chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Ajaveeb

EPALE – noor, sisukas, inspireeriv

08/06/2018
looja Madli Leikop
Keel: ET

EPALE tegutseb kolmandat aastat, aga selle lühikese ajaga on palju jõutud. Mitmekeelse avatud kasutajaskonnaga elektroonilise platvormi eesmärk on edendada kvaliteetse sisuga täiskasvanuharidust ning luua üle-euroopaline täiskasvanuõppe spetsialistide virtuaalne kogukond. Koolitaja, personali- ja koolitusjuht, andragoog, täiskasvanute õpetaja, muuseumipedagoog, ajakirjanik ja paljud teised võivad EPALEs kaasa rääkida, arvamust avaldada ja aruteludes osaleda, sisu luua ja infot otsida ning uusi kasutajaid omakorda juurde kutsuda. Platvormi tõlgitakse 24 keelde.

/pt/file/epaleonhelium1024x536ln5jpgepaleonhelium_1024x536_ln5.jpg

 

EPALEs on uudised; blogi; ressursikeskus koolitusmaterjalide  ja muude vahenditega täiskasvanute koolitajatele; kalender, mis kajastab EPALE sündmusi/kursusi ja täiskasvanuhariduse valdkonna ettevõtmisi. Samuti pakub EPALE täiskasvanuhariduses tegutsejatele võimalust kasutada võrgustikku ja suhelda kolleegidega praktikakogukondades. EPALE pakub sisu alates õppija toetavatest õppematerjalidest kuni kitsalt valdkondlike arutelude ja artikliteni.  EPALE on Euroopa Liidu täiskasvanuhariduse poliitika võtmeinstrument.

Koostööpartnerid arvavad

Kaido Vestberg, Eesti EPALE saadik, Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatuse liige: „Olen EPALEst saanud juurde uusi huvitavaid tuttavaid. Olen teada saanud uusi tahke täiskasvanuhariduses ja kaasa rääkinud põnevatel koosolemistel, seda ka EPALE keskkonnas. Just arutelud aitavad leida uusi ja huvitavaid aspekte. EPALE platvormis arutelude käivitamine ei ole kerge, seepärast on vaja enam kohtumisi reaalses keskkonnas, et hiljem saaks neid jätkata virtuaalselt. Ärimaastikul toimetades keskendun üha enam koolituselt konsulteerimisele, seepärast on värskendav taasavastada ka koolituse olulisus. Õpetamine ja õppimine on teemad, millega meil kõigil tuleb tegeleda kogu oma elu jooksul.“

Et ellu viia hariduse ja koolituse strateegilise raamistiku eesmärgid aastaks 2020 (ET 2020), käivitas Euroopa Komisjon 2015. aastal  EPALE, et hõlbustada täiskasvanuharidusega seotud teadmiste ja heade tavade jagamist ning ehitada üles Euroopa riikideülene täiskasvanuhariduse kogukond.

EPALE kaks esimest aastat, EPALE tulevikus – mida näitas uuring?

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat tellis uurimuse EPALE mõju kohta selle esimese kahe tööaasta jooksul (jaanuar 2015 – detsember 2016) ja potentsiaalse mõju kohta tulevikus. Uuringu viis läbi Ramboll Management Consulting A/S. Euroopa täiskasvanuõppe elektroonilise platvormi EPALE hindamisel oli kaks põhieesmärki: uurida organisatsiooni edukust ja saavutatud tulemusi ning tuvastada võimalikke tagasilööke ja nõrkusi; anda soovitusi platvormi toimivuse parandamiseks tulevikus.

Uuring kinnitas, et EPALE annab juba praegu Euroopa täiskasvanuhariduse ja -koolituse valdkonnale märkimisväärse lisaväärtuse  ning platvormi panus on ainulaadne ja asjakohane. EPALE aitab üles ehitada täiskasvanuõppe ja -koolituse kogukondade maastikku, mis on riigipiire ületav; toetab võrgustikutööd ja teabevahetust, levitab oskusteavet ja parimaid praktikaid. See kõik puudutab ka EPALE Eesti kogukonda, kes on EPALE arengusse andnud oma kindla panuse.

EPALE on asjakohane ennekõike kui huvikogukond või virtuaalne koht, kust kasutajad leiavad täiskasvanuharidust puudutavat infot. Rohkem võiks EPALE kasutuses olla kui praktikakogukond, kus kasutajad oma kogemusi jagavad. Seda aitaks saavutada suurem selgitustöö platvormi eesmärkidest ja missioonist ning teadlikkuse tõstmine  EPALE kasutajate hulgas.

Koostööpartnerid arvavad

Tiina Jääger, Eesti Vabaharidusliidu juhatuse liige: „EPALE on hea koht projektide tulemuste levitamiseks; on koht, mille kaudu Balti suvekooli osalejaid kutsuda, nii Eestis, Lätis kui Leedus toimunutele; on infopank, kust saab materjale, uudiseid jpm. Ise osalen EPALEs kahe kogukonna aruteludes.“

Näiteid uuringu järeldusest ja soovitusest

Üldiselt peetakse EPALEt asjakohaseks selles osas, mis puudutab täiskasvanukoolitajate vajadusi: pakutakse virtuaalruumi teadmiste ja informatsiooni vahetamiseks, hõlbustatakse koolitajate võrgustikutööd, toetatakse partnerluse kujunemist täiskasvanuhariduse projektide läbiviimiseks.

EPALE kasutajabaas on väga mitmekesine ja koosneb erinevate vajaduste ja ootustega sidusrühmadest. Platvormi asjakohasus, kasutatavus ja nähtavus varieerubki sihtgrupist sõltuvalt. Muuhulgas jõuti uuringus järeldusele, et EPALE kasutuskõlblikkuse ja asjakohasuse hindamine oleneb digitaalse kirjaoskuse tasemest või ka sellest, mil määral kasutaja on täiskasvanuõppe sektori tegevusse kaasatud.

Uuringus tõdetakse, et EPALE mõju täiskasvanute koolitajate rahvusvahelise kogukonna ülesehitamisel ei ole seni siiski piisavalt oluline olnud, kuid EPALE on kaasa aidanud täiskasvanuõppe kogukondade loomisele. EPALE-l tuleb edasi tegeleda kogukonnatunde arendamisega kõigi kasutajate hulgas. Laiemalt võttes vastab EPALE kasutajate vajadustele vähemalt nelja tüüpi kogukondades:

  • huvikogukonnad, mis viivad kokku Euroopa täiskasvanuhariduse alast ajakohast informatsiooni otsivaid sidusrühmi;
  • sihipärased kogukonnad, mis viivad kokku inimesi, kes otsivad partnereid projektitööks või muuks sarnaseks koostööks täiskasvanuhariduse ja -koolituse valdkonnas;
  • praktikakogukonnad, mis viivad kokku sidusrühmi, kes õpivad üksteiselt täiskasvanuõpet puudutavaid kogemusi ja parimaid praktikaid jagades;
  • tegevkogukonnad, mis viivad kokku sidusrühmi, kes tahavad Euroopa täiskasvanuhariduse valdkonnas muutusi esile kutsuda.

Kindlasti on EPALE senise tegevuse jooksul kaasa aidanud tohutu hulga koolitusvõimaluste, õppematerjalide ja heade praktikate levitamisele. Aastatel 2015 –2016 avaldati EPALEs 14 510 sisuühikut, mis on kasulikud täiskasvanuõppe pakkujatele nende igapäevases töös. 

Koostööpartnerid arvavad

Larissa Jõgi, Tallinna Ülikooli andragoogika professor: „EPALE mitmekesine, ajakohane,  temaatiline informatsioon, ülevaated projektidest, sündmustest ja koolitajate lood on andragoogide kogukonnas üheks võimaluseks olla informeeritud protsessidest, ettevõtmistest, projektidest ja tegevustest, tunda ennast osana millestki, millel on mõju olulistele protsessidele.  Iga informatsioonikillukese taga on professionaalsed inimesed, kelle tegemistest teada saamine on oluline, see laiendab arusaamu täiskasvanuhariduse mitmekesisusest ja koolitajate tegemistest.  Mida, kuidas ja kellega koos ning miks tehakse, mida kavandatakse – see kõik  annab ülevaate EPALE kaasautoritest, nende professionaalsetest valikutest, aga ka täiskasvanuhariduse valdkondades toimuvatest arengutest.“

EPALE kasutajad teavad, et platvorm on üsna aeglane, tuleb varuda aega ja kannatust, et sisu üles laadida. See probleem tuli välja ka uuringust: platvormi aeglus, registreerimisprotsess (konto loomine) ja kontole sisselogimine on keeruline; paigutus on lehel selline, et sisu korraldamine ja teatud funktsiooni otsimine ei toimi optimaalselt; piiratud on võimalused avaldatud sisule kiirelt reageerida. Samas informatsiooni kättesaadavust kõigis Euroopa keeltes peeti EPALE suureks plussiks.Informatsioon võiks siiski olla ühtlustatum ja meeles tuleks pidada, et tähtis pole mitte kvantiteet, vaid ikka sisu kvaliteet.

Puudused on kõrvaldatavad,  platvormi sulgemist uuringutulemused ei soovita. See tähendaks nii rahalisi kaotusi (tehtud investeeringud) kui informatsiooni kadu, võrgustike moodustamise ja koostöö võimaluse kaotamist.

Positiivne on, et EPALE initsiatiiv on Euroopas ainulaadne ja sellesarnaseid riiklikke algatusi antud valdkonnas on väga vähe. EPALE loob täiskasvanuhariduse ja -koolituse valdkonnas kindlasti lisaväärtust.

Hea EPALE kasutaja, jaga kommentaarides oma kogemust, kuidas oled sina EPALE keskkonda täiskasvanuhariduses kasutanud! 

Uuringu kommenteeritud kokkuvõtet loe SIIN

---

Madli Leikop on vabakutseline ajakirjanik, kes kirjutab peamiselt haridusteemadel. Ta on töötanud õpetajana, tele- ja raadioajakirjanikuna, koostanud ja toimetanud veebitekste. Täiskasvanuharidusega on Madli rohkem kokku puutunud üldhariduse kaudu seoses õpetajate täienduskoolitustega. Elukestev õppimine ei ole talle endalegi tundmatu nähtus.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn