Liigu edasi põhisisu juurde
Blog
Blog

EPALE LongReads: Kultuuripärandi tähtsus elukestva õppe jaoks (intervjuu Friederike Fankhäneliga)

Friederike Fankhänel on kunsti- ja disainimuuseumi haridustöötaja Hamburgi Kunsti- ja käsitöö muuseumis (Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg – MKG). Oma umkaudu 500 000 eksponaadiga inimkonna ajaloost kuni 4 000 aasta taguse ajani on MKG Euroopa üks mõjukaimaid kunsti- ja käsitöömuuseume. Muuseum on asutatud 1877 ja ta annab märkimsiväärse pildi inimlikust loomevõimest. Tippklassi väljapanekute valimik ulatub iidsetest aegadest kuni tänapäevani, sisaldades nii Euroopa, Islami kui Ida-Aasia kultuuriruumidest pärit eksponaate. Friederike jagas oma mõtteid kultuuripärandi rollist elukestvas õppes ning sellest, kuidas MKG tegevuses osalemisest on kasu kõikidesse vanuserühmadesse kuuluvatele inimestele.

Art Nouveau

 

Friederike Fankhänel on kunsti- ja disainimuuseumi haridustöötaja Hamburgi Kunsti- ja käsitöö muuseumis (Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg – MKG). Oma umkaudu 500 000 eksponaadiga inimkonna ajaloost kuni 4 000 aasta taguse ajani on MKG Euroopa üks mõjukaimaid kunsti- ja käsitöömuuseume. Muuseum on asutatud 1877 ja ta annab märkimsiväärse pildi inimlikust loomevõimest. Tippklassi väljapanekute valimik ulatub iidsetest aegadest kuni tänapäevani, sisaldades nii Euroopa, Islami kui Ida-Aasia kultuuriruumidest pärit eksponaate. Friederike jagas oma mõtteid kultuuripärandi rollist elukestvas õppes ning sellest, kuidas MKG tegevuses osalemisest on kasu kõikidesse vanuserühmadesse kuuluvatele inimestele.  

 

Kas te räägiksite meile palun oma rollist MKG-s?

Olles õppinud visuaalse side eriala ja omades kogemusi vabakutselise disainerina ja kunstiõetajana, töötan ma MKG kunsti- ja disainialase hariduse osakonnas. Me korraldame giidiga ekskursioone, viime läbi töötubasid ja praktilisi harjutusi, töötame välja erinevaid teavitusprojekte ning digitaalset sisuloomet muuseumi väljapanekute ja spetsiaalsete näituste jaoks. Meie sooviks on aidata külastajail luua isiklik suhe oma kultuuripärandiga ja inspireerida neid seda kasutama iseenses selgusele jõudmiseks ning teadus- ja loometöös. Muuseumi tööd saab jälgida veebipõhises arhiivis Studio MKG.

Studio MKG

Studio MKG-s saavad kasutajad jälgida MKG haridusalaseid ettevõtmisi.

Milline võiks teie arvates olla kultuuripärandi roll elukestva õppe kontekstis?

Muidugi on kunstiajaloos informatsiooni, mis tuleb kasuks ka formaalsele haridusele. Samas aga kultuuriajaloo kui avatud süsteemi, kui tuhandete aastate jooksul toimunud muutuste ja arengute loo sügavam mõistmine  aitab meil paremini tajuda  ka seda maailma, kus me praegu elame ja osata selles maailmas leiduvate probleemidega mõnevõrra laiemas plaanis tegelda.

Kui muuseumidest rääkida, siis mittelineaarne meedium nagu näitus on väga paindlik võimalus erinevate õpikeskkondade jaoks: see võimaldab sul omas tempos ringi liikuda, valida sisu uurimiseks oma isiklik tee, rahulikult omaette mõtiskleda või arutleda asju rühmades.

Kultuuripärand võib ka pakkuda inspiratsiooni paljude erinevate valdkondade jaoks: miks mitte kasutada kunstinäitust oma võõrkeeleoskuse praktiseerimiseks või küpsetada kooki, mille väljanägemine meenutab rokokoo või 30ndate aastate dekoratiivkunsti stiili. Võimalust avalikukkusele kättesaadavaid pilte hariduslikus, loomingulises ja kaubanduslikus kontekstis vahetult taaskasutada alahinnatakse ikka veel, kuid tegelikult võivad selle tulemuseks olla põnevad projektid, millel on nii hariv kui sotsiaalne mõju.

 

Milliseid üritusi muuseum oma elukestva õppe ressurssidega kohapeal korraldab?

Oma Art Noveau (juugendstiilis) väljapaneku jaoks pakume lihtsas keeles trükitud juhendiga ekskursioone. Külastajad saavad näitusel ringi liikuda, abiks illustreeritud mustrid, mis on igas ruumis hõlpsasti äratuntavad. Voldikus keskendutakse ka kunstnikele ja nende loodud kuulsate teoste motiividele. Kogumik keraamilisi glasuurplaate ja meie juugendstiilile omased glasuurimistehnikad võimaldavad käepärast ja kombatavat lähenemist meie väljapanekutele.

Art Nouveau MKG

Art Nouveau interjöördie ornamendid koos juhendava voldikuga lihtsas keeles. Ajastule omased glasuurplaadid võimaldavad külastajatel meie juugendstiilis keraamika suure kollektsiooniga lähemat tutvust teha. Pildid: Interjöör view © MKG, muud CC BY-SA-4.0

 

Üheks muuseumikülastuse tippelamuseks on meie ekskursioon „Religioonide maailm. Budism, judaism, kristlus, islam“.  See väljapanek nii oma rituaalide kui ka paganlike artefaktidega kirjeldab nelja maailmausundi vahelisi erinevusi ja ühtlasi vastastikust mõju. Osalejad arutlevad koos meie tiimi kultuuriajaloolasega näiteks selliste mõistete üle nagu „paradiis“ või vee tähenduse üle erinevate religioonide uskumustes.

MKG kutsub külastajaid ka harjutama oma oskusi kalligraafias, manga joonistamises, ehtedisainis  ja osalema stop-motion animafilmide  (pilthaaval filmimine) töötubades. Mina leian, et võimalus kogemusi praktikas rakendada on väga tähtis, intuitiivne ja iseseisvat toimetulekut arendav lähenemisviis, et luua tihe side kultuuripärandiga ja ühtlasi võimalus hoida oma teadmisi ja omandatud tehnikaid värskeina.

 

Kuidas on lood internetiga?

Meie muuseum asutati aastal 1877 kogumikuna disainimudelitest kohalike tudengite ja käsitöömeistrite jaoks. See nägemus on meil säilinud tänaseni, selle vahega, et meie eesmärk on jagada inspiratsiooni kõigile oma külastajatele, vaatamata nende ametile, vanusele või võimetele, samuti meie virtuaalsetele külastajatele – inimestele üle kogu maailma, kes võib-olla kunagi füüsiliselt muuseumi ei satu, kuid saavad kasutada meie poolt pakutavat digitaalses maailmas.  

Seda kontseptsiooni järgides loome me veebipõhiseid projekte, mis on midagi rohkemat kui vaid vahend meie väljapanekuteks valmistumiseks või nende kajastamiseks: näiteks on meil pakkuda Stilbrise – moeblogi, kus portreteerime oma külastajaid ja nende moealaseid arvamusavaldusi; Propaganda1418 - Esimese Maailmasõja propagandadokumentatsioon, mis kogus materjali Hamburgi kohalikust kogukonnast; või siis meie uusim ja suurim projekt - Bewegte Jahre.

Saidil Bewegte Jahre (‘Põnevad aastad’) süveneme me ilukirjandusliku kuju, noore Hamburgi ajakirjaniku Christian Helleri reisipäevikusse ja järgneme talle tema reisidel kultuurikeskustesse nagu Viin, Pariis ja Glasgow aastatel 1897-1916. Me loeme Helleri kohtumistest tähtsate juugendliikumise kunstnike ja disaineritega. Samuti avastame ajastu mõju Hamburgile leiame loo märkimisväärsest Art Nouveau kunstikogust MKG-s. Tänu Europeanale, meie oma digitaalsele kollektsioonile Sammlung Online ja muudele galeriide, raamatukogude, arhiivide ja muuseumide (GLAM) sektori institusioonidele on meil võimalik see ajastu läbi originaalkuvandite, videode ja tsitaatide - millest paljud on üldsusele kättesaadavad – internetis ellu äratada. Sellel veebiajakirjal on ka audioversioon, detailne piltide kirjeldus ekraanilt lugejatele ning muud ligipääsetavust tagavad omadused, samuti kureeritud lingid ja võimalus jagada meie digitaalseid eksponaate otse Pinteresti keskkonnas.

Bewegte Jahre

Bewegte Jahre tutvustab  Art Nouveau liikumist ja tolleaegseid kunstnikke ilukirjandusliku päeviku vormis. 

Kuidas te olete töötanud Europeana kollektsioonidega ja millist potentsiaali te seal elukestva õppe jaoks näete?

Ütlen kõigepealt, et Europeana ja selle veebipõhised presentatsioonid oli meie jaoks väga suureks inspiratsiooniallikaks, et töötada välja selline toimetuslik formaat nagu Bewegte Jahre, kasutades digitaliseeritud materjale. Piltide töötlemise protsessi ajal oli Europeana meile väravaks Euroopa laialdasele digikollektsioonidega varustatud GLAM institustioonide maastkule – umbes kolmandik meie dokumentidest on kättesaadavad Europeana kaudu.

Meie ajakirja käivitamine möödunud aasta aprillis langes samuti täiuslikult kokku  Europeana Art Nouveau hooaja ja näitusega. Paljud MKG digitaliseeritud kunstiteosed on üles pandud saidile Art Nouveau – universaalne stiil ja õnneks avanes mul veel ka võimalus tutvustada Bewegte Jahre projekti  külalisposti kaudu.

Minu tulevikulootuseks on, et rohkem muuseume hakkab jagama oma veebikogusid ja aitab seeläbi Europeanal hõlbustada õpetajate ja ispiratsiooniotsijate juurdepääsu kultuuripärandile, seda ka siis, kui nood pole arhiivispetsialistid. Sellega seoses tahaksin rõhutada ka loomeühisvarade litsentseerimise tähtsust. Iga dokument, millele meil oli lihtne ja ilma kasutustasuta juurdepääs, hoidis kokku ohtralt aega ja raha, sama kehtib ka teiste kasutajate jaoks tulevaste projektide käigus. Asjakohasuse säilitamine ajal, mil on palju omaalgatusi ja digitaalset õpet ning eelarved hariduse valdkonnas väikesed, omandab digitaalse sisuloome ligipääsetavus ja nähtavus üha kasvavat tähtsust kõigi kultuuriasutuste jaoks. Europeana on mõlema jaoks suurepärane platvorm.  

 

Mis plaane te olete seoses elukestva õppega teinud aastaks 2018?

Oma töö kõrval erinevate spetsiaalnäitustega kavatseme aastal 2018 panna oma digikollektsiooni Sammlung Online kokku meie loovate ja praktiliste pakkumistega. Me tahame avaldada juhendid kunstkäsitöö jaoks, mis põhinevad meie üldsusele kättesaadavatel piltidel ning tutvustada neid ühel meie kohapealsel töötubade üritusel. Me loodame, et see käivitab ülemaailmse dialoogi kästöömeistrite ja MKG fännide vahel ning et ka meie külastajad (või kasutajad) tulevad välja omapoolsete ideedega.

MKG Sammlung Online

Käsitsi tehtud postkaardid, mis on tehtud MKG Online lehel olevate üldsusele kättesaadavate piltide põhjal. Pilt: CC BY-SA-4.0

 

Samuti olid meil suurepärased kogemused pikaajaliste kooliprojektidega, kus õpilased kirjutasid enda väljamõeldud lugusid muuseumi kohta või õppisid meie moekollektsiooni põhjal disainimist ja õmblemist. MKG ambitsiooniks on neid kogemusi ära kasutada ja luua struktuur, mis võimaldab meil kutsuda igas vanuses külastajaid, nii üksikisikute, perede kui gruppidena, osalema lühiajalistes uurimisprojektides, loovtöökursustel nii muuseumi siseateljeedes kui kui välitingimustes.

 

Friederike Fankhäneli koduleht

Lugege EPALE artiklit Europeana: Kultuuripärlid elukestva õppe jaoks

 

Login (6)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel