Liigu edasi põhisisu juurde
Blog
Blog

Aasta koolitaja 2019 nominendid

Eesti Täiskasvanute koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonnaga EPALE tutvustab konkursi “Aasta koolitaja 2019” nominentite. Allpool on võimalik tutvuda kõikide nominentide ja nende esitajate nimekirjaga. Selleks, et tutvuda nominendiga lähemalt ja lugeda ka tema EPALEs avaldatud postitusi, klika nominendi nimele. Profiili vaatamiseks peab olema EPALE keskkonna kasutajana sisse logitud, vastasel juhul kuvatakse hoiatust "access denied". Konkursi “Aasta koolitaja 2019” laureaatide tunnustamine toimub 21. novembril V koolitajate mittekonverentsil Tallinnas Õpetajate Majas

 

 

Ain Mihkelson, Kasvulabor OÜ. Esitaja: Kaidi Kornak, Ettevõtlikud Naised Raplamaa MTÜ

Mis on täiskasvanute arengu toetajana on minu jaoks kõige olulisem? Et õpitust on kasu ka laiemalt, nii et see aitab kõikide elu paremaks muuta. Nii inimese enda elus kui ka tema ümber - lähisuhetes, tööl, sõprade ringis ja kogukonnas laiemalt.

 

 

 

 

 

Anneli Salk, Synergia OÜ. Esitaja: Merilin Piirsalu, ajakiri Sport ja TerviseTrend portaalid

Igas skeptikus on uudishimu midagi põnevat teada saada. Igal inimesel on soov oma elu edendada. Koolitusel osalemisega annab ta endale võimaluse uusi teadmisi saada ja oskusi õppida. Koolitusel osalemisega avab ta enda jaoks uue võimaluste ukse.

 

 

 

Anneli Veeborn, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium. Esitaja: Anne Klaas, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium

Kõige olulisem minu töös täiskasvanute koolitajana on õppija ise. Lähtun oma töös inimlikkuse ja elukestva õppe printsiipidest. Mitte kunagi ei õpetata ainet vaid inimest. Kõige olulisem ei ole mitte see, millist metoodikat või võtteid tunnis kasutada, vaid millise õpikeskkonna suudad luua õpiruumis ja kuidas suudad õppijaid motiveerida ja kaasata.

 

 

 

Anu Kutser, Eesti Punane Rist. Esitaja: Jane Üksik, Hiiumaa Ametikool

Teen kursusi beebiemmedele, autokoolis õppijatele, eakatele. Hiiumaa Ametikoolis töötan koolitajana aastaid ja minu kreedo on: õpetus olgu FUN! Äsja osalesin vabatahtlikuna rahvusvahelistel elustamisepäevadel. Käisime paljudes asutustes, kus töötavad keskealised ja vanemad inimesed, et ka nemad oskaksid vajadusel elustamist. 

 

 

 • Anu Reiljan, Reiting OÜ. Esitaja: Anneli Zirkel, Koolituskeskus Reiting

 

Brit Mesipuu, Milos OÜ. Esitaja: Maido Mesipuu, Milos OÜ

Pean kõige olulisemaks mõttemallide muutmist. Ehk siis seda, et kuigi on omandatud kutse- või kõrgharidus, siis see ei pea tähendama seda, et õppimine ongi sellega läbi saanud. Alati on võimalus vastavalt oma soovidele, vajadustele või muutunud olukorrale õppida midagi juurde või omandada täiesti teine kutse. Vanus ei ole piiranguks!

 

 

 

Ena Drenkhan, Tartu Rahvaülikool. Esitaja: Tiina Leosk, LeoskiKoolitus

Ettevõtluskoolitajana väärtustan ettevõtlikkust ja pealehakkamist. Alati on lihtne leida põhjendusi, miks midagi teha ei saa. Püüan õppijaid suunata, et nad õpiksid paremini ennast tundma ja oskaksid näha võimalusi.

 

 

 • Ene Tigas, tulevane ettevõtja koolitamise alal. Esitaja: Tiina Kalvik, Kalviti OÜ

 

Erle Nõmm, MTÜ Õppekeskus Tõru. Esitaja: Aivi Ross, ERM Hariduskeskus

Minu siht koolitajana on hoida tasakaalus eesmärgistatud sisu ja köitev vorm, teooria ja praktika. Mind üllatab ikka ja jälle, kui loovad, hakkajad, nutikad, koostöövalmid, heasoovlikud ja vaimukad on inimesed, kui koolitaja toetab nende enesearengut.

 

 

 • Eva Vahtramäe, Tallinna Tehnikakõrgkool. Esitaja: Tiiu Säbel, Eesti Töötukassa

 

Evelyn Müüripeal, OÜ Lingatore. Esitaja: Tiit Ruisu, MTÜ Sola Integra

Eeskätt keeleekoolitajana suunan ja eeldan, et õppija püstitab keeleõppes eesmärgi, milleks on meie mõlema jaoks tasemeeksami sooritamine. Siis on eesmärk jõukohane ja konkreetne. Vastasel korral jääb keeleõpe hoomamatuks ja lõputuks protsessiks.

 

 

 • Irina Porohnja, Võrumaa Kutsehariduskeskus. Esitaja: Merle Vilson, Võrumaa Kutsehariduskeskus

 

Kadi Tamm, Koolitusruum OÜ. Esitaja: Aksel Lõbu, Tartu Rahvaülikool

Minu kui kui koolitaja üks olulisem eesmärk on anda õppuritele innustust ja tahet omandamaks uusi teadmisi või täiendada olemasolevaid, võtta maha hirmu õppimise ees ja näidata, et ÕPPIDA ON MÕNUS, eriti täiskasvanueas. 

 

 

 

Kai Parman, Paide Täiskasvanute Keskkool. Esitaja: Anneli Suits, Paide Täiskasvanute Keskkool

Õppimine loob võimalusi ja muudab meid kõiki paremaks. Koolitajana on minu eesmärk innustada õppijaid intellektuaalsete väljakutsetega ja toetada nende enesearengut. 

 

 

 • Kirsti Aarniste, Tallinna Keskraamatukogu. Esitaja: Kristi Veeber, Tallinna Keskraamatukogu

 

Kristel Jalak, Kera OÜ. Esitaja: Kadri Kõiv, Loome OÜ

Täiskasvanuid koolitades on mul vahetu võimalus aidata inimestel arendada oma oskusi, saada uusi teadmisi ning vahel veidi mõjutada ka nende hoiakuid. Kõik ikka selleks, et nende töö oleks efektiivsem, eneseteadlikkus suurem ning elu sihikindlam ja õnnelikum. 

 

 

 

 

Kristi Saare, MTÜ Naisinvestorite klubi. Esitaja: Saara Arulaane, Tugimed OÜ

Täiskasvanukoolituses on kõige olulisem võimalikult praktiline olemine. Kõikidel on kiire - töö, pere, muud kohustused; leida aega uute oskuste ja teadmiste õppimiseks ei ole lihtne. Seetõttu peab iga minu koolituselt lahkuja olema valmis kohe uksest väljudes (või juba koolituse ajal!) ette võtma esimesed tegevused oma finantsseisu parandamiseks.

 

 • Maie Peda, Jõgeva Täiskasvanute Keskkool. Esitaja: Reet Kikkas, Jõgeva Täiskasvanute Keskkool
 • Meelis Kukk, AS Viru haigla. Esitaja on toimetusele teada.  

 

Olga Hiielo, Career Consult OÜ. Esitaja: Laura Seeman, OÜ Reiting PR

Täiskasvanud peavad olema oma õppetöö planeerimisse ja hindamisse kaasatud. Nad soovivad õppida seda, mis on seotud nende töö või isiklike väärtuste ja eesmärkidega ja on huvitatud teadmistest, mida saavad kohe rakendada. Ma võtan arvesse täiskasvanute õpetamise juures olulisi nüansse ja individuaalseid eesmärke, millega kursusele õppima tullakse. 

 

 

 

Olga Samuilik, SEB Elu-ja Pensionikindlustus. Esitaja: Reigo Abrams, SEB elu- ja pensionikindlustus ja Olga Tetezer, Tallinna Erateeninduskool

Minu jaoks on kõige olulisem saada kontakti täiskasvanud õppijatega koolituse esimestest hetkedest, äratada huvi materjali vastu. Usun, et kasutades koolitusel praktilisi näiteid, on lihtsam teoreetilist osa huvitavamaks teha.

 

 

 

Reet Valgmaa, MTÜ Õppekeskus Tõru. Esitaja: Aivi Ross, ERM Hariduskeskus

Räägin seda, mida tean, tean seda, mida teen, ja teen seda, mida räägin. Loon olukordi, kus õppuritel on võimalus kogeda nii koostööd kui ka panustada individuaalselt. Refleksiooni käigus peab ka nalja saama, siis on päev korda läinud. 

 

 

 

Reili Argus, Tallinna Ülikool. Esitaja: Elina Tahvel, Tallinna Ülikool

Täiskasvanud õppija tahab ühelt poolt selliseid teadmisi, millel on konkreetne praktiline väärtus. Teisalt tahab ta aga ka seda, et tal oleks intellektuaalselt huvitav. Proovingi alati pakkuda õppijaile praktiliste oskuste kõrval midagi sellist, mis on lihtsalt kas üldhariv või põnev. 

 

 • Rita Sildnik, Jõgeva Koolituskeskus. Esitaja: Marika Parve, Jõgeva Koolituskeskus 

 

 

 

Sergei Gruševski, Narva Täiskasvanute kool. Esitaja: Maire Merioja, SA Innove

Kõige olulisem on lähtuda täiskasvanute õpetmisel andragoogika printsiipidest, toetada neid psühholoogiliselt, taastada usk iseendasse, et mitte kõik pole kadunud. Muudatusi pole vaja oodata, neid tuleb ise luua.

 

 

 

Sergei Jakovlev, MTÜ Turvaline Eesti. Esitaja: Lembit Nugis, Politsei- ja Piirivalveamet

Minu roll koolitajana on suunata täiskasvanuid. Koolitusel oleme üks meeskond, mina ei hakkan neid ümber õpetama, vaid näitan kuidas saab üht või teist asja teisiti teha. Skeptikud on kõige paremad koolitatavad! Vahetame omavahel rollid. See on üks instrument, mis annab tulemuse ja aitab koolitataval paremini aru saada. 

 

 • Tatjana Soboleva, Tallinna Rahvaülikool. Esitaja: Ülle Võrno, Tallinna Rahvaülikool

 

Tiina Mäeks, Rakvere Ametikool. Esitaja: Maimu Põldma, Rakvere Ametikool

Väga positiivne on kuulda ja näha, kui koolitatav on Töötukassa koolituse läbimise järel saanud tööle ja on sellega ka väga rahul. Täiskasvanuid innustab õppima eelkõige koolitaja ise oma positiivse olemusega ning oskusega oma teadmisi edasi anda. 

 •  

 

 

Tiina Viin, TÜ Pärnu Kolledz. Esitaja: Külli Laanepõld, TÜ Pärnu Kolledž

Täiskasvanud õppija üldjuhul teab mida ta soovib, ta julgeb küsida ja enda arvamust avaldada. Õppijate erinevad arusaamad ja kogemused täiendavad üksteist. Kuigi „õnnestumise“ surve ühiskonnas on suur, süveneb arusaam, et erinevad mõtteviisid on lubatud, katsetamine ja eksimine käivad protsessiga kaasas. Ja see on minu arvates väga positiivne.

 

 • Triin Reitalu, TTÜ. Esitaja: Reet Viira, Saaremaa Kodukant

 

Urmas Lehtsalu, TÜ Mereranna POÜ. Esitaja: Margit Düüna, Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskus Osilia

Ühene arusaam ja selle kujunemine tagab edu ja rahulolu. Kõige paremini innustab õppima eeskuju ja kogemuste jagamine, vahetu suhtlemine ja koolituse elulisus ning praktiline kasu õpitust ning kogetust. 

 

 

 

 

Vahur Sepp, VS Kanarbik OÜ. Esitaja: Jaan-Ivo Lukas, OÜ Jaan-Ivo Lukas Meediabüroo

Kui keegi metsa kartnutest peale koolitamist tunnistab, et julgeb nüüd üksinda looduses hulkuda, kartmata hunti või karu ja tundmata eksimishirmu, siis on hea tunne. Vast on minu tööst kasu ja natukegi abi Eesti metsale.

 

 

 • Ülle Tõnurist, Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ. Esitaja: Viktoria Dementewa, õppija

 

Lehe toimetamisega seotud küsimustega võib pöörduda epale@kutsekoda.ee 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvata aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell  10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel