chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Ajaveeb

1. Peatükk. Poliitikaraamistik

15/08/2019
looja EBSN CBS Editor
Keel: ET
Document available also in: EN

1.1 Oskuste täiendamise meetmed

Programm  „Oskuste täiendamise meetmed (Upskilling Pathways): uued võimalused täiskasvanutele“ võeti Euroopa Liidu Nõukogus vastu  detsembris 2016. See on “Oskuste täiendamise meetmed” üks peamisi seadusandlikke ettepanekuid.

Oskuste täiendamise meetmete eesmärk on aidata täiskasvanutel omandada miinimumtasemel põhioskusi (põhiliselt kirja- ja arvutusoskust ning digitaalseid oskusi), võimestada neid omandama laiemapõhjalisi oskusi ning edeneda kõrgema keskhariduse või sellega võrdsustatava kvalifikatsiooni omandamist. Oskuste täiendamise meetmed annavad igale üksikisikule ligipääsu kolmele etapile: oskuste hindamine, koolituse pakkumine ning valideerimine ja juhendamine.

Et saada paremat ülevaadet soovitatud meetmetest, vaadake palun järgmisi Euroopa Komisjoni poolt koostatud dokumente:

 

 

 

 

 

Allikas: Euroopa Komisjoni ametlik veebileht oskuste täiendamise meetmetest

 

 

•             Euroopa Komisjoni voldik oskuste täiendamise meetmetest

Sellelt lingilt saate alla laadida voldiku, mis tutvustab oskuste täiendamise meetmeid sõnas ja pildis ning näitab võimalusi, kuidas meetmete rakendamisega liituda.

 

•             Pöörake tähelepanu Euroopa Komisjoni põhiideedele

Siit leiate lühiülevaate kolmeastmelisest lähenemisviisist oskuste täiendamise meetmetele (oskuste hindamine, paindliku õppe pakkumine ning valideerimine ja tunnustamine). Ülevaade selgitab ka meetmete täiendavat mõju poliitilisele koostööle ja partnerlusele, samuti juhendamis- ja tugimeetmeid ning järelhinnangu andmist. Täiendava informatsiooni saamiseks klõpsake lingile.

 

•             Oskuste täiendamise meetmete esitlus

Selle esitluse koostas Martina Ní’Cheallaigh; Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi kutsehariduse, tööpraktikate ja täiskasvanuõppe üksuse juht. Esitlusele ligipääsuks kõpsake lingil. Esitlusest leiab sihtgruppi puudutavad üksikasjad, ühised väljakutsed ning loetelu tingimustest, mis toetavad meetmete rakendamist.


 

1.2 Riigipõhine poliitikataust

Paljud ELi liikmesriigid on järginud soovitust “Oskuste täiendamise meetmed: uued võimalused täiskasvanutele” ning loovad või ajakohastavad oma poliitilisi raamistikke, et täita soovituse eesmärgid. Siiski on riigiti väga suuri erinevusi. Kui edukalt suudavad riigid rakendada integreeritud poliitikaid täiskasvanute põhioskuste valdkonnas, sõltub ka sellest, kui hea on juurdepääs teadusuuringutele ja usaldusväärsetele tõenditele täiskasvanute põhioskuste kohta antud riigis.

Täiskasvanuhariduse poliitikaanalüüsi töövahend, mille töötas välja Euroopa Komisjon, võib kasutajale selles protsessis abiks olla. Tutvuge infoga liikmesriikide kohta, mille leiab alajaotusest “Riikide profiilid”.

Kasu võib olla ka pilgu heitmisest raportile “Täiskasvanuharidus ja -koolitus Euroopas: laienev juurdepääs õpivõimalustele“, mille andis välja Eurydice võrgustik aastal 2015.

Riigid, mis on osalenud PIAACi uuringus (täiskasvanute pädevuste uuringus), võivad kasutada uuringutulemusi osana tõenditest, mida on vaja poliitika väljatöötamiseks. Mõned riigid on osalenud või kavatsevad osaleda OECD oskuste strateegias.  Oskuste strateegia skeem uurib praegusi oskuste poliitikaid kõigis kaasatud riikides, keskendudes täiskasvanuhariduse tugevustele ja väljakutsetele. Kõigi asjakohaste sidusrühmadega koostöös toimiva protsessi esimese tulemusena esitleti diagnostilist raportit. Iga projekti teises ja viimases etapis teeb sidusrühmade grupp koostööd OECD-ga, et töötada välja tegevuskava. Vaadake näiteks Norra diagnostilist raportit ja tegevusaruannet.

 

Täiendavaks lugemiseks soovitame kasutajatel heita pilk Euroopa Komisjoni hariduse ja koolituse 2020 täiskasvanuõppe töörühmades aastatel 2014-2015 tehtule.

•             Poliitikad, mis aitavad tõsta täiskasvanud osalejate arvukust põhioskuste arendamiseks mõeldud tegevustes

Riiklik /piirkondlike poliitikate aruannete kokkuvõte, mille eesmärk on arendada täiskasvanute osalemist tegevustes, mis võiksid parandada nende põhioskusi. See annab võrdleva kokkuvõtte riikide reageeringust täiskasvanute vähese osalemise kohta täiskasvanuhariduses.

 

•             Põhjalik riikliku töötoa raport tõhusate poliitikate väljatöötamisest, et tõsta täiskasvanute osalust põhioskuste omandamisel

ET 2020 täiskasvanuõppe töörühma raporti peamised järeldused on seotud täiskasvanuhariduses osalemise kasuga, täiskasvanuhariduse programmide kättesaadavusega, süsteemset mõju avaldava poliitika tõhususega jne.

 

•             Tugi tööks täiskasvanute põhioskuste poliitika juhendamisel

See uuring annab komisjonile teavet, mille abil juhtida poliitika-alaseid arutelusid täiskasvanute põhioskustest. Uuring pakub liikmesriikidele ja sidusrühmadele abi poliitika juhendamisel ja toob näiteid headest tavadest, mis aitab tõsta poliitika tõhusust. Keskendutakse õppevõimaluste hõlbustamisele täiskasvanute jaoks, kellel on puudulikud põhioskused ja kes on oma haridustee enneaegselt pooleli jätnud.

 

•             Täiskasvanuhariduse poliitikate ja sätete parandamine Euroopas

ET 2020 täiskasvanuõppe töörühma raport tegevustest aastatel 2014-2015  keskendub lünkade ületamisele täiskasvanute põhioskustes, täiskasvanuõppe programmidele juurdepääsu parandamisele IKT-vahendite ja OERi (avatud hariduslikud ressursid) kaudu ning rõhutab ühtse poliitika tähtsust. 

Ehkki osa informatsioonist võib olla veidi aegunud, on see siiski kasulike teadmiste allikaks, mis aitab ette valmistada ja rakendada täiskasvanute põhisoskusi arendavat poliitikat riikides, kes on otsustanud rakendada oskuste täiendamise meetmeid.  

 

 

Küsimusi mõtisklemiseks

•             Mida te teate teaduspõhistest tõenditest põhioskuste arendamiseks oma riigis?

•             Mida te teate oma riigi tööst oskuste täiendamise teekonna soovituste järgimisel?

•             Kas te teate, kellega lisateabe saamiseks ühendust võtta? (Võib-olla soovite uurida loetelu riiklikest täiskasvanuõppe koordinaatoritest EPALE platvormil.)

 

1.3 Juhtumipõhine uuring Portugali kontekstis

 

Portugal on üks OECD oskuste strateegias osalevatest riikidest. Portugali jaoks ette valmistatud tegevuskava raporti pealkiri on „Täiskasvanute haridussüsteemi tugevdamine“. Soovitame lugeda raporti ametlikku kokkuvõtet, pöörates erilist tähelepanu peatükkidele 4–6 (leheküljed 22–25).

Järgides seda raportit ja “Oskuste täiendamise meetmete” konteksti algatas Portugali valitsus uue riikliku kava väljatöötamise täiskasvanute kirjaoskuse parandamiseks. (Presentatsioon on hetkel saadaval ainult Portugali keeles.)

EBSN Intervjueeris Conçalo Xufre Silvat, kes on Portugali riikliku kvalifikatsiooni ja kutsehariduse ameti (ANQEP) endine direktor (oktoobrist 2011 kuni septembrini 2018) ning töötab praegu nõustava poliitikaanalüütikuna OECD hariduse ja oskuste direktoraadis. Intervjuu näitab selgelt, et Portugali lähenemisviis järgib oskuste täiendamise teekonna soovitusi, pakkudes üleriiklikes süsteemides põhioskuste arendamist ja varasema õppe tunnustamist ning valideerimist, samuti elukestva karjääri alast nõustamist.

 

Küsimused mõtisklemiseks pärast Portugali lähenemisviisist lugemist

• Kas teie riigis on sarnaseid suundumusi nendega, mida tutvustati intervjuus Gonçalo Xufre Silvaga? Kas on olemas tõhus koostöö sektorite vahel, poliitika keskendub eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamisele ning varasema õppe valideerimisele?

• Kuidas on teie riigi olukord võrreldav OECD diagnostikaraportis Portugali kohta esitatud tunnustega? Kas teil on olemas riiklik oskuste strateegia või on selline väljatöötamisel? Kas riiklikus täiskasvanute oskuste poliitikas on meetmeid, mis on suunatud majanduskasvu ja heaolu parandamisele? Kas teie arvates võiks mõni Portugalile esitatud soovitustest olla asjakohane ka teie riigis?

 

1.4 Juhtumiuuring Serbia kontekstis

Euroopa koolituse sihtasutus ETF avaldas aastal 2011 ettekande teemal “Põhi- ja tööoskuste arendamine Serbia täiskasvanute hulgas“. See huvitav ettekanne annab hea ülevaate Serbia siseriiklikust olukorrast põhioskuste osas aastal 2011. CBS üksus EBSN palus Serbia Täiskasvanuhariduse Ühendusel (AES) vastata mõnedele küsimustele seoses Serbia poliitika arenguga selles valdkonnas ettekande avaldamisest möödunud seitsme aasta jooksul.  Palun lugege intervjuu tulemusi, jälgides linki.

 

Küsimused mõtisklemiseks pärast ETFi ettekande ja Serbia meeskonnaga läbi viidud intervjuu lugemist:

•             Milliseid saavutusi võib täheldada Serbias selles valdkonnas pärast ETFi ettekande avaldamist?

•             Missugused on olnud põhilised väljakutsed algsete kavade rakendamisel?

•             Kuidas võrrelda olukorda teie riigis nende väljakutsetega, millega Serbia hetkel silmitsi on?

 
Soovitused täiendavate asjakohaste teemade ja ressursside osas on teretulnud allpool olevasse kommentaariumi!
 
 
 
 
 
EBSNi suutlikkuse suurendamise sari pakub EPALE kaudu tasuta avatud õpperessursse (OER) ja massilisi veebikursusi (MOOC), et aidata rakendada Euroopa Komisjoni soovitusi kvalifikatsiooni tõstmise kohta EL-i liikmesriikides. EPALE rahastab Erasmus + programm, mis on osa Euroopa Komisjoni jätkuvast pühendumusest parandada täiskasvanuhariduse kvaliteeti Euroopas. Projekti rakendatakse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) toel.
 
 
 
 
Jätkake siin:

 

2. peatükk. Põhisoskused ja integreeritud poliitika

Tagasi avalehele

Ressursside loetelu

 

 
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn