Liigu edasi põhisisu juurde
Blog
Blog

Täiskasvanuharidus: osalemise kaudu õppimisest kuni õppimise kaudu osalemiseni

EAEA poliitikaassistent Silvia Tursi täiskasvanuhariduse rollist ühiskonnaelus osalemise viisina.

Civic engagement EPALE

EAEA poliitikaassistent Silvia Tursi täiskasvanuhariduse rollist ühiskonnaelus osalemise viisina.

Ühiskonna tänapäevases varas asendab valitsemine valitsust ja julgustatakse otsedemokraatiat. Kodanikele tähendab see seda, et neilt eeldatakse üha enam aktiivset osalemist oma kogukonnas, mitte ainult poliitika-, vaid ka igapäevaelu teemadel.

PIAAC-i uuring on tõendanud selget seost "usalduse" ja "poliitilise tõhususe" vahel oskuste tasemel. Eelkõige on tõdetud, et madalad põhioskused korreleeruvad vähese usaldusega institutsioonide vastu ja vähese individuaalse usuga võimesse mõjutada ühiskonda.

 

Täiskasvanuharidus ja kodanike kaasamine

Eri uuringutes on rõhutatud haridust kui poliitilise osalemise eri vormide prognoosimise põhitegurit. Tänapäeval on täiskasvanuhariduse roll kodanikuaktiivsuse edendamisel oluline mitte ainult väheste oskustega inimeste puhul, vaid kõigi kodanike jaoks, keda kutsutakse osalema ühiskonnaelus.

Kodanikuaktiivsuse edendamine täiskasvanuhariduse kaudu kajastab siiski eri perspektiive, mis on välja töötatud eri praktilistes tegevustes ja algatustes.

Ühest küljest edendab täiskasvanuharidus õppimist kui vajalikku eeldust demokraatlikes protsessides osalemiseks. Sellisel juhul võib õppimine käsitleda erisuguseid vajadusi - kirjaoskuse ja arvutusoskuse arengut, ühiskonnas osalemist võimaldavate põhioskuste parandamist, samuti koolitusi ja arutelusid kindlates poliitilistes küsimustes ja teemadel. See tähendab, et üksikisikud peaksid kõigepealt õppima osalemisoskusi, enne kui nad suudavad õppida ja rääkida kodanikena. Samuti viitab see sellele, et neid inimesi julgustatakse aktiveeruma ja omandama "ratsionaalse kogukonna" kindlaksmääratud pädevusi saamaks headeks kodanikeks. See visioon eeldab normi olemasolu, mida tähendab olla hea kodanik.

Teisest küljest edendab täiskasvanuharidus visiooni, milles õppimist peetakse kogukonnas osalemise vormiks ja mitte ainult osalemise ettevalmistamise vahendiks. Selline perspektiiv edendab kodanikuks olemist kui pühendumist "praktiliste tegevuste kogukonnale" ja osalemist ühistegevustes.

 

Näited õppimisest kui aktiivse osalemise vahendist

Lire et Écrire

Näide praktilisest tegevusest, milles õppimine toimib aktiivse osalemise vahendina, on Belgia algatus Lire et Écrire, mis tekitas kogumi "Tere tulemast Belgiasse" Belgia igapäevaelu teemadel: kooselu, eluase, tervis, haridus, tööhõive ja sotsiaalkindlustus, igapäevaelu, elaniku staatused ja migratsioon ning institutsioonid. Kogum on suunatud peamiselt Belgia uustulnukatele, aga ka Belgia päritoluga inimestele, ja üldiselt on see vahend ühiskonna üle järelemõtlemise loomiseks, eesmärgiga julgustada või arendada ühiskonnas aktiivset osalemist.

Rahvakoosolek

Sageli arendatakse projekte ja algatusi viisil, mis need kaks perspektiivi omavahel seovad. Huvitav näide siinkohal on nn rahvakoosolek, Folkemødet – mida on korraldatud 2011. aastast alates Bornholmil Taanis. See sündmus on eriline võimalus demokraatia, kodanikuaktiivsuse ja mitteformaalse täiskasvanuhariduse ideede tähistamiseks, edendamiseks ja arendamiseks.

Rahvakoosolek on poliitiline festival, mis pakub platvormi poliitikute, ettevõtete, vabaühenduste ja tavakodanike vahelisteks avatud aruteludeks. Selle eesmärk on tugevdada demokraatiat ja dialoogi riigis, korraldades tasuta mitteametlikke seminare ja kohtumisi. Ehkki algatust koordineerivad Bornholmi ametivõimud, korraldavad seda praktiliselt organisatsioonid, erakonnad ja rühmad, kes väljendavad tahet osaleda. Selles mõttes on osalejad ka korraldajad, olles demokraatia näide reaalses elus.

100 Steps Towards Finnish Future

Samamoodi soovitas projekt "100 Steps Towards Finnish Future" uut meetodit kodanikuhariduses täiskasvanute koolituskultuuris Soomes. Põhiidee oli kaasata inimesi kodanikuaruteludesse kohalikes täiskasvanute koolituskeskustes olenemata nende vanusest ja taustast. Avatud juurdepääsuga arutelusid kavandati kui võimalust tutvustada täiskasvanute koolituskeskusi ja nende tööd uuele osalejate sihtrühmale. Projekti kutsuti osalema kõik huvi väljendanud keskused ning 10 kavandatud arutelu asemel korraldati 29 arutelu, mis osutasid entusiasmile algatuses.

Arutelude tulemused saadeti poliitikakujundajatele igasse linna, kus arutelu korraldati, ja kodanikel oli võimalus alustada oma osalusoskuste parandamist.

Need vähesed näited näitavad ülevaadet eri viisidest, mida täiskasvanuhariduses saab kasutada kodanikuaktiivsuse edendamiseks, ning julgustada üksikisikuid arendama, suurendama ja proovile panema oma osalusoskusi.

Milline on teie idee kodanikuharidusest ja kuidas seda kasutatakse teie organisatsioonis, et aidata inimestel võtta kogukonnas aktiivne roll? Jagage alljärgnevates kommentaarides.


Silvia Tursi on EAEA poliitikaassistent. Ta on lõpetanud poliitikateaduste ja rahvusvaheliste suhete eriala ja evib täiendõpet hariduse alal ning tal on koolitajakogemus Euroopa projektides ning projekti- ja teadusassistendi kogemus eri organisatsioonides.

 

Login (5)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvata aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell  10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel