Liigu edasi põhisisu juurde
Blog
Blog

EPALE fookus: Rahvusvaheline migrantide päev 2016

18. detsembril tähistatakse kogu maailmas rahvusvahelist migrantide päeva.

18. detsembril tähistatakse kogu maailmas rahvusvahelist migrantide päeva. Rahvusvaheline migrantide päev pakub võimaluse mitte ainult sisserändajate olulise panuse tunnustamiseks neid vastuvõtva riigi majandusse, vaid ka nende inimõiguste austamise edendamiseks.

Sisserändajad ja täiskasvanuharidus

2015. aastal oli keskmine eluskestvas õppes osalemise määr välisriigis sündinud ja 25-54 aasta vanuses inimeste hulgas umbes 12%, kuid see määr oli tunduvalt madalam teatud riikides nagu Küpros (4.0 %), Tšehhi Vabariik (3.6 %), Horvaatia (2.8 %) ja Kreeka (1.5 %). 2015.aastal ei olnud ligi üks neljast väljaspool Euroopa Liitu sündinud noorest inimesest vanuses 15-29 seotud ei tööga ega hariduse omandamisega*.

 

 

 

EPALE osalus sisserändajate hariduses 

Aprillis 2016 viis EPALE läbi 3-päevase veebipõhise mõttevahetuse sisserändajate hariduse teemal. EPALE kogukonna liikmed üle kogu Euroopa võtsid arutelust osa, avaldades oma seisukohti ja jagades parimaid tavasid. Heitke pilk mõttevahetuse tipphetkedele (ainult inglise keeles).

 

Meie EPALE-s väärtustame täiskasvanuhariduse olulisust sisserändajate isiklikus ja  erialases arengus ning sotsiaalses kaasatuses. Vaadake kindlasti meie  thematic page dedicated, (sellele teemale pühendatud temaatilist lehekülge), kust leiate huvitavaid blogipostitusi, juhtumipõhiseid uuringuid, uudiseid ja materjale nimetatud teemal. 

 


* Andmed on pärit Eurobaromeetrist (Eurobarometer).

Login (12)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel