Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Interkulturalna kompetencija cjeloživotnog obrazovanja nastavnika, Vesna Bedeković

Susreti različitih kultura u suvremenom svijetu zbivaju se gotovo svakog trena u najraznovrsnijim oblicima komuniciranja. Međusobni kontakti pripadnika različitih kultura podrazumijevaju nužnost kvalitetnog suodnosa temeljenog na ideji interkulturalizma koji se javlja kao moguće rješenje za kvalitetan suživot u multikulturalnom društvu. Polazeći od realnosti da škole postaju stjecištima različitih kultura i jezika, razvoj odnosa prema kulturno drukčijim učenicima postaje ključnim čimbenikom suočavanja s neminovnim promjenama uzrokovanima prijelazom jedinstvenih monokulturalnih u kulturno pluralne zajednice. Trajna potreba za prilagodbom europskog prostora obrazovanja, koji nastoji stvoriti konkurentnost i sposobnost djelotvornog odgovora na izazove globalizacijskih procesa, implicira kompetencijski pristup temeljen na ishodima učenja kao osnovne polaznice obrazovanja budućih nastavnika od kojih se očekuje da budu moderatori interkulturalnih odnosa, dok jačanje interkulturalnog identiteta i razvijanje interkulturalne kompetencije čine nezaobilazne sastavnice cjeloživotnog obrazovanja nastavnika prilagođenog potrebama i izazovima suvremenog društva.

Resource Details
Autor(es) del recurso
Vesna Bedeković
Tipo de recurso
Artículos
País
Fecha de publicación
Idioma del documento
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!