chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa

 
 

Barreras de aprendizaje

Applicant organisation needed for Erasmus + KA2 project on Family Learning

CPIP Romania - Center for Promoting Lifelong Learning is preparing a project application on family learning and needs a promoter for the project who is willing to submit the application at their National Agency. All the administrative and development work will be done by CPIP. The project applicant should have previous experience in coordinating EU funded projects and solid expertise in the field of adult education/basic skills for adults. 

Koolitajate V mittekonverentsil “Koolituse headus” arutelu grupis jagasid sel teemal omi seisukohti eri põlvkondade koolitajad. Arutelus jäi kõlama seisukoht, et nii nagu peredes ja paljudes klubides, vabatahtlikes organisatsioonides jms, on meie koolitusgruppides enamasti eri põlvkondade esindajad. Arutelu motona valitud VANUS EI LOE vs VANUS LOEB saab uue tähenduse, kui lähtume täiskasvanuõppimise fundamentaalsest seisukohast, et KOGEMUS on õppimise ressursiks nii õppijale endale kui ka koolitajale ja teistele õppijatele. Inimese elukogemuses on biograafiline, kultuuriline, sotsiaalne ja ajalooline mõõde, mis teeb temast unikaalse kogemusega täiskasvanud õppija. Täiskasvanukoolitaja motoks on seega IGA ÕPPIJA ELUKOGEMUS LOEB.

Felika Tuul jagas arutelus osalejatega kogemust, mis jutustas Tartus sündinud lugu põlvkondadevahelisest õppest. Lugu räägib meestest, kes osalevad Meeste garaažis, mille motoks on „GARAAŽ – KOHT POMISEMISEKS, PÕIMUMISEKS, PANUSTAMISEKS, PAGEMISEKS JA PUHKAMISEKS!”

/es/file/dsc6323jpg_dsc6323.jpg

Miks Meeste Garaaž? Felika sõnul on ülioluline, et pakutaks osalemis- ja õppimisvõimalusi ka meestele. Kui (vanemad) mehed kodus istuvad, siis nende vajadused ei tule välja. Haarates kaasa nii vanemaid, kui nooremaid mehi loob see võimaluse põlvkondadeüleseks kogemuste jagamiseks ja läbi selle uute oskuste õppimiseks. Nt õpetavad vanemad mehed noorematele (läbi elukogemuste jutustamise), sotsiaalseid oskusi. Meie kapitalistlik edukusele orienteeritud ühiskond seab meestele suuri rolliootusi – maskuliinne mees peab olema tundekülm ja edule ning karjäärile orienteeritud. See tekitab palju vaimse tervise probleeme. Tutvudes vanemate meeste elulugudega, mis sisaldavad väga raskeid katsumusi ja elumuutusi (II maailmasõda, riigikorra muudatused jm), võimaldab see noortel meestel õppida elutarkusi, mõista kuidas vaatamata raskustele edasi liikuda ja rõõmsameelseks jääda. Samuti loob kokkupuude vanema põlvkonnaga võimaluse murda stereotüüpe, et elu pärast tööelust kõrvalejäämist ei tähenda taandumist, vaid võib pakkuda mõtestatud tegevusi ja elurõõmu.

Vanemad mehed omandavad garaažis nooremalt põlvkonnalt nii praktilisi oskusi (IKT) ja saavad võtta uusi rolle (mentor, õppija, juht, osaleja jm). Kõige olulisem on ehk see, et neil on võimalus tunda end vajaliku ja väärtusliku kogukonnaliikmena. Suurt vaimset tuge saadakse läbi uue suhtlusvõrgustiku loomise/tekkimise.

Garaažimehed on altid teadmisi omandama. Nii korraldatakse erinevaid koolitusi uute teadmiste omandamiseks (vaimne ja füüsiline tervis, liiklus, esmaabi, keeleõpe jne). Korraldatakse ühiseid väljasõite, et tutvuda teiste riikide meestega ja nende eluoluga ning osaletakse/panustatakse kohalikku kogukonnaellu (lasteaialastega metsa istutamine, erinevad töötoad, talgud, kodukohvik jm). Üheskoos luuakse alus elukestvale õppele ja paremale toimetulekule.

Väikese ülevaate saab garaaži asutamise põhjuste ja tegutsemise kohta videoklipist

Felika kogemuslugu tõi esile mitmed positiivsed aspektid nagu meeste initsiatiivi ja vastutuse kasv enda tegevuste eest. See on ka täiskasvanute koolituses rakendatav andragoogiline põhiprintsiip, et täiskasvanud õppija on ennastjuhtiv ja vastutab oma õppimise eest. Selgus, et meeste garaažiga liitunud noorem põlvkond õpib vanemalt põlvkonnalt sotsiaalseid oskusi ning vanem põlvkond jälle noorematelt digioskusi.

Meeste garaaži kogemus tõstatas ka küsimusi, näiteks stereotüübid. Arutelu käigus selgus, et nii nagu igal erialal, on ka koolitajatel oluline vältida oma töös stereotüüpe. Kui erinevad põlvkonnad puutuvad tänapäeval vähe kokku, siis omistatakse stereotüüpe vastakuti (põlvkondade vaheline konflikt?). Näiteks keskealised kipuvad arvama, et nooremasse põlvkonda kuuluvad on laisad nuti-inimesed või meedia kajastab „erikohtlemist“ vajavat lumehelbekeste põlvkonda. Samuti on levinud stereotüübid eakate kohta, keda iseloomustatakse kapitalistlikus turumajanduses Tiina Tambaumi (2016) sõnul levinud stereotüüpide alusel, haiged, teistest sõltuvad, sotsiaalselt isoleeritud, õpi- ja arenemisvõimetud, isikupäratud inimesed. Nii jääb koolituse kontekstis inimeste elukogemusega arvestamine tahaplaanile ning vanemaealist õppijat nähakse kui vähe võimekaid, kellele tuleb anda lihtsat materjali ja teha talle jõukohaseid ülesandeid.

Arutelus osalenud koolitajad tõid sellele vastukaaluks väga positiivseid näiteid, kuidas peredes eri põlvkondade vahelised suhted ja üksteiselt õppimine on teadvustatud ja toimub hästi. Samuti on mitmed klubid, kus koos tegutsetakse ja üksteiselt õpitakse. Samuti Kaitseliit ja Naiskodukaitse. Nii arutledes jõuti tõdemusele, et võib-olla on ka see stereotüüp, et meil on põlvkondadevaheliseks suhtlemiseks ja õppeks palju stereotüüpe?

/es/file/dsc6325jpg_dsc6325.jpg

Andragoogilistele seisukohtadele tuginedes on oluline, et täiskasvanud õppija saab luua teadmisi tähenduste vahetamise kaudu, toetudes enda varasematele kogemustele. Nii nagu maailmas elab korraga neli-viis põlvkonda, on ka täiskasvanute koolitusgrupid heterogeensed. Müürilehe (19.11.19) intervjuus „Ma ei tea üldse, mis vanadus ongi.” ütleb Hagi Šein, et erinevate kogemuste sümbioos annab midagi väga olulist ning kui eri põlvkonnad on koos ühes ruumis, ajavad üht teemat, mõtlevad samade asjade peale, on see tohutult produktiivne, hariv, kasulik, õpetlik ja hoiab ühiskonda ning kultuuri koos. Selline suhtumine on kooskõlas elukestvaõppe ideega. Juba 1981. aastal kirjutas Cross, et elukestev õpe ei ole privileeg ega õigus, vaid lihtsalt igaühe vajadus, nii noorele kui vanale, kes elavad üha kiirenevate muutustega perekonna- ja tööelus, kogukondades ning globaalses ühiskonnas. Inimene õpib kogu elu ja õppimine hõlmab inimese elu kõikides valdkondades (lifelong and life-wide learning). Elukestva õppe hariduspoliitilised eesmärgid on samuti inimest, kultuuri ja ühiskonda arvestavad. Nendeks on: a) inimese isiklik kasv ja eneseteostus; b) sotsiaalne kaasatus, ühtekuuluvus ja demokraatlik osalus; c) kultuuriline areng ja rikastamine ning d) majandusliku arengu edendamine ja tööhõive (Vargas, 2017). Õppimise keskmes on inimese terviklik areng, koosõppimine ning ühiskondlike probleemide koostöine lahendamine. Inimesed on tõhusad ning võimestatud, kui neil on mõjuvõimu ning ekspertsust otsustada enda elu üle (Slabina ja Aava, 2019). Kollegiaalne õppimine ja üksteise toetamine erinevates koostöövõrgustikes on ka põlvkondadevahelises õppes ülioluline.

Täiskasvanute koolitajatel on tähtis koolitusolukordades luua võimalusi, et eri põlvkondade õppijate rikas kogemus saaks ressursiks nii õppija kui ka koolitaja jaoks. Arutelus osalenud koolitajad tõid välja, et põlvkondadevaheliseks õppe eelduseks on usaldusväärne õhkkond, kus ollakse tolerantsed ja aktsepteeritakse kõiki.

Soovitused koolitajale said ühise arutelu käigus järgmised.

  • Paku suhtlemis- ja dialoogivõimalusi ning loo usalduslikud suhted kokkulepete abil.
  • Jää koolitajana iseendaks. 
  • Ära eelda ega oleta, pigem ole valmis üllatusteks.
  • Rakenda väärtuspõhist lähenemist, olles koolitajana ise eeskujuks.
  • Vaimustu õpetamisest ja õppijate õppimisest.

Koostöist õppimist eri põlvkondade vahel saab koolitusel teadlikumalt juhtida ja õppijatele nähtavaks teha. Kogedes koolitustel põlvkondadevahelise õppimise rikkust, võib see avaldada laiemat mõju, sest ollakse teadlikumad ja märgatakse senisest enam eri põlvkondadelt õppimise võimalusi töökeskkonnas, kogukonnas ja ühiskonnas. Nii võiks elukestva õppe humanistliku, sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku diskursuse kõrvale tõusta uus diskursus - põlvkondadevaheline elukestev õpe.

Μία απλή και αληθινή συζήτηση από την οποία μαθαίνουμε τις προσωπικές ιστορίες εκπληκτικών ανθρώπων που ζουν στην Ιρλανδία και έχουν επιστρέψει στην εκπαίδευση ως μαθητευόμενοι ενήλικες. Το’ Every Day I'm Learning’ παρουσιάζει ‘ασυνήθιστες’ ζωές ανθρώπων που είναι ειλικρινείς και ευαίσθητοι.

„Seniorzy zależni jako uczestnicy kultury” to praktyczny poradnik dla instytucji i organizacji pozarządowych, które chciałyby prowadzić działania edukacyjne dla grupy seniorów zależnych. Wnioski zawarte w Raporcie zostały sformułowane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura Interwencje". Znajdziecie w Poradniku wiele praktycznych wskazówek jak pracować z tą grupą odbiorczą, czego unikać, a na końcu czytalnik odnajdzie także odniesienia do dalszych lektur w tym temacie. 

Dziś chciałem Was zaprosić do zapoznania się treścią mojego wystąpienia podczas IV Forum Edukacji Dorosłych. Nie będzie to jednak nagranie z samego forum, ani też żadne podsumowanie słowne, ale podkast, który postanowiłem nagrać dla tych, którzy nie mieliby czasu zapoznać się dokładnie z dosyć obszernym materiałem pisanym. Tempo naszego życia coraz częściej sprawia, że łatwiej nam czego posłuchać (np. w drodze do pracy czy podczas wykonywania obowiązków domowych), niż skupić się na czytaniu i analizie.

9 Diciembre 2019
por Piotr Maczuga
(pl)
1 Comentarios

Vom 8. bis 15. September 2019 fand in Frankreich die 6. Ausgabe des landesweiten Aktionstags gegen Analphabetismus statt. In diesem Jahr stand die nationale Kampagne unter dem Motto  „Wenn man lernt, ist schon der kleinste Fortschritt ein Sieg“, und es wurden die Siege gegen Analphabetismus gewürdigt, indem individuelle Geschichten präsentiert wurden.

From 8 to 15 September 2019 the 6th edition of the National Days of Action against Illiteracy (JNAI) took place. This year, the theme of the national campaign was: “When we are learning, the slightest progress is a victory”, honouring victories over illiteracy, and recognising people’s progress through portraits.

Intercultural Communication in Education

The beginning of the training will give an opportunity for everyone to get to know each other better, after that will follow an introduction of the training program and objectives.  

The following session will examine the notion of culture, the relation between the culture and the language and the importance of understanding cultural differences. Thanks to informal methodologies we will analyse some effective intrapersonal and interpersonal communication skills required to build relationships.

An informal and authentic conversation sharing the personal stories of amazing people who returned to education in Ireland as an adult learner. Every Day I'm Learning is real people opening up about their extrodinary lives, being both honest and vulnerable. In this podcast Dearbháil Lawless chats with adult learners as they describe overcoming their fears, taking up new opportunities and how education changed their life.

VET traineeships,job shadowing,KA1,KA2,Courses

VET traineeships in Ankara(Turkey

As host organisation, we are able to welcome participants to make a European Voluntary Service, a Youth Exchange, a Mobility Training as well as Erasmus. We also offer language courses and cultural activities as host organisation.

Host organisation services in Ankara,Turkey.

Sábado 25 Enero 2020, Slovenia

Gradniki gibanja

Seminar je namenjen učenju Gradnikov gibanja - oblik gibanja, ki spodbujajo razvoj osnovnih gibalnih vzorcev, ki so temelj našega delovanja in podlaga vsakemu učenju in delovanju. Gradniki so lahko naša spodbuda v vseh življenjskih obdobjih, največkrat pa so uporabljeni pri spodbudi razvoja v zgodnjem obdobju, tudi pri otrocih s posebnimi potrebami, in ohranjanju ter spodbujanju delovanja v tretjem življenjskem obdobju.

Wiemy jak ważny jest sen, aż 79% z nas ma tej ważności świadomość. Mimo to aż 55% z nas permanentnie niedosypia.  Johnatan Crary, autor  książki „24/7. Późny kapitalizm i koniec snu” podkreśla, że dziś wartością jest wydajność, która każe nam przedkładać pracę nad wypoczynek. Dłużej, mocniej, bardziej – to słowa klucze. Z perspektywy gospodarki sen jest całkowicie bezużyteczny i powinien zostać zminimalizowany.

30 Noviembre 2019
por Monika Dawid-Sawicka
(pl)
1 Comentarios

V úterý 23. října seznámili analytici Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. (NVF), odbornou veřejnost s výsledky dlouhodobého výzkumného projektu „Vztahy mezi dovednostmi, vzděláváním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie“, podpořeného Grantovou agenturou České republiky. Na projektu spolupracoval NVF s CERGE-EI a Pedagogickou fakultou UK.

Action for Senior Citizens

If you are interested in the active ageing, the healthy living and the usage of the digital tools for social innovation, please share you ideas with us! We are looking for new initiatives to benefit for our local stakeholders.

Publikacja powstała jako produkt projektu "Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów" realizowanego w ramach programu POWER. Broszura zawiera sześć scenariuszy lekcji, które powstały w oparciu o szkolenia, które przeszły uczestniczki projektu. Projekt doyczył pracy z uczniami o specjalnych potrzebach. Wszystkie zawarte w publikacji lekcje wykorzystują metody i narzędzia pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Lunes 25 Noviembre 2019, Hungary

Mérőeszközök az alapkészségek fejlesztéséhez

A Felnőtt Tanulás Hete keretében a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye és a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési szakosztálya 2019. november 25-én, hétfőn 14.00 órakor

Mérőeszközök az alapkészségek fejlesztéséhez” címmel workshopot rendez, melynek helyszíne a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadója (1088 Budapest Vas u. 8. fszt. kiskonferencia terem).

De Miércoles 22 Abril 2020 hasta Viernes 24 Abril 2020, United Kingdom

Transnational Cooperation Activities (TCA) Cross-sectoral Transnational Conference: Embracing Inclusion

Transnational Cooperation Activities will be holding the Embracing Inclusion: Transnational Cooperation Activities (TCA) Conference in April 2020. The event provides great opportunities for networking and will consider ways to break down barriers and support inclusion. 

In our project, Attending Diversity in Adult Language Learning,  https://epale.ec.europa.eu/es/node/122171, we have worked on identifying, on the one hand, the key factors that influence language learning in adulthood and, on the other hand, designing tools that can help the teaching community and provide students with effective learning strategies.

Dyslexia Consultancy Malvern ha publicado una nueva serie de folletos que pueden ser utilizados como guías para todas esas personas que trabajan con presos con dificultades de aprendizaje. En ellos se tienen en cuenta los cambios introducidos por las reformas penitenciarias de 2019. Se incluyen ocho folletos en la colección y una hoja de auditoría de autoevaluación y una presentación en PowerPoint que cubre los temas a considerar. Están también disponibles gratuitamente para su descarga.

Páginas

Suscribirse a RSS - Barreras de aprendizaje