Blog
Blog

EBSNi CBS OER integreeritud poliitika lähenemisviisist põhioskuste õppe pakkumisel

EBSNi suutlikkuse arendamise sarja esimese sammuna on võrgustiku avatud haridusressursside üksuse eesmärk hõlbustada järjepideva, tõhusa ja jätkusuutliku poliitika loomist ning rakendamist, et tagada põhioskuste õpe kõikides Euroopa riikides. Selle temaatilise üksuse taotluseks on anda kõigile asjakohastele sidusrühmadele hea ülevaade järgmisest:

In-text_version

 

 

 

 

 

 

 

Integreeritud poliitika lähenemisviis põhisoskuste õppe pakkumisele

 

 

EBSNi suutlikkuse arendamise sarja esimese sammuna on võrgustiku avatud haridusressursside üksuse eesmärk hõlbustada järjepideva, tõhusa ja jätkusuutliku poliitika loomist ning rakendamist, et tagada põhioskuste õpe kõikides Euroopa riikides. Selle temaatilise üksuse taotluseks on anda kõigile asjakohastele sidusrühmadele hea ülevaade järgmisest:

  • Vajadus integreeritud põhioskuste poliitika järele ja selle potentsiaalsed mõjud.
  • Elemendid, mis peavad olema sellise riikliku poliitika osaks, et see oleks tõhus ja jätkusuutlik.
  • Mõned viited võimalikele näidetele headest tavadest.

Riiklikul tasandil on peamine sihtrühm hariduspoliitika kujundajad, kes selle ressursikogumi lugemise kaudu omandavad sügavamaid teadmisi täiskasvanute põhioskuste kohta ning oskavad üle vaadata edukriteeriumeid, mida saab uurida heade tavade näidete põhjal.

Et luua selles valdkonnas integreeritud riiklik poliitika, on oluline kaasata poliitika loomisse kõigi riiklike tasandite sidusrühmad, kes töötavad valdkondades, mis ei pruugi otseselt olla haridusega seotud, kuid on väga olulised põhioskuste poliitika seisukohalt: tööhõive, kaasamine, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne. Riiklikud ametid ja sidusrühmad, kes on nendes valdkondades  vastutavad hariduskavade rakendamise eest,  tõstavad selle üksuse suutlikkuse arendamise sarja kaudu oma teadlikkust hästi koordineeritud ja paindlike kavade väljatöötamise vajadusest kõikidel tasanditel.

Sellest üksusest saavad kasu ka piirkondlikud haridusasutused ja teenuseid osutavate institutsioonide juhid – nad saavad loodava poliitika arengutest selgema ülevaate, mis aitab neil teha ettevalmistusi rakendamisetapiks.

 

Kuidas seda üksust kasutada?  

Praegustele avatud hariduslikele ressurssidele võib läheneda kahte alternatiivset teed kasutades, sõltuvalt iga kasutaja huvist ja taustast: 

  • Esiteks, valides Tekstirada (külastades allpool loetletud peatükke) pääsevad kasutajad ligi selgitavale tekstile kui juhendile, mis on jagatud peatükkidesse, mis tutvustavad erinevaid ressursse omas kontekstis ja selgitavad, miks kasutajad peaksid neid uurima. Veelgi enam, ta pakub välja küsimusi mõtisklemiseks ning annab linke täiendavate lugemismaterjalide jaoks.
  • Teiseks, valides Ressursirada (avades kohe ressursside loetelu), pääsevad kasutajad ligi erinevate ressursside piiratud loendile, mis on samuti jaotatud alajaotusteks  vastavalt alateemadele (st tekstitee peatükkideks), pakkudes lühikest sisukirjeldust ja, kui see on kohaldatav, juhatavad nendega seotud edasistele linkidele.

Tekstitee annab põhjaliku ülevaate olulistest põhioskuste poliitikaga seotud küsimustest ning on seetõttu soovitatav igaühele, kes otsib kõnelause valdkonnaga tutvumiseks lähtepunkti. Ressursitee sobib kasutajatele, kes võivad olla tekstitee juba läbinud ja soovivad pöörduda tagasi otse ressursside juurde.  Mõlema võimaluse puhul on OERi (avatud hariduslikud ressursid) kasutajatel soovitav lähtuda õppematerjalidega tutvumisel viisist, mis sobib kõige paremini nende konteksti ja eesmärgiga.

 

Struktuuriliste üksuste loetelu

See jagu tutvustab „Oskuste täiendamise meetmete“ põhjendusi, soovituse põhieesmärki ja elemente ning esitatakse riigipõhiseid näiteid rakendamise ettevalmistamise kohta. 

Selle jao põhieesmärk on teadlikkuse tõstmine põhioskusi puudutavate aruteludega seotud väljakutsetest, keskendudes sellistele terminitele nagu kirjaoskus ja poliitika sidusus. Tutvustatakse mitmeid seisukohti nende kontseptsioonide kohta.

EBSN  kui lai rahvusvaheline põhioskuste võrgustik esitab oma seisukohti selles valdkonnas, võimaldades oma 2018. aasta Berliini konverentsil vastuvõetud deklaratsioonis juurdepääsu poliitilistele arutlustele, ettekannetele ja ekspertide raportitele.

See jagu tutvustab üksikasju, tavasid ja õppetunde, mis on saadud poliitika jõustamise algatuste käigus kohalikul ja/või piirkondlikul tasandil, kusjuures rõhuasetus on üksikisikute vajadustel. Kasutajad leiavad siit ettekandeid tegelikest konkreetsete algatuste rakendamise kogemustest (näit. Kodanike õppekava), samuti ekspertide nõuandeid poliitika toetamiseks.  

Ressursid on kokku kogutud ja neist on vastavalt OERi peatükkidele tehtud loetelu. Kasutades all toodud linki, pääsevad kasutajad otse ligi EPALE ressurssidele ja juhendiks oleva Tekstitee muudele materjalidele. 

 

Tagasi EBSN avalehele

 

 

 

Andke meile teada!

Kasutajate tagasiside on meie jaoks väga oluline. Soovitused edasiste asjakohaste seda konkreetset OERi üksust puudutavate teemade ja ressursside osas on all leiduvasse kommentaariumi alati teretulnud. Võtke arvesse, et konkreetses peatükis kirjeldatud ressursse puudutavad soovitused tuleks postitada vastava peatüki all oleva lehekülje kommentaariumisse.

Lisaküsimuste tekkimisel võtke palun meiega ühendust läbi e-posti (see link saadab e-kirja).

 

 

EBSNi suutlikkuse suurendamise sari pakub EPALE kaudu tasuta avatud õpperessursse (OER) ja massilisi veebikursusi (MOOC), et aidata rakendada Euroopa Komisjoni soovitusi kvalifikatsiooni tõstmise kohta EL-i liikmesriikides. EPALE rahastab Erasmus + programm, mis on osa Euroopa Komisjoni jätkuvast pühendumusest parandada täiskasvanuhariduse kvaliteeti Euroopas. Projekti rakendatakse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) toel.
Login (7)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel