chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Ajaveeb

4. peatükk. Uus poliitika: kavandamine ja rakendamine

17/08/2019
looja EBSN CBS Editor
Keel: ET
Document available also in: EN

Euroopa täiskasvanuõppe agenda esitab oma nägemuse sellest, kuidas täiskasvanuõpe peaks Euroopas lähiaastatel arenema. Üheks konkreetseks prioriteediks perioodil 2015–2020 on olnud (…)

… juhtimise parandamine poliitikavaldkondade vahelise parema koordineerimise, tõhususe suurendamise ja ühiskonna vajaduste seisukohast asjakohasuse kaudu“.

Praegu on Euroopa riikides toimumas riiklikul (aga ka kohalikul ja piirkondlikul) tasandil mitmeid erinevaid algatusi, mille eesmärk on parandada täiskasvanuõppe poliitikaid, tõhustades koostööd erinevate sidusrühmade vahel.  

 

4.1 Juhtumiuuring: Itaalia

EBSN viis Itaalias läbi intervjuu Avaliku Poliitika Analüüside Riikliku Instituudi  eksperdi Claudio Vitaliga. Fookuses oli sidusrühmade hästikavandatud koostöö tähtsus poliitikate kujundamisel. 

 

 

Küsimused mõtisklemiseks pärast Claudio Vitaliga tehtud intervjuu lugemist 

 • Claudio Vitali väidab, et täiskasvanuõppe poliitikas  on vastutuse olemuseks jaotatus (riiklik, piirkondlik ja  kohalik), mis tähendab riski killustumiseks poliitika kujundamisel. Kas teie riigis on see probleemiks? Kui on, siis mida peaks valitsus tegema, et sellele väljakutsele vastu astuda?
 • Intervjuu rõhutab järgmiste aspektide olulisust: tõenditel põhinevad meetmed, autentsed kogemused selle kohta, mis on selles valdkonnas toiminud ja mis mitte, sidusrühmade varajane kaasamine kujundamispoliitikasse. Kas te nõustute nende vaatenurkadega? Kas võite nimetada veel mõnda aspekti, mis oleks teie riigi kontekstis asjakohane?  

 

4.2 Juhtumiuuring: Norra

Norra liitus OECD oskuste strateegia projektiga aastatel 2012–2014. Et OECD soovitatud oskuste strateegiat järgida ka edaspidi, otsustas Norra valitsus süsteemi tõhustamiseks välja töötada uue riikliku oskuste strateegia. Sellest dokumendist, mille valmistas ette Norra haridus- ja teadusministeerium Euroopa uute oskuste tegevuskava lisana, saab lugeda, kuidas uut strateegiat koostati.

Pange tähele, et valitsusasutused ei oodanud sidusrühmadelt pelgalt panust uude poliitikasse:

 

„See on mõeldud ühiseks strateegiaks. Valitsus tahab strateegia välja töötada koostöös ministeeriumidega, sotsiaalsete partneritega ja teiste oskuste poliitika oluliste tegijatega. Seega ei olnud strateegia kujundamise protsess mõeldud protsessina, kus sotsiaalsed partnerid ja teised pakuvad ainult konkreetset panustamist, vaid kus me kõik teeme koostööd, et jõuda heade lahendusteni. See on strateegilise töö ambitsioon. Sotsiaalseid partnereid ja teisi väga olulisi oskuste poliitika organisatsioone Norras kutsutakse üles koostööd tegema, et välja töötada ühine oskuste poliitika strateegia.“

 

Pöörake erilist tähelepanu 2. peatükile, mille pealkiri on „Madala oskustasemega täiskasvanute tugevamaks muutmine“. Riiklik poliitika täiskasvanute põhisoskuste tagamiseks moodustab üldise oskuspoliitika tuuma.

Norra riikliku oskuste strateegia aastateks 2017-2021 eesmärgiks on kindlustada, et üksikisikutel oleks piisavalt oskusi, mis annavad Norrale konkurentsivõimelise ärisektori, tõhusa ja terve avaliku sektori ja kaasava tööturu. Põhioskused on selle strateegia oluline element.

 

Küsimused mõtisklemiseks pärast Norra riikliku oskuste strateegia lugemist 

 • Kuidas te kirjeldaksite selle uue strateegilise dokumendi ettevalmistamisperioodi?
 • Mida teie oleksite teisiti teinud? Miks?
 • Millised oleksid väljakutsed ja võimalused, kui te kohaldaksite samasugust lähenemisviisi oma riigis?
 • Milliseid sidusrühmi oleksite kutsunud töörühma, mis valmistab ette sarnast dokumenti?

 

4.3 Juhtumiuuring: Inglismaa ja Wales

Põhilised sidusrühmad mistahes põhioskuste pakkumisega tegeleva poliitika puhul kuuluvad sihtrühma endasse. Kodanike õppekava, mille töötas välja Riiklik Õppe- ja Tööinstituut (Inglismaa ja Wales),  pakub „uuenduslikke ja holistilisi vahendeid, mis kindlustavad, et kõigile oleks tagatud vajalikud oskused inglise keele ja matemaatika alal, digitaalsed oskused, kodanikuvõime, tervis ning rahalised vahendid. See lähenemisviis motiveerib täiskasvanuid õppima seeläbi, et annab õppijatele võimaluse kaasa rääkida õppekava sisu ja selle hoolika sõnastamise osas, kindlustades selle, et rohkem inimesi omandab oskusi, mis on asjakohased nende elu ja nende töö jaoks.“

Kodanike õppekava tutvustas Riikliku Õppe- ja Tööinstituudi teaduse ja arenduse asedirektor Joyce Black EC-OECD foorumil  „Täiskasvanuhariduse alase töö muutmine tulevikuks“ Euroopa kutseoskuste nädalal Viinis novembris 2018.

 

 

 

Üksikasjalikumaks tutvumiseks kodanike õppekavaga vaadake  seda presentatsiooni Alex Stevensonilt, kes juhib inglise keele, matemaatika ja inglise keele teise keelena (ESOL) valdkondi Riiklikus Õppe- ja Tööinstituudis (Inglismaa ja Wales).

Täiendavaks lugemiseks selle huvitava lähenemisviisi kohta vaadake rakendamisperioodi kirjeldavat  2. etapi raportit. Pange tähele investeeringutasuvust tõestavaid selgitusi, st „Tulemuste avalik väärtus“ (jagu 4.5 lk 51–52).

 

Küsimused mõtisklemiseks pärast kodanike õppekava lähenemisviisi käsitleva dokumentatsiooni uurimist 

 • Millised on teie arvates selle lähenemisviisi kõige uuenduslikumad elemendid?
 • Kuidas te kaasaksite kohalikke sidusrühmi oma riigis spetsiaalselt kohandatud ja sellel lähenemisviisil põhinevate skeemide välja töötamiseks?
 • Kas teie riigi poliitikakujundajad oleksid huvitatud selle lähenemisviisi kohaldamisest teie riigis? Miks/miks mitte?
 • Kuidas te saate demonstreerida selle algatus investeeringutasuvust?
 • Kas te teate mõnda muud Euroopa algatust, mis põhineb sarnasel lähenemisviisil?
 

 

 

4.4 Juhtumiuuring: Saksamaa

Saksamaa Föderaalvalitsus ja liidumaad esitlesid oma ühist riiklikku kirjaoskuse ja põhioskuste dekaadi laiemale avalikkusele ülemaailmsel kirjaoskuse päeval 8. septembril 2015. See algatus seab kirjaoskuse ja põhioskuste teemad hariduspoliitikas esikohale. Föderaalvalitsus ja liidumaad teevad tihedat koostööd riikliku strateegia kõigi partneritega ja kõigi teiste huvitatud sotsiaalsete rühmadega, et “oluliselt vähendada funktsionaalset kirjaoskamatust Saksamaal ja et tõsta põhioskuste taset üldiselt.”

Täiendavat informatsiooni Alpha-Dekaadi kohta leiab siit Timm Helteni blogist, mis on avaldatud EPALE platvormil septembris 2017. Pange tähele viit tegevusvaldkonda ja teadlikkuse tõstmisele keskendumist: „Et kaotada eelarvamusi ja tabusid ning äratada huvi õppimise vastu, on vajalik teadlikkuse tõstmine avalikkuse hulgas, nende hulgas, keda need küsimused mõjutavad ja nende vahetus keskkonnas.”

 

Küsimused mõtisklemiseks pärast Saksa Alpha-dekaadi käsitleva dokumentatsiooni uurimist

 • Millised on teie arvates selle lähenemisviisi kõige uuenduslikumad elemendid?
 • Milleks on vaja nii pikaajalist strateegia planeerimist?
 • Millised on selle algatuse viis tegevusvaldkonda?
 • Millised neist tegevusaladest oleksid teie arvates kõige olulisemad teie oma riigis?

 

4.5 Juhtumipõhine uuring: Iirimaa

Teadlikkuse tõstmine täiskasvanute põhioskuste küsimuse osas sihtgrupi hulgas, üldises avalikkuses ja kaasatud sidusrühmades on väga oluline faktor igasuguse integreeritud ja ühtse riikliku poliitika puhul selles valdkonnas.

EPALE ARTIKKEL, mis avaldati septembris 2018, ütleb: „Iiri kampaania käivitati selleks, et aidata inimestel parandada oma kirja- ja arvutusoskusi.” Te saate lugeda selle kampaania kohta pikemalt ja jälgida selle tulemusi veebisaidil NALA (NALA - Iiri riiklik täiskasvanute kirjaoskuse amet) või uurida kampaania „Tee esimene samm“ veebilehte.

Täiendavaks lugemiseks pakume seda raportit eelmise sarnase kampaania kohta Iirimaal.

 

Küsimused mõtisklemiseks pärast Iiri teadlikkuse tõstmise kampaaniate dokumentatsiooniga tutvumist

 • Millised on Iirimaal korraldatud teadlikkuse tõstmise aktsiooni põhilised tunnusjooned? 
 • Kas teie riigis on kunagi korraldatud teadlikkuse tõstmise kampaaniat põhioskuste teemal? Kas te näete selle järele vajadust?
 • Millised sidusrühmad teie riigis võiksid teie arvates kokku tulla, et kavandada sarnaseid algatusi?
 • Kuidas kaasaksite sihtrühma huvisid?
 • Kas te valiksite oma riigis teistsuguse lähenemisviisi? Miks/miks mitte?

 

Soovitused täiendavate asjakohaste teemade ja ressursside osas on teretulnud allpool olevasse kommentaariumi!

 
 
 
EBSNi suutlikkuse suurendamise sari pakub EPALE kaudu tasuta avatud õpperessursse (OER) ja massilisi veebikursusi (MOOC), et aidata rakendada Euroopa Komisjoni soovitusi kvalifikatsiooni tõstmise kohta EL-i liikmesriikides. EPALE rahastab Erasmus + programm, mis on osa Euroopa Komisjoni jätkuvast pühendumusest parandada täiskasvanuhariduse kvaliteeti Euroopas. Projekti rakendatakse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) toel.
 
 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn