Liigu edasi põhisisu juurde
Blog
Blog

Andragoog kui arengu- ja tandempartner

Mida tähendab tandem-mõtte- ja õppeviis andragoogilises vaates? Millist väärtust ja kasu loob organisatsioonis koostöö andragoogiga?

Töötuba 4

Foto: Regina Marcenkiene, reginamart.com

 

VII koolitajate mittekonverentsi „Andragoogika praktikas“ töötoas „Andragoog kui arengu- ja tandempartner“ pidasid osalejatega dialoogi konsultant - andragoogilise mõtteviisi kandja Margit Raid ja personaliekspert - andragoog Külli Meier. Dialoogis olles üksteiselt õppides arutasime, mida tähendab tandem mõtte- ja õppeviis andragoogilises vaates? Millist väärtust ja kasu loob organisatsioonis koostöö andragoogiga ning kuidas tandem mõtteviis kujundab organisatsioonikultuuri ja väärtusi.

Tandem-mõtte- ja õppeviis sai alguse aastal 1908 Mayo kliinikus Ameerikas, kus kliiniku ülemarst ning üks seitsmest asutajast William James Mayo tõi juhtimisse tandempartneriks administratiivjuhi, tuues ettevõtte praktikasse sisse süsteemivälist ekspertkogemust ja kompetentsi. Tandem-mõtteviisi tuumaks on järgmised komponendid:

  • Teineteise täiendamine läbi rikastavate ekspertteadmiste ja kogemuste
  • Võrdne ja hierarhiavaba tervislik sekkuv suhe
  • Mõlemapoolne vabadus ja vastutus
  • Eesmärgipärasus
  • Majasisese teadmuse täiendamine süsteemivälise kogemuse ja ekspertteadmisega

Tandemsuhe võib toimida erinevates kontekstides ja ekspertide vahel, aga ka lähisuhetes, tandemis võib olla ka iseendaga. Oluline on leida vahendid-tööriistad tandemsuhte loomiseks ja hoidmiseks. Kui mängida sõnadega ja tähendustega, siis tandem võiks olla:

T Täiendamine:  oma õpivajaduse ja kaasuse sõnastamine

A Ambitsioonid:  koos jõuame enamani kui meie oma teadmised ja kogemused võimaldavad

N Neuroteadus: kõik ei ole silmaga nähtav. Lood ja elu kujundavad sisemisi protsesse

D Duaalsus: kõneledes kuulen iseend, taipan läbi eeskuju ja tagasiside

E Eesmärgile orienteeritus: testi uut, proovi, loo innovatsiooni, katseta, kohanda.

M Müksamine: ebamugavus on õppimise alus, vastutus ja vabadus.

 

Kuigi paljud töötoas osalejad nentisid, et mõiste kui selline on nende jaoks uus, siis mõiste sisu on tuttav. Me kõik oleme tõenäoliselt olnud tandemsuhtes, aga pole alati seda enda jaoks teadvustanud. Seega on esmaseks tööriistaks märkamine, millistes suhetes ma olen, kellega ma olen ning milliseid tandemsuhteid on mul vaja, et oma arengut ja muutust toetada? Siin toodi välja veel eraldi tandemsuhe iseendaga ehk milliseid dialooge ma pean iseenda sees, kas ma kuulan ja kuulen iseennast, kas ma suudan oma vajadusi (õpivajadusi) sõnastada. Samuti aktsepteerimine ja tajumine, millal on vajalik leida endale tandempartner arengu ja teadmiste ülekande ja mitmetasandilisuse toetamiseks - ehk kellega koos ma jõuaks kaugemale kui üksi endaga dialoogis olles. Vahel on vaja, et keegi kõrvalt müksab või natuke nügib, kui oled ise oma tegemistest „kinni jooksnud“, vajad lisatõuget või kõrvaltvaataja pilku. Tandempartner aitab leida seoseid läbi lugude ja teadmiste ülekande läbi turvalise keskkonna ja usalduse.

Jagades leidsime mitmeid näiteid toimivatest tandemsuhetest organisatsioonides, kus näiteks andragoog-personalijuht on tandemsuhtes juhiga, aitab tal märgata ja tõlkida igapäevakogemusi juhtimise keelde, aitab viia kogemusi, teadmisi ja väärtusi ühelt tasandilt teisele.

Kui mängida taaskord sõnade ja tähendustega, viia kokku andragoogiline lähenemisviis ja tandem-mõtteviis, siis võib leida järgmisi seoseid:

T – transformatiivsus, turvalisus ja tajumine. Läbi turvalise usaldust loova suhte toimub teadmiste ülekanne (kogemuste tõlkimine), üksteise rikastamine ja sisemine muutumine. Olulised on tööriistad-meetodid-tehnikad täiskasvanu õppimise ja õpetamise toetamiseks

A – aktsepteerimine, aktiivsus ja allikad. Enda ja üksteise aktsepteerimine sellisena nagu sa oled, aga samas arusaamine, millal on vajalik leida arengu-tandempartner, et leida allikad teooria ning praktika jagamiseks.  Mõlemapoolne aktiivsus, vabadus ja vastutus loob aluse arenguks.

N – narratiiv, narratiivne teadmine; nõustamine. Läbi jagamise ja lugude tõlgitakse lood kontekstidesse, märgatakse ja luuakse seoseid. Nõustatakse üksteist arengu teel.

D – dialoog; diskussioon; diagnoosimine; dünaamika. Tandemsuhte aluseks on dialoog ja diskussioon, võrdne partnerlus, mis loob hea dünaamika mõlema arengu toetamiseks ja vajaduste analüüsimiseks. Vahel on vaja kõrvaltvaataja-kuulaja pilku, et näha nähtamatut.

E – elukestev, elust enesest ja elu jaoks; eneseteadlikkus, enesekindlus; enesejuhtimine, eesmärgid. Õppimine ja muutumine on elukestev, pidev protsess. Läbi tandemsuhete ja elust enesest kogemuste kasvab meie enesekindlus, teadlikkus ja tõuseb enesejuhitavus, mis aitab meil olla elus ning leida ja liikuda oma eesmärkide poole.  

M –  märkamine, müksamine; mõttesüsteemid ja -mudelid; mäng. Kõik elus saab alguse märkamisest ja vahel on vaja, et keegi sind õrnalt müksaks, et sa märkaksid, näeksid seoseid, mõttemustreid. Näeksid mängu ilu ja väljakutseid.

töötoa tulemus

Foto: Helina Kibar

Töötuba kokku võttes märkasime, tajusime läbi dialoogi ja lugude, et tandemsuhted on hädavajalikud õppimise-õpetamise ja elukestva arengu toetamiseks. Vahel me ise ei märka ega taju või on dialoog iseendaga meid viinud segadusse, siis on vaja kedagi, kes turvaliselt ja usaldust loovalt meid kergelt müksaks ja nügiks, aitaks näha rohkem, kui me ise oma teadmiste, kogemuste baasilt suudame. Üksteist rikastades ja muutust luues näha nähtamatut.

 


Töötoa viisid läbi:

Margit Raid, kes on konsultant, atesteeritud täiskasvanute koolitaja ja superviisor. Margit kombineerib täiskasvanuhariduse võtteid koolituste ja arenguprogrammide loomisel ja lavastamisel. Teda vaimustab pilotiseerimine nii andragoogiliste meetodite kui ka digisotsiaalsuse vahenditega. Ennastjuhtiva õppijana väärtustab ta juhuseid ja loob konteksti. Kontakt: www.miski.ee.

Külli Meier on personalivaldkonna praktik, andragoog, kes usub inimeste ja organisatsioonide arengusse. Küllil on pikaajaline töökogemus personalijuhtimise ja -arenduse valdkonnas. Lisaks panustab ta ühiskonna tasandil tööalase kompetentsuse arendamisele, olles täiskasvanute koolitaja kutse kutsekomisjoni ja personalijuhi kutse hindamiskomisjoni liige. Omab ka ise personalijuhi 7. taseme ja täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutset. Kontakt: kyllime@gmail.com

Töötuba modereeris ja postituse kirjutas Helina Kibar - andragoog, koolitaja-konsultant ja õpetaja ning treener, kes omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset, personaaltreeneri taset EOK4 ja joogatreeneri taset RYT500. Teda inspireerib inimeste ja organisatsioonide liikumine, kasvamine ja areng nii vaimsel kui füüsilisel tasandil ning ennast näeb ta toetaja ja inspireerijana sellel põneval teekonnal. Helina on EPALE saadik 2021. aastal. Kontakt: helinakibar@gmail.com, kibarkoolitus.com kaudu.


Töötuba toimus VII koolitajate mittekonverentsil kahel korral. Videosalvestustega tutvu siin. VIIDE

 

 

Login (0)

Users have already commented on this article

Logi sisse või Registreeru, et kommenteerida.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel