European Commission logo
Kontot looma
Blog
Blog

Kantsler Merkel toetab uut digihariduse algatust Saksamaal

Kantsler Angela Merkel ja haridus-ja teadusminister Anija Karlicec tutvustasid veebiarutelu käigus uut "Digihariduse algatust", eesmärgiga edendada kodanike digipädevusi. Kuidas seda teha, jääb veel lahtiseks.

Originaalteksti on avaldanud saksa keeles kasutaja Peter Brandt.

 

offene Fragen zur Initiative .

22. veebruar 2021. a võib minna ajalukku olulise päevana Saksamaa föderaalvalitsuse pühendumisel haridusele. „Digihariduse algatuse” (Initiative Digitale Bildung) raames tutvustasid kantsler Angela Merkel ning haridus- ja teadusminister Anja Karliczek erinevaid projekte ja strateegiaid, mis näevad Saksamaa liiduvalitsuse aktiivsemat rolli haridusküsimustes. Selge on, et riikliku haridusplatvormi eesmärk on tulevikus tagada kodanikele ligipääs kaasavale haridusele. Vähem selged on järgmised asjaolud: millal on platvorm saadaval, kuidas teavitatakse seda innovatsioonikonkursist INVITE ja kui täpselt on Föderaalse Haridus- ja teadusministeeriumi (BMBF) plaanid seotud Föderaalse Töö- ja sotsiaalministeeriumi (BMAS) plaanidega.

Ei juhtu just iga päev, et Saksamaa kantsler räägib rahvastiku digitaalsest pädevusest, kiidab Saksamaa täiskasvanute hariduskeskusi (VHS) ja teatab oma patronaažist rakenduse kohta. See kõik toimus 22. veebruaril ja see on esimene kord, kui kantsler on mingi rakenduse patroon – käesoleval juhul on tegemist Saksa Täiskasvanute Hariduskeskuse Assotsiatsiooni loodud rakendusega „Stadt | Land | DatenFluss”. Rakendus on suunatud avalikkusele ja eelkõige neile, kes soovivad rohkem oma andmete kohta teada saada ning andmeid kontrollida. See on oluline samm, et aidata inimestel saada enesekindlamateks andmekasutajateks. Rakenduse õppekava aluseks on mõttekoja Hochschulforum Digitalisierung loodud „Raamistik andmekirjandusele”.

Digihariduse edendamine

Rakendus (mida rahastab BMBF) on see, mis ajendas kantsler Angela Merkelit ning haridus - ja teadusministrit Anja Karliczeki „andma digiharidusele Saksamaal tugeva tõuke” oma uue „Digihariduse algatusega”. Veebiürituse ajal selgitas Merkel, et kõrge valitsustasandi toetus tekkis soovist näha kõike toimuvat seoses hariduse digitaliseerimisega ühel platvormil. On arusaadav, et valitsus, kes juba paneb suurt rõhku digitaliseerimisele, soovib oma pühendumust uuesti rõhutada enne sügisel toimuvaid Saksamaa liiduvalimisi. Merkel ütles, et kui asi puudutab haridust, siis „Saksamaa vajab täiesti uut lähenemist”. Rõhutades, et sidusrühmad peavad "tegema palju tihedamat koostööd", väitis ta, et föderaalvalitsus mängib föderaalsüsteemi kontekstis väga ebatavalist rolli. Eesmärk on luua riiklik haridusplatvorm, mis peegeldab kohustuste "kihilist süsteemi", kus valitsus võtab esmase vastutuse kasutajate tuvastamise ja individuaalselt omandatud sertifikaatide säilitamise eest vastavalt andmekaitse standarditele.

Mis saab edasi?

„Riiklik haridusplatvorm” näeb ette põnevaid arenguid jätkuhariduse valdkonnas: keskne portaal, mis pakub ligipääsu kõigile digitaalsetele teenustele, mis on igaühele kättesaadavad olenemata vanusest ja eelnevast haridusest. Ühendatakse olemasolevad ja uued digihariduse platvormid. Uus platvorm põhineb ühistel standarditel, vormingutel ja koostoimivatel struktuuridel. Just need aspektid on föderaalvalitsuse korraldatud konkursi keskmes, mille võitjad kuulutati välja BMBFi veebiürituse ajal ja on juba kaasatud dialoogidesse. INVITE-s (innovatsioonikonkurss digitaalse platvormi loomiseks, et jätkata professionaalse hariduse andmist) otsivad sellise platvormi peamistele väljakutsetele lahendusi 16 üksikprojekti, mis töötavad koos kuni 2025. aastani. See aga ei näe ette  riikliku haridusplatvormi loomist ennast. Seetõttu jäävad vastamata küsimused projektitöö ja tegeliku platvormi vahelise seose ning ajakava kohta. Kas BMBF võib ja soovib oodata 2025. aastani, et käivitada riiklik platvorm? Teine küsimus puudutab BMBFi kavandatava platvormi ja riikliku veebipõhise jätkuhariduse platvormi (NOW) omavahelist suhet. Töö- ja sotsiaalministeerium, kes vastutab tööotsijate jätkuhariduse eest, loob paralleelselt teist platvormi. Föderaalne Tööhõiveamet peab dialoogi liiduvabariikidega „projekti määratlemise etapi” raames. Võib vaid loota, et mõlemad organisatsioonid teevad nendes küsimustes just nii edukalt koostööd, nagu näeb ette riiklik jätkuharidusstrateegia. Järelejäänud ametiaja jooksul peaks kantsler sellel aga silma peal hoidma.


Autorist:

© DIE/Rothbrust.
Dr Peter Brandt on osakonnajuhataja Saksamaa Täiskasvanuhariduse Instituudi Leibnizi elukestva õppe keskuses Bonnis.

© DIE/Rothbrust

Login (10)

Kommentaarid

Dann hoffe ich, dass sich die neue universale Plattform des BMBF sprachlich nicht auf dem doch recht hohen Niveau der - optisch sehr ansprechenden - Stadt-Land-(Daten)Fluss-App bewegt, denn dann sehe ich die Gefahr, dass weite Teile der Bevölkerung die Plattform nicht nutzen können oder wollen (von anderen grundlegenden Notwendigkeiten wie Barrierefreiheit mal abgesehen). Bin mal gespannt!
Login (0)

Grundsätzlich finde ich die Initiative ja gut. Menschen fit zu machen für den digitalen Raum, Lehre und Lernen im digitalen Raum zu fördern, und auch entsprechend die infrastrukturellen Möglichkeiten zu schaffen, dass dies möglich wird ist wichtig und es freut mich, dass die Wahrnehmung der Erwachsenenbildung nun vielleicht etwas intensiver wird (wobei ich mir da nicht sicher bin, dass das von Dauer ist). 
Was mich nachdenklich stimmt, ist die "Plattformeritis" die anscheinend ausgebrochen ist. Jeder baut eine neue und eigene, die alles können sollen. Diese neue soll anscheinend eine Mega-Meta-Plattform werden. Große Ambitionen sind ja schön, nur wäre es für den Bildungssektor und speziell auch die Erwachsenenbildung fatal, wenn diese neue Plattform das Berlin-Brandenburg der Bildungsplattformen wird.
Login (0)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel