Blog
Blog

Projekt „Kultuuri edasikandmise vahendid hariduses“

Maria Schejbal on lõpetanud draama- ja teatriosakonna Jagiellooni ülikoolis Krakovis ning on Poola kultuuriministeeriumi stipendiaat. Ta on ametlikult litsentseeritud psühhodraama assistent ning kaheksa õpetajatele ja haridustöötajatele mõeldud väljaande autor.

Vehicles for Cultural Education.

 

Maria Schejbal on lõpetanud draama- ja teatriosakonna Jagiellooni ülikoolis Krakovis ning on Poola kultuuriministeeriumi stipendiaat. Ta on ametlikult litsentseeritud psühhodraama assistent ning kaheksa õpetajatele ja haridustöötajatele mõeldud väljaande autor. Aastatel 2007 kuni 2009 koordineeris ta rahvusvahelist Grundtvigi projekti, mille eesmärk oli aidata täiskasvanute koolitajatel kasutada kunsti puuetega inimeste ja teiste haavatavamate sotsiaalsete rühmade õpetamisel.

 

Palun tutvustage end ja rääkige oma taustast.

Olen Maria Schejbal ja töötanud juba 12 aastat haridustöötajatele, terapeutidele ja vabatahtlikele mõeldud koolitusprogrammide juhendajana. Olen ka 16 aastat juhtinud teatrihariduse seminari, töötades noorte narkomaanide ja täiskasvanutega, sealhulgas kurtidega. Olen osalenud mitmel koolitussessioonil Euroopa programmis „Kunst tegevuses“ ("Art in Action") ja konkureerinud kunsti- ja juhtimisalastele praktikakohtadele USA-s, Serbias ja Tais. Olen ka ASHOKA Innovators for the Public (globaalne mittetulunduslik organisatsioon sotsiaalsete ettevõtjate toetamiseks) liige.

P1310391

Rääkige palun lähemalt projektist „Kultuuri edasikandmise vahendid hariduses“.

See oli Poola Grodzki teatriühingu initsiatiiv ja kestis aastatel 2007 kuni 2009. Peamine idee põhines kõigi partnerorganisatsioonide väga positiivsel kogemusel; nad on kasutanud kunsti täiskasvanute enesearendamiseks ja sotsiaalseks integratsiooniks töös tõrjutute gruppidega. Samuti intrigeeris see, et IKT-le ja kaugõppele suurt rõhku pannes jäetakse traditsioonilised ja kunstil põhinevad õpetamismeetodid sageli tähelepanuta.

Projekt keskendus alternatiivsete õppemeetodite ja -vahendite arendamisele kultuuridevahelises täiskasvanuhariduses. Meie peamine eesmärk oli välja töötada uus, kunstil põhinev õpetamise metoodika haavatavamate ühiskonnarühmade (sh vaimuhaiged, motoorsete puuetega õppijad, sisserändajad ja pensionärid) erivajaduste rahuldamiseks. Samuti tahtsime luua mobiliseerivad mehhanismid, et suurendada ebasoodsas olukorras olevate ja tõrksate õppijate osalusmäära elukestvas õppes. Projekt pakkus tuge ja uusi koolitusvõimalusi täiskasvanuhariduse õpetajatele ja haridustöötajatele, kes töötavad puuetega inimestega ja teiste haavatavamate ühiskonnarühmadega, kasutades kunsti ja loomingulisi vahendeid kultuuridevahelises hariduses.

Imgp0563

 

Miks te Grundtvigilt abi otsisite?

Meil oli vaja laiendada ja edasi arendada oma tegevusi täiskasvanuhariduses. Tahtsime parandada oma programmide didaktilisi ja metoodilisi aspekte, mis suurendaks meie hariduslikku ja tegevusvõimekust. Samuti soovisime täiustada metoodilisi vahendeid ja levitada neid Euroopa tasandil. Grundtvig pakkus rahalisi vahendeid, et saaksime oma ideid ellu viia. Samuti oli tähtis vahetada kogemusi sarnaste organisatsioonidega välismaal.

Mis olid projekti tegevused ja mõõdetavad tulemused?

Tähtsamate projektitegevuste seas olid meil pilootseminarid igas neljas partnerriigis (Poola, Saksamaa, Leedu ja Tšehhi); koolitus täiskasvanute koolitajatele kogu Euroopast (kaks Grundtvigi kursust); rahvusvaheline kolmepäevane konverents meie projekti metoodikast; paberkandjal väljaanne kuues Euroopa keeles täiskasvanuhariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise kohta (3000 koopiat); ning projekti veebileht täiskasvanute õpetajate laiemale virtuaalsele kogukonnale.

00122

Meil õnnestus arendada ja testida kunstil põhinevat õpetamise metoodikat ja samuti koostasime pilootseminaride tulemuste põhjal ingliskeelse dokumendi kõige olulisemate didaktiliste juhistega ja tundide stsenaariumitega. Seminaridesse kaasasime ligi 90 esindajat haavatavamatest ühiskonnarühmadest.

Mul on ka reaalsest elust anekdoot, mis näitab projekti mõju ja jätkusuutlikkust. Viis aastat pärast projekti lõppu saime sõnumi naiselt, kes töötas ühes kutseõppekeskuses Bulgaarias. Ta ütles, et talle avaldasid meie projekti tulemused sügavat muljet, kuid kahjuks oli ta mere ääres olles ära kaotanud meie paberväljaande. Ta küsis, kas võiksime saata selle netivariandi. Ta ütles, et tahtis kasutada mõnd meie ideed, sest nad parajasti töötasid noortega, keda nad soovisid kaasata kutseõppesse erinevate meetodite, sealhulgas kunsti kaudu.

Obraz-029

Mida te sellest projektist õppisite?

See oli alles meie teine Euroopa Liidu projekt väga erinevate partneritega. Kuigi koostöö osutus üsna keeruliseks, saime väärtuslikke teadmisi ja oskusi projektijuhtimises. Oleme kasutanud seda ulatuslikult, rakendanud ellu mitmeid algatusi partneritega üle kogu Euroopa. Projekti koordinaatorina õppisin palju ja sain praktilisi oskusi (juhtimine, suhtlemine, läbirääkimised, konfliktide lahendamine), mida siiani rakendan. Tänu projektile oli mul võimalus esimest korda töötada romade/mustlaste kogukonnaga, mis oli väga huvitav ja inspireeriv.

Obraz-013

 

Millised on ilusamad mälestused projektist?

Ütleksin, et parim mälestus oli projekti konverents Vilniuses (november 2008). See oli tõeliselt rõõmus inimeste kokkusaamine: seminaride, loengute ja romade/mustlaste tantsu segu. Ja meil õnnestus isegi esinema kutsuda Brian Holmes, tollane elukestva õppe programmi osakonna juhataja. Üks projekti „staare“ oli Audrius Jokubauskas, kes juhendas tantsu-/kultuuridevahelisi tunde Leedus Babilonase noortekeskuses osana meie projektist. Tema seminar „Subkultuurid: kas ma olen hiphop?“ oli kindlasti üks tipphetki.

Obraz-050
Login (2)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel