et teenuse/toote (olgu selleks rõivadisain, brändi kontseptsioon, jaekeskkond või ainetund) pakkumisel, asjade väljatöötamisel rahuldatakse ennekõike just sihtgrupi vajadusi ja ootusi; et tiimide juhtimise keskmes oleks klient ja tema vajadused.

 

Koolitajana on minu missioon tuua kõige põnevamad, inspireerivad kogemused auditooriumi ette, mis on läbi põimunud teoreetiliste teadmiste ja uute suundadega aastate jooksul välja arenenud väärtusruumist, mille märksõnadeks on jätkusuutlikkus ja kliendikesksus. Mind inspireerivad kontseptsioonid, ehitised, teenused jne, mis arvestavad elukeskkonna ja kohalike inimeste tegelike vajadustega. Küsides küsimusi - miks, kuidas, kellele ja mida - loome keskkondi, mis kõnetavad nii klienti kui ka on jätkusuutlikud.

 

Login (2)

Kommentaarid

On olnud inspireeriv Sinu teekonda koolitajaks saamisel jälgida. Tean, kui keeruline on ennast taas leida, kui oled andnud endast kõik karjääri ülesehitamisel ja ühel hetkel saab üks teekond otsa. Samas tugevate inimeste puhul on see suures pildis õnnistuseks, kuna see avab palju uusi uksi. Soovin Sulle edukat suurt kannapööret, nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui ka vaimselt. 

Ja veel, ka minu silmad panevad särama teadlik tarbimine ja jätkusuutlik mõtteviis ning kliendikesksed lahendused. On oluline, et me kõik pööraksime natuke tähelepanu sellele, mida me ostame ja kas me seda tõesti vajame. 

Login (0)

Muljetavaldav kogemuslugu, mis paneb mõtteid mõlgutama, annab julgust ja jõudu ning enesekindlust liikumaks püstitatud eesmärkide suunas olenemata teele jäävatest karidest. Imetlusväärne on oskus analüüsida enda seisundit, leida motivatsiooni, kaardistada erinevaid olukordasid, esitada endale MIKS küsimusi ja leida seejuures teemade lõikes sobivaid vastuseid. Sihikindlus, järjepidev eneseotsing, erinevad töökogemused ja mitmed koolitused on andnud oskuse koguda hinnalist informatsiooni kuidas leida kliendid, määrata konkurents ja väärtuspakkumine. Ära ei ole unustatud ka kohtumist inimestega kelle tagasiside annab ülevaate hetke turusituatsioonist, mis näitab ära turul olevad võimalused ja varitsevad ohud. Sisenedes turule uue tulijana ja koheselt kasutada eristumiseks isikupärast brändi, mis on  suunatud äratuntavusele, eristumisele ja oma sihtrühma kõnetamisele, annab tugeva konkurentsieelise.

OTSUS - alustada oma teenusega - MÜÜGI - JA TEENINDUSKESKKONDADE KONSULTANDI, KOOLITAJANA on Maire Milderil tehtud ja kirjalikult kinnitatud. 

Tänud jagamast ja kogemusterohkeid koolitusi !

 

Login (0)

Users have already commented on this article

Logi sisse või Registreeru, et kommenteerida.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel

Eelseisvad sündmused