Blog
Blog

Anname kõigile hääle!

Soome riiklik inimõiguste organisatsioon ja mittetulundusühing Inclusion Finland KVTL soovib suurendada vaimupuudega inimeste õigusi.


Tõlgitud inglise keelest. Originaalpostituse avaldas Elina Jäntti soome keeles 30.11.2021. Keeleversiooni vahetamiseks vali soovitud keel veebilehel kõrval asuvast rippmenüüst või EPALE rakenduse seadetes. 


Teatteritoiminta

Hämeenkyrö teatritrupil on midagi öelda. Vasakult: Mari Huhtala, Vilhelmiina Mansikkamäki ja Rami Niinimäki. Foto Laura Vesa

Soome riiklik inimõiguste organisatsioon ja MTÜ Inclusion Finland KVTL soovib suurendada vaimupuudega inimeste õigusi ühiskonnas. Organisatsioon teeb tihedat koostööd seadusandjatega ning spetsialistidega, samas mõjutab ka hoiakuid teatritegevuse ja vaimset heaolu toetavate kursuste kaudu.

Inclusion Finland on organisatsioon vaimupuudega inimestele, nende peredele ja lähedastele. Organisatsiooni peamiseks tegevuseks on kaaslaste toetus ja mõju avaldamine.

“Oleme riiklik inimõiguste organisatsioon ja mittetulundusühing. Meil on lai tegevusampluaa: levitame informatsiooni, võtame sõna päevakajalistel teemadel, avaldame mõju, nõustame ja korraldame koolitusi, toetame kaaslasi, korraldame vabatahtlikke tegevusi”, selgitab Inclusion Finlandi koordinaator Anne Vuorenpää.

Inclusion Finland on moodustatud liikmesorganisatsioonidest, mis tegutsevad oma aladel. Praegu on üle Soome ligikaudu 170 liiget.

“Meie liikmesorganisatsioonide liikmed on erinevas vanuses vaimupuudega inimesed, nende perekonnad, lähedased ja intellektipuudega tegelevad inimesed. Ühingute tegevus hõlmab kogu inimese elukäiku”, ütleb koordinaator Aino Myöhänen Inclusion Finlandist.

Sel aastal täitus Inclusion Finlandil 60 aastat. Organisatsioon asutati 1961. aastal kui emad soovisid edendada vaimupuudega laste õigusi. Tänasel päeval on Inclusion Finlandi tegevus keskendunud erinevas vanuses vaimupuudega inimestele ja nende lähedastele.

 

Osallisuus teatteriryhmä

Satakunta piirkonnas tegutseva Teatri Osallisuus liikmed esitavad puuetega inimeste nädalal muusikali pealkirjaga “Piisavalt hea elu”. Foto Laura Vesa

Teatri tegevus pakub eduelamusi

Teater on üks Inclusion Finlandi intellektipuudega inimeste õigusi edendavast tegevusest. Organisatsioon on juba kümme aastat korraldanud koostöös Tampere Teatri Telakkaga mitmeid tegevusi ühise nimetaja “Suurem suhtlus teatri abil“ all, kaasates ka publikut. 

“Lähtekohaks on vaimupuudega inimeste suhtlemisoskuste ja -võimete tugevdamine, et nad saaksid oma häält ühiskonnas paremini kuuldavaks teha”, ütleb Anne Vuorenpää.

Teatritegevuse sisu eest vastutab teatripedagoog, eripedagoogika spetsialist ja Teater Telakka näitleja Petri Mäkipää. Aastate jooksul on Mäkipää juhendanud mitmeid Pirkanmaa piirkonna kollektiive. Osalejad on olnud peamiselt tuge vajavad täiskasvanud, lähedased, nende pered ja nendega koos töötavad inimesed.

Näiteks arutatakse rühmades erinevaid igapäevaelu olukordi ja nähtusi täiskasvanute elus ning uuritakse teemasid teatri abil. 

“Teeme samu kaasaegseid teatriharjutusi nagu teatris töötavad professionaalid. Saame kokku ja arutame ning hakkame siis sellest teatrit tegema. Mõnikord kasutame süžeeskeemi. Iga kord teeme väikseid esinemisi”, räägib Mäkipää.

Mäkipää sõnul pakub teater osalejatele mitmekülgseid eduelamusi.

“Harjutades inimestega vestlemist ja sõnadega väljendamist muutub osalejate arusaam endast ja oma igapäevaoskustest tugevamaks. Osalejate hulgas on olnud inimesi, kes on rääkinud väga vähe, kuid aastatega on nende kõnevõime paranenud ja tugevnenud. Olles teadvustanud oma emotsioone ja saanud neid teistega jagada, on nad hakanud nende jaoks sõnu leidma. Jagamine suurendab ka solidaarsustunnet”, leiab Mäkipää. “Teatri abil harjutamisel tugevneb ka lühiajaline mälu ja koordinatsiooniga seotud peenmotoorika.”

 

Esittävä teatteri kuvassa nainen

Vilhelmiina Mansikkamäki Hämeenkyrö teatrirühmast keskendub laval järgmisele ülesandele. Foto Laura Vesa

Igapäevased oskused tugevnevad

Lisaks tuge vajavatele inimestele osalevad võrdselt tegevustes ja võtavad aktiivselt osa nii nende lähedased kui ka intellektipuudega seotud valdkonnas tegelevad inimesed.

Teatripedagoog Petri Mäkipää sõnul on teatritegevus eesmärgistatud ja suunatud ka inimeste igapäevaoskuste tugevdamisele. Rühmades õpitut saab parimal juhul integreerida intellektipuudega inimeste igapäevaellu, näiteks kodustesse tegemistesse.

“Hea näide on Akaa linnas asuvas elumajas elavatest inimestest koosnev Resiina grupp, kuhu on kaasatud ka kodu töötajad. Nad soovivad kasutada kunsti kodu igapäevastes tegemistes ja peavad kunsti enamaks kui lihtsalt ajaviide. Nende arvates on see sisukas ja sellel on tegelikud eesmärgid.”

Vaimupuudega inimeste enesemääramisõigus laieneb kõigile tegevustele.

“Me ei lähe lihtsalt ega ütle osalejatele, mida nad peaksid koosolekutel arutama ja tegema. See, mida me teeme, tuleb hoopis osalejatelt,” räägib Mäkipää.

Inclusion Finlandi roll on tuua koostöösse teatriga intellektipuudega seotud pädevus ja leida tegevustele sobivad osalejad.

“Osaleja saab rühmades õpitud oskusi kohe kasutada, kui ta koos juhendajatega harjutusi teeb,” räägib Anne Vuorenmaa.

Viimastel aastatel on Suurem suhtlus teatri abil” tegevusi korraldatud ka mujal Soomes ja erinevatele ühingutele.

 

osallisuus teatteritoimintaa

Tiia Takala Teatrist Osallisuus on mitmekülgne kirjanik ja teatritegija. Foto Laura Vesa

Muretsemise vähendamise viisid

Inclusion Finland KVTL korraldab ka vaimset heaolu toetavaid tegevusi. Näiteks on teemaga seotud koolituspäevi toimunud “Hea tuju” ettevõtmistes koostöös kohalike ühingutega. Ruumi on jäetud ka abivajajatele korraldatud argipäevamuredest rääkimise kursustel osalejate enda määratletud teemadele

“Kursustel osalejad on arutlenud ebakindlustunde ja igapäevaelus muretsemise vähendamise, enda vaimse heaolu toetamise ja raskete tunnete ületamise viiside leidmise üle. Näiteks on COVID-19 epideemia olnud oluliseks kõneaineks,” ütleb Inclusion Finlandi koordinaator Aino Myöhänen.

Kõik kursused on kergesti kättesaadavad ja ligipääsetavad ning see põhimõte läbib kõiki Inclusion Finlandi tegevusi.

“Näiteks kasutatakse meie koolituste sisus ja turunduses alati lihtsalt keelt ning meie koolitusmaterjali sõnumit toetatakse piltidega, mis muudavad selle jälgimise kergeks. Kursustel on piisavalt pause. Ruumid, kus kursused toimuvad on võimalikult ligipääsetavad ja sinna pääseb võimalikult iseseisvalt. Üritused on mõistliku hinnaga või tasuta, et vähese sissetulekuga inimesed seal osaleda saaksid,” räägib Aino Myöhänen.


Detsembri alguses tähistatakse üleriigilist puuetega inimeste nädalat. 2021. aastal oli nädala teemaks inimestevahelised suhted ja kiusamisest taastumine.

Teemanädalat tähistasid 1.-7. detsembrini Inclusion Finland KVTL kohalikud ühingud, ühingu Me Itse kohalikud grupid ja teised tegijad. Erinevad ühingud ja näitlejad korraldasid nädala jooksul mitmekülgseid teemakohaseid üritusi ja programme.


Autor: Elina Jäntti

Pildid: Inclusion Finland KVTL / Laura Vesa

 

Login (2)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel