chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Ajaveeb

Hindamisoskus ja EL vahendid: kiirjuhis täiskasvanute koolitajatele

18/06/2018
looja Andrew McCoshan
Keel: ET
Document available also in: EN DE RO EL LV HR PL HU SL FR IT ES NL

/et/file/european-assessment-toolsEuropean assessment tools

European assessment tools

 

EPALE temaatiline koordinaator Andrew McCoshan annab ülevaate mõningatest EL poolt õppijate oskuste hindamise toetamiseks välja töötatud vahenditest.

 

Euroopa Liit on andnud täiskasvanute koolitajate käsutusse rea vahendeid, mis on praktiliseks abiks oskuste hindamisel. Tegelikult olete ilmselt paljudega neist juba tuttav. Milleks on need vajalikud?  Mõned EL vahendid kujundavad seda konteksti, milles leiab aset üldine hindamine, kuid on ka kindlaotstarbelisi vahendeid, mida erialatöötajad saavad kasutada oma õpilaste erinevates riikides omandatud oskuste tunnustamiseks.

/et/file/eu-assessment-tool-epaleEU Assessment Tool EPALE

EU Assessment Tool EPALE

Raamistike ja suuniste pakkumine

Kõigi nende vahendite pakkujaks on Euroopa Kvalifikatsiooniraamistik. EQF on ühine võrdluspunkt, mille suhtes riigid on välja töötanud oma siseriiklikud kvalifikatsiooniraamistikud.  EQF – nagu ka kõik muud töövahendid – põhineb õpitulemustel. Paljudes riikides põhineb kvalifikatsioonide ja sellele vastavate õppeprogrammide kasutuselevõtmine õpitulemustel, millel on radikaalne mõju oskuste hindamisele üldisemas mõttes.  

EOF-i veel üheks eeliseks on „interpolarisatsioon“  – ühe riigi kvalifikatsioonitulemusi saab sarnasuse alusel üle kanda teise riiki. See pakub tuge väljaspool oma kodumaad õppivatele või töötavatele inimestele. Kahe riigi vahelisi  kvalifikatsioonitulemusi on võimalik võrrelda. Euroopa veebileheküljel (praeguseks on võrdluseks saadaval 18 erinevat haridus- ja koolitussüsteemi).   

Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga seotud riigid on kasutanud ka Euroopa lähenemisviisi põhimõtteid ainepunktide osas– ECVET (Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem) -, mis võimaldab inimeste kvalifikatsioone ümber korraldada nii, et nende ainepunkte võetakse arvesse ka uues kontekstis – programme muudetakse sujuvalt ja eelneva õppega kaasnevad eelised säilivad.

Lisaks on EL tegelnud selliste meetodite välja töötamisega, mis võimaldavad hinnata ka väljaspool formaalset õpet omandatud oskusi. Alates 2004. aastast on välja töötatud korrapäraselt ajakohastatud mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise meetodite loetelu, mis sisaldab hulgaliselt näiteid erialatöötajate innustamiseks. Samuti on saadaval valideerimise suunised, mis on mõeldud valideerimiskorralduse eest vastutavate töötajate ja institutsioonide toetamiseks.

 

Piiriüleste oskuste hindamise ja tunnustamise toetamine

Olemas on hulgaliselt vahendeid, mis toetavad oskuste hindamist ja tunnustamist erinevate riikide vahel ja aitavad ületada sellega seotud haridus- ja koolitussüsteemide erinevusest tulenevaid takistusi.

Eelpoolmainitud ECVET-i  põhieesmärgiks on toetada piiriülest oskuste hindamist. ECVET pakub põhimõtteid, mille alusel välismaal õppinute teadmisi ja oskusi tunnustatakse ka teistes riikides. Tihti esineb juhuseid, kui välismaal töötanud inimesed esitavad kodumaale naastes oma töökogemusi kajastava aruande, kuid ei saa selle eest oma uue õppeprogrammi jaoks mingeid ainepunkte.  ECVET-i põhimõtted pakuvad sellele probleemile positiivset lahendust.  Kasutades selliseid töövahendeid nagu vastastikuse mõistmise memorandumid, õppekokkulepped ja õppetüüpide väljatöötamine, võimaldab ECVET õppijatel ja nende juhendajatel keskenduda õppijate oskuste hindamisele ja sellel põhinevale valideerimisele. Nende vahendite kaudu on võimalik uurida ja saavutada kokkuleppeid selliste küsimuste osas nagu õpitulemuste saavutamise tase ja adekvaatne hindamine.

Europass koosneb reast dokumentidest, mille abil kirjeldatakse omandatud oskusi ja muudetakse need erinevates riikides üheselt mõistetavateks:

  • Europass Mobility (töö- ja õppealane liikuvus Euroopas) kirjeldab teises riigis näiteks vabatahtliku tegevuse või õppevahetuse käigus omandatud oskusi. See dokument koostatakse päritoluriigi ja vastuvõtjariigi kahe liikuvusega tegeleva partnerorganisatsiooni koostöös. Partneriteks võivad olla ülikoolid, koolid, koolituskeskused, mittetulundusühingud jne. Dokumendi edukus tugineb usaldusväärsete hindamisprotsesside rakendamisele.  Kasulike ressursside jaoks on saadaval mitmeid näiteid.  
  • Diplomilisad ja  Kutsetunnistuste lisad  kirjeldavad vastavalt kas kõrg- või kutsehariduse omandanud isiku oskusi. Need dokumendid pakuvad lisateavet ametlikes kraadides / diplomites ja / või ärakirjades sisalduvale informatsioonile, muutes  selle kergemini mõistetavaks eelkõige teise riigi tööandjate  või organisatsioonide jaoks. Enamik riike on võtnud kasutusele riikliku kutstunnistuste lisade loetelu. Veelkord – need vahendid koos tõhusate hindamisprotsessidega on edu võtmeks.
  • Keelepass võimaldab lihtsal moel ise kirjeldada oma keeleoskusi ja kvalifikatsioone. 
  • Europassi CV on Euroopas üha enam levinud standardne elulookirjeldus. Praeguseks on selliseid dokumente veebis loodud üle 100 miljoni.  

Kõigi nende vahendite nõustamine ja tugi on saadaval riiklike Europassi keskuste kaudu.

 

Lisaväärtus

EL vahendid on muutmas Euroopa hindamismaastikku. Üleminek õpitulemustele mõjutab märkimisväärselt hindamiskriteeriume ja hindamistavasid.  Veelgi enam, Euroopa Liidu vahendid juhivad tähelepanu vajadusele tõsiselt kaaluda, kuidas, millal ja kus hinnata väljaspool oma kodumaad ja formaalseid õppeprotsesse omandatud teadmisi ja oskusi. 

Leidub ka muid vahendeid, mida me siin käsitlenud ei ole, nagu EQAVET (Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas) , oskuste, pädevuste, kvalifikatsiooni ja töökohtade Euroopa klassifikatsioon – ESCO  [European Classification of Occupations, Skills, Competences and Qualifications (ESCO), EL määrus kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ja sellega seotud reguleeritud kutsealade andmebaas ning valdkondlike oskuste passid. Ehk  tahate nendega põhjalikumalt tutvuda? Oleks põnev teada, kuivõrd teadlikud on lugejad nendest töövahenditest ja nende kasutusvõimalustest: miks mitte osaleda sellele postitusele lisatud küsitluses! 


Andrew McCoshan on töötanud hariduse ja koolituse alal üle 30 aasta. Rohkem kui 15 aastat on ta juhtinud selle valdkonna uurimistöid ja hindamist Euroopa Liidus, olles eelnevalt olnud konsultant Ühendkuningriigis. Praegu on Andrew sõltumatu teadusuurija ja konsultant, ECVETi ekspert Ühendkuningriigis ja Haridusliku ebavõrdsuse keskuse vanemteadur Dublini ülikoolis, Iirimaal.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn