Blog
Blog

Andragoogi ja koolitaja laulatus ühise kiriku ja perekonnanimeta

Aastal 2021 on Eestis väljastatud veidi üle viiesaja kehtiva täiskasvanute koolitaja kutse. Teisisõnu terve Vormsi saar ja veidi pealegi. Vähevõitu!?

holding hands.

Foto: Toa HeftibaUnsplash

Aastal 2021 on Eestis väljastatud veidi üle viiesaja kehtiva täiskasvanute koolitaja kutse. Andragoogika 35. aastapäeva tähistamiseks on see märkimisväärne verstapost. Ikkagi pool tuhat andragoogi! Terve Vormsi saar ja veidi pealegi. Andragoogika Eestis on vaieldamatult kasvanud ja kanda kinnitanud. Samas jääb number 500 Eesti koolitusturul rõkkava ülekülluse kõrval nukraks, sest täiskasvanute koolitamisega tegelevaid praktikuid on oluliselt rohkem. Kas teadlikult või mitte, panustavad valdkonda mõlemad, olgu selleks kutsega andragoogid või kutsumusega koolitajad. Miks nad selles õnnetus abielus küll kahte vasakut jalga lonkavad, kuigi võiksid mõlemad tervema ja parema suhte nimel vaeva näha?

Abielu de jure, võõrad de facto

Andragoogika nagu iga teinegi valdkond saab areneda vaid teooria ja praktika sümbioosis. Üks täiendab teist, vaheldumisi uut teadmist ja praktikat luues. Oleks loogiline järeldada, et valdkonnaga seotud teoreetikud ja praktikud seda ka teevad. Vastava suhte puudumisest annab aimu võrgustike vähesus, või aktiivsus nendes, mis eksisteerivad. Kiire pealiskaudne otsing tuvastab küll mõne grupi siin-seal sotsiaalmeedias paarisaja liikmega või isegi üksiku toimunud konverentsi, aga seda kõike tundub kuidagi vähe. Võimalik, et probleemi tuum ei olegi võrgustike vähesuses või regulaarsete konverentside puudumises vaid info kättesaadavuses. Kui tead, siis oskad leida, kui ei tea, ei oska otsidagi. Kutsega andragoogidel, kutsumusega koolitajatel ja teistel hobiharrastajatel puudub ühine suur keskplats, kus koos käia. Selles valguses viivad kõik teed...kuhugi, mitte Rooma või keskplatsile või jagatud andragoogikausu kirikusse. Ehk suudab selle tühimiku täita oktoobri alguses asutatud Andragoogide Liit? Tüüpiline eestlane lausuks siinkohal üsna tuimalt “Elame, näeme”. Sellest tühimiku täitmiseks ei piisa. Peame elama kaasa ja nägema võimalusi aktiivselt Andragoogide Liitu või mõnda teise täiskasvanuharidusega tegeleva võrgustikku panustamiseks.

Andragoog on mõistena keeruline ja võõras

Kelle huultelt on lahkunud sõnad, et olen andragoog või õpin andragoogikat, selle silmad on pidanud rinda pistma segaduses pilkudega ja kõrvad kuulma appihüüdeid edasiseks selgituseks. See situatsioon on korduv déjà-vu, millest ei paista ka kolmekümne viie aasta möödudes endiselt pääsu olevat. Andragoog ja andragoogika mõistetena on võõrad, keeleliselt ebamugavad ja pelgalt terminina ei anna aimu oma sisust. Võrdluseks võime võtta mõiste pedagoog. Ka see on justkui võõras, ebamugav ja ei anna oma sisust aimu, ent omistame sellele suurema vaevata tähenduse ja oskame kujutada konteksti. Pedagoogi ja õpetaja vahele võib argielus tõmmata võrdusmärgi, andragoogi ja täiskasvanute koolitaja vahel on argielus vähemalt Tallinn-Tartu pikkune vahe (kuigi seegi ots saab aasta aastalt uute maanteede valguses kiiremini läbitud). Lootust seega on.

Andrataja ja kooligoog

Miski, mis on võõras, ei saa olla osaks iseenda identiteedist. Võõraga ei saa samastuda. Kui andragoog mõistena on suuremale praktikuteringile tundmatu ja neid teoreetilisele poolele ei kutsu, oleme justkui tupikus. Ühisosa leidmiseks peaksime otsima viise, kuidas andragoogi ja täiskasvanute koolitaja vahele paremini võrdus- või plussmärki tõmmata. Peame leidma meie ühise, jagatud ja teadvustatud identiteedi, mitte sundima kumbagi osapoolt tükikest enda omast loovutama või end teise omaga katma. Seega, kui viie aasta möödudes on taaskord põhjust tähistada, siis kutsume seda sündmust nimega Andragoogide ja täiskasvanud koolitajate 40. aastapäev või Täiskasvanuhariduse õppearhitektide konverents - valikuid on palju. Nimest hoolimata ja teoreetilisest loogikast lähtudes pakun välja lahenduse, mis alguses mainitud nukra numbri viissada järgmiseks pidupäevaks rõõmsamasse valgusesse asetab.

  • Iga andragoog on seotud täiskasvanuharidusega.
  • Mõni täiskasvanuharidusega seotu ei ole andragoog.
  • Kõik andragoogid tunnevad mõnda koolitajat.
  • Mõni koolitaja tunneb andragoogi.
  • Iga andragoog võtab järgmisele pidupäevale kaasa mõne koolitaja, kes ei ole andragoog.

Olenemata sellest, kumma poolega keegi ennast selles suhtes identifitseerib, eeldab õnnelik abielu tööd ja panust mõlemalt osapoolelt. Taaskord, elagem kaasa ja nähkem võimalusi panustamiseks. Olgu selleks kutse pidupäevale või võrgustiku kohtumisele. Jagatud identiteeti, millega mõlemad osapooled samastuda suudaksid, saabki luua vaid läbi jagatud kogemuste, Seega, lõpeta hüpoteetilise ühisosa otsimine mõttetasandil ja tegutse, et seda hoopis ise aktiivselt juurde luua.  


 

Artikkel on valminud Tallinna Ülikooli ainekursuse “Esitlus- ja aruteluoskused” raames.

Login (4)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel