Pasar al contenido principal
News
Noticias

Tallinna Ülikooli õppeosakond võtab tööle õppekorralduse spetsialisti

Õppekorralduse peaspetsialistilt ootame huvi ja soovi tegeleda tasemeõppe õppekorralduse arenduse ja kvaliteedikindluse tagamisega. Õppekorralduse peaspetsialisti ülesandeks on juhtida õppekorralduse arendustegevusi, korraldada vastuvõttu, koostada õigusakte ja juhendmaterjale, nõustada ülikooli töötajaid valdkonna küsimustes ja teha järelevalvet.  Ülesannete edukaks täitmiseks osaleb peaspetsialist tegevuspõhimõtete väljatöötamisel, kogudes sisendit nii Eestist kui välisriikidest ning teeb koostööd ülikooli akadeemiliste üksuste töötajatega. 

Täpsemalt vaata ametijuhendi kavandist

Sobival kandidaadil on: 

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt sotsiaal- või haridusteadustes;
  • vähemalt 2-aastane nõustamise ja protsessijuhtimisega seotud töökogemus haridusvaldkonnas. Eelteadmised kõrghariduse õppekorraldusest ja terviku nägemise, info süstematiseerimise ja analüüsi oskus. 
  • eesti keele valdamine kõrgtasemel (C1), inglise keele valdamine kesktasemel (B2), soovitavalt vene keele valdamine algtasemel (A2);
  • kontoritarkvara (teksti-, tabeltöötlus- ja esitlusprogrammid, internet) heal tasemel kasutamisoskus;
  • väga hea suhtlemisoskus, algatus- ja koostöövõime, avaliku esinemise oskus, analüüsivõime, kõrge stressitaluvus.

Omalt poolt pakume mitmekesist tööd avalik-õiguslikus ülikoolis, võimalust algatada ja eest vedada sisulisi muudatusi õppekorralduses, professionaalset ja toetavat meeskonda, enesetäiendamisvõimalusi, puhkust 35 kalendripäeva aastas.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Konkursil osalemiseks palume esitada elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 17. veeburariks 2019 e-posti aadressile konkurss@tlu.ee märgusõnaga "Õppekorralduse peaspetsialist" või kandideerida läbi CV-Online süsteemi.

Dokumendivoorust edasi pääsenud kandidaatidega võtame ühendust ühe nädala jooksul pärast dokumentide saatmise tähtaega. Konkursilt välja jäänud kandidaatidele anname tagasisidet ühe kuu jooksul pärast dokumentide saatmise tähtaega.

Lisainfo: õppeosakonna juhataja Helen Joost, tel 640 9130, helen.joost@tlu.ee

Login (0)

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más