Blog
Blog

Kas koolitajaamet on populaarne?

Kas öeldakse tunnustavalt - ohoo, kui ütled, et töötad koolitajana?

koolitaja.

Foto: Ben White, Unsplash

Koolitaja on koondnimetus ametile, kus nii professionaalid kui ka huvilised – entusiastid õpetavad teistele inimestele neid teadmisi ja oskusi, mida nad ise valdavad. Iga ametiga käib kaasas teatud imago ja inimeste suhtumine sellesse ametisse. Kui üteldakse, et ollakse arst või advokaat, siis väljendavad inimesed oma tunnustust. Aga kui üteldakse, et töötatakse koolitajana, siis inimeste suhtumine sellesse on väga erinev.  Mõned ütlevad lugupidavalt – väga huvitav ja vajalik amet, teiste jaoks aga muutub see inimene justkui vähemtähtsaks. Hakatakse suhtuma tõrksa eelarvamusega.

Millest on tingitud sellised reageeringud?

Arvamuste kujunemise puhul toetuvad inimesed eelkõige enda varasematele kogemustele. Kui koolitustel osalemise ja koolitajate osas on positiivsed kogemused, siis suhtutakse koolitajaametisse ka positiivsemalt. Kui koolitaja on olnud sõbralik ja õpetanud uusi vajalikke oskusi ning andnud kasulikke teadmisi, siis võidakse koolitajat suisa ülistada. Koolitajast võib saada eeskuju ja mentor.

Aga kui koolitajaga seoses on pigem negatiivsed kogemused, siis ei peeta ka sellest ametist lugu. Mõni koolitaja valdab suurepäraselt oma ainet, kuid pole teiste inimeste õpetamises tugev, mõni koolitaja võib olla lihtsalt ebasõbralik või üleolev. Või on koolitusel osalejal koolitajale ebaadekvaatselt kõrged ootused, mida koolitaja ei suuda täita. Võib-olla on kooliajast halvad mälestused ja need kantakse üle koolitajatele, mõtlemata üldse elukestva õppe olulisusest tänapäeva elus.

Psühholoogias nimetatakse neid ülekandetunneteks. Kui minevikus on mõni inimene tekitanud teatud tundeid, siis sarnase valdkonna inimese suhtes hakatakse automaatselt sarnaseid tundeid tundma, ehk need tunded kantakse minevikust olevikku, süvenemata tegelikku olukorda. Kui aga isik suudab olla piisavalt positiivne ja muljet avaldada, siis märgatakse rohkem käesolevat hetke ning luuakse uus suhtumine uue kogemuse pinnalt.

Koolitajaameti populaarsust mõjutab inimeste vajadus õppida. Kui inimestel on reaalne vajadus midagi õppida ning asjalik koolitaja on vajalikke teadmisi ja oskusi jaganud, siis loomulikult suhtutakse koolitajaametisse positiivsemalt. Koolitusel omandatud teadmised ja oskused on aidanud elukvaliteeti parandada.

Täiskasvanuhariduse tänusündmusel tunnustati ja toodi esile häid koolitajaid. Aastatega on koolitajaamet populaarsust kogunud, kuna enam ei piisa keskkooli- või ülikooliharidusest. Selleks, et eluga kaasas käia, on vaja pidevalt midagi juurde õppida. Koolitajad, oma valdkonna spetsialistid, toovad need teadmised õpihimuliste inimesteni.

Koolitajaamet on küll populaarsust kogunud, aga kui tihti ütlevad noored, et soovivad hakata koolitajaks? Pigem saadakse koolitajaks siis, kui tekib soov oma erialaseid teadmisi teistega jagama hakata. Koolitaja Maimu Hint on ütelnud “Kui ise tead, et sul on palju teadmisi, siis on lubamatu hoida neid ainult enda teada.“

Täiskasvanute koolitajad kujundavad oma isiksusega ja sellega, kuidas nad koolitusi läbi viivad, inimeste suhtumist koolitajaametisse.

Küsitlus: Kuidas suhtute koolitajaametisse? 

  1. Ei pea koolitajaametit oluliseks.
  2. Koolitajaamet on oluline ja väärtuslik.
  3. Ei oska ütelda

Hääleta ja vajuta VOTE nuppu

 

Created with QuizMaker

 

Anneli Salk, kutseline täiskasvanute koolitaja

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel