chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Ajaveeb

Euroopa tööhõivega seotud põhioskuste teedekaart

28/08/2017
looja Anete Rätsep
Keel: ET
Document available also in: EN DA HU DE FR IT ES PL RO SL LT LV CS HR

/et/file/european-roadmap-work-related-basic-skillsEuropean Roadmap Work-related Basic Skills

European Roadmap Work-related Basic Skills

Alex Stevenson, inglise keele, matemaatika ja ESOL (inglise keele õpe muu emakeelega kodanikele) osakonna juhataja Riiklikus õppe- ja tööinstituudis Inglismaal ja Walesis, rääkis probleemist, kuidas põhioskuste madal tase on takistuseks töökohapõhisele õppele.

 

Tööga seotud koolitus kui vahend täiskasvanuõppe innustuseks

Hinnangute kohaselt on ühel viiest Euroopa täiskasvanust – ligikaudu 55 miljonit inimest vanuses 15-65 – puudulik kirjaoskuse tase. See mitte ainult ei raskenda nende jaoks töökoha leidmist ja pidamist, vaid tähendab suuremat vaesumise ja sotsiaalse tõrjutuse riski, pärsib nende kultuurilist ja poliitilist kaasatust ning piirab elukestva õppe ja eneseteostuse võimalusi. Asi ei ole mitte ainult lugemisoskuses. Tänapäeval vahendatakse tervet rida isiklikke, tööalaseid ja sotsiaalseid tegevusi tehnoloogiliste vahendite kaudu, mis seab digitaal- ja kirjaoskuse kesksele kohale, seda alates tööleidmisest kuni võimalusest sõpradega ühendust pidada. Osalusmäärad sellistes koolitustes, mis aitavad täiskasvanutel neid oskusi arendada, varieeruvad erinevate EL riikide vahel märkimisväärselt, kuid põhimureks on ikkagi üldine madal osalustase. Näiteks Inglismaal on osavõtt täiskasvanute kirjutus- ja arvutusoskuste kursustest viimase viie aasta jooksul langenud umbes 25% võrra.

Viimasel ajal on EL ja riiklike poliitikute seas täheldatud kasvavat huvi töökohapõhise õppe ja selle rolli vastu Euroopa vajaduste rahuldamisel inimeste põhioskuste parandamiseks. Tõendid näitavad, et poliitikud, kes toetavad tööhõivega seotud koolitusi, suudavad ühtlasi nii motiveerida täiskasvanuid sellisest õppest osa võtma kui ka innustada tööandjaid oma töötajaid arendama ja koolitama. Töökoht on õppeprotsessi toimumiseks loomulik keskkond – enamikus töökohtadest tegelikult juba viiaksegi läbi laialdast mitteformaalset õpet. Võimalus oma töökohal õppida, eriti kui see suurendab väljavaadet parema või kestvama töö leidmiseks, motiveerib inimesi osalema ka formaalsemas õppes ja koolitustes, mis omakorda annab võimaluse kvalifikatsiooni tõstmiseks. Eelkõige kehtib see täiskasvanute puhul, kes ei pruugi kaaludagi kolledžisse naasmist või „tagasi koolipinki minemist“.

 

Põhioskuste projekt STRAIGHTEN

Puudulikud põhioskused võivad siiski osutuda takistuseks töökohapõhises õppes või koolitusel osalemiseks ja paljude puhul seab see piiranguid nende väljavaatele üldse tööturule pääseda ehk seega ka võimalusele saada tööhõivega seotud väljaõpet. Niisiis, selleks et toetada täiskasvanute ligipääsu kõrgematasemelistele tehnilistele oskustele ja sedalaadi koolitusele, mis tuleks kasuks tööandjatele, parandaks tootlikkust ja toetaks majandust üldises mõttes, tuleb luua „edenemisrajad“, mis on suunatud inimese põhioskuste täiendamise vajaduse rahuldamisele – seda nii tööd otsivate kui ka juba tööturule pääsenud täiskasvanute jaoks. Lisaks täiskasvanute  põhioskuslike vajaduste rahuldamisele, nende edenemise toetamisele täiendõppes ja parema tööalase perspektiivi pakkumisele on sellise suuna eeliseks ka töökoha kui loomuliku õpikeskkonna potentsiaali ärakasutamine.

Põhioskuste projekt STRAIGHTEN on viimase kolme aasta jooksul nende küsimuste uurimisega tegelnud. Rahastatuna Erasmus+ poolt, alustasid kuus projektipartnerit Austriast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Norrast, Rumeeniast ja Ühendkuningriigist koostööd, et läbi töötada tõhusaid tööhõivega seotud põhioskuste arendamise strateegiaid ja tavasid. Projekti varasemas staadiumis jagasime oma esimest väljundit, kokkuvõtet ’eduindikaatoritest’ ehk eeldustest tõhusa poliitika ja praktika väljatöötamiseks tööhõivega seotud põhioskuste arendamisel. Viimase kahe aasta jooksul oleme uurinud olukorda oma partnerriikides ja korraldasime riikidevahelise koolitusürituse Rumeenias, kuhu tuli kokku üle kahekümne spetsialisti ja koolitaja, et jagada oma ideid tööhõivega seotud põhioskuste õpetamiseks, õppimiseks ja harjutamiseks.  

Tänaseks on partnerid oma töö kokkuvõttena esitanud projekti lõppväljundi – „Euroopa teedekaardi“ tööhõivega seotud põhioskuste arendamiseks. Lisaks ülevaatele projekti põhilistest õppetundidest tuuakse selles välja konkreetsed viisid, mida poliitikud, koolituse pakkujad ja spetsialistid võivad hakata ellu viima inimeste põhioskuste arendamiseks töökohtadel. Nendeks on:

  • Riiklike võrgustike arendamine, jätkusuutlik rahastamine ja põhioskuste selgesõnaline määratlemine – see moodustab koolitusteenuste osutajatele vajaliku keskkonna tööandjatele konkreetsete pakkumiste tegemiseks.
  • Koolitajate professionaalsuse tõstmine – tööhõivega seotud põhioskuste tõhus õpetamine ja õppimine on orienteeritud töökohale ja kasutab selleks asjakohaseid lähenemisviise, näiteks õppimise lõimimine tööülesannetega.
  • Kõigi asjaomaste sidusrühmade kaasamine – tööhõivega seotud põhioskuste arendamine eeldab tihedat koostööd koolituse pakkujate ja tööandjate vahel, samuti spetsialistide ja tööandjate/õppijate vahel, et jõuda tulemuseni, mis täidaks kõigi protsessis osalejate ootusi.

Projekti ja selle tulemustega saate lähemalt tutvuda veebilehel STRAIGHTEN Basic Skills.

 

Alex Stevenson on inglise keele, matemaatika ja ESOL (inglise keele õpe muu emakeelega kodanikele) osakonna juhataja Riiklikus õppe- ja tööinstituudis Inglismaal ja Walesis.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
  • Kasutaja Edgars Roslovs pilt

    Darba vietas, kas nodrošina zināšanu ieguvi ir ne vien tikai rīks, kas veicina pieaugušo mācīšanos, bet arī biznesa ilgtspējas un ekonomiskās situācijas indikators. Tas norāda par uzņēmuma interesi uz attīstību un nodrošina darbinieku karjeras izaugsmi.