Liigu edasi põhisisu juurde
Blog
Blog

EPALE fookus: Vananeva elanikkonna sotsiaalne kaasamine ja põlvkondadevaheline õppimine

Euroopas Demograafiliste muutuste taustal on Euroopas palju vanu inimesi ja nad moodustavad kasvava osa Euroopa Liidu elanikkonnast. Seetõttu on ülioluline pakkuda eakatele kvaliteetseid õppimisvõimalusi ning kaasata nad elukestva õppe ja ühiskonnas aktiivse osalemise strateegiatesse. Kodanikud peavad ka vanemas eas saama igati osaleda ühiskonnaelus ning olles selle juures aktiivsed, autonoomsed ja terved. Selles kontekstis tutvustame 2020. aasta neljandat temaafookust!

EPALE focus: Social inclusion of the ageing population and intergenerational learning

Demograafiliste muutuste kontektsis on kogu Euroopas eakad inimesed suur ja üha enam kasvav osa Euroopa Liidu elanikkonnast. Seetõttu on ülioluline pakkuda eakatele kvaliteetseid õppimisvõimalusi ning kaasata neid elukestva õppe ja ühiskonna aktiivse osalemise strateegiatesse.

WHO aktiivse vananemise poliitikaraamistiku kohaselt on rahvastiku vananemine üks inimkonna suurimaid võidukäike ja ka üks suurimaid väljakutseid. Ülemaailmne vananemine tekitab kõigis riikides üha rohkem sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme. Riigid saavad endale lubada vananevat elanikkonda, kui riigi valitsus, rahvusvahelised organisatsioonid ja kodanikuühiskond rakendavad aktiivse vananemise poliitikat ja programme, mis parandavad eakate inimeste tervist, kaasatust ja turvalisust, nendib Maailma Terviseorganisatsioon.

Eakate inimeste ühiskonda integreerimise hõlbustamiseks peame kasutama võimalusi, mis arendab nende täit potentsiaali. Ka vanematel kodanikel peaks olema juurdepääs ühiskonna haridus-, kultuuri- ja kodanikuvõimalustele. Kodanikud peavad ka vanemas eas saama igati osaleda ühiskonnaelus ning olles selle juures aktiivsed, autonoomsed ja terved.

Seetõttu peaksid vanemate õppijate elukestva õppe vajadus olema üheks prioriteediks hariduse pakkujatele, kelle võimuses on spetsiaalsete ent kvaliteetsete koolitusprogrammide välja töötanine.

Põlvkondadevaheline õppimine võib aidata kaasa sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja edendada koostööd erinevate põlvkondade vahel. Viimastel aastatel on nähtud palju põlvkondadevahelisi algatusi ja tavasid ning üha enam tunnistatakse põlvkondadevahelist koostöövõimalust kui viisi liikuda kaasava, dünaamilise ja demokraatlikuma ühiskonna poole.

Selles kontekstis tutvustame 2020. aasta neljanda fookuse temat:

Vananeva elanikkonna sotsiaalne kaasamine ja põlvkondadevaheline õppimine

  • Kas te töötate vanemate õppijatega?
  • Milliste sihtrühmadega te töötate?
  • Kas olete taeadlikud poliitikatest, strateegiatest ja algatustest, mis on suunatud vanematele õppijatele teie riigis, maakonnas või linnas?
  • Kellele need keskenduvad?
  • Mida peaks teie arvates tegema, et täiskasvanud püsiksid ka vanemas eas aktiivsete ühiskonna liikmetena?

Jagage oma kogemusi meie kogukonnaga! Seda saate teha, avaldades sisu meie ajaveebis, uudiste rubriigis, ürituste kalendris ja ressursikeskuses!

28. oktoobril 2020 on teil ka võimalus liituda meie veebiaruteluga.

 

Login (46)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvata aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell  10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel