European Commission logo
Create an account
Resource Details
RECURSO

Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo metodinė medžiaga

Medijų vaidmuo šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje labai reikšmingas – jos daro įtaką žmonių mąstymui, interesams, tarpusavio santykiams, gyvenimo būdui, turi didelės įtakos formuojant visuomenės nuomonę. Medijos dalyvauja formuojantis požiūriui į save, kitus, aplinką, valstybę, daro įtaką sprendžiant svarbius visuomenės gyvenimo klausimus. Todėl labai svarbus pilietinės visuomenės aktyvumas ir brandumas, kuris skatina medijose pateikiamos informacijos skaidrumą, atsakomybę ir kokybę.

Svarbu ne tik pasyviai priimti informaciją, bet ir gebėti suvokti jos turinį, analizuoti ir vertinti įvairių visuomenės informavimo priemonių (televizijos, radijo, spaudos, interneto) teikiamą informaciją, suvokti informacijos pateikėjų interesus, mokėti ją efektyviai panaudoti, patiems formuojant informacinius pranešimus ir juos skelbiant viešosios komunikacijos erdvėje. Šių gebėjimų ugdymą galima vadinti medijų raštingumu, kuris skatina suvokti, analizuoti, vertinti, panaudoti gaunamą informaciją ir kurti naujus pranešimus.

Pateikiame išsamią Ugdymo plėtotės centro (UPC) parengtą Medijų raštingumo ugdymo metodinę medžiagą, sukurtą remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant medijų ir informacinį raštingumą į neformalųjį ugdymą.  Ši medžiaga kurta vyresniųjų klasių moksleiviams, tačiau yra išsami, turtinga pavyzdžių ir informacijos, tad puikiai tiks tėvams, nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms ar pavieniams besimokantiems suaugusiems. Galima naudoti atskiras temas rengiant diskusijas, popietes ar seminarus arba naudoti kelias temas, rengiant paskaitų ar seminarų ciklą – tai priklausys nuo idėjos, klausytojų ir poreikių. Medžiagą galima laisvai parsisiųsti, kopijuoti, platinti ar naudotis.

Resource Details
Autor del recurso
Egidijus Jurgelionis, Dalia Žemaitytė, Ginta Orintienė, Genovaitė Kynė, Jolita Milaknienė; redakcinė grupė: Vilija Zeliankienė, Julija Sinicienė, Šarūnas Gerulaitis
Tipo de recurso
Recursos educativos abiertos
País
Lietuva
Fecha de publicación
Idioma del documento
lietuvių
Login (1)
Etiquetas

Comentario

Labai naudinga metodinė medžiaga. Perskaičiau su malonumu. Nors ji skirta bendrojo lavinimo mokykloms, bet manau, kad tiek savo turiniu, tiek praktiniais patarimais ji bus naudinga ir suaugusiems, ir suaugusiųjų švietimo organizatoriams. Ypač tokios temos, kaip naujienų rengimas ir kritiškas jų skaitymas, apie tai, kaip priimti reklamas, kaip apskritai elgtis virtualioje erdvėje, apie propagandą ir žodžio laisvę, žiniasklaidą ir tikrovę, medijų vietą mūsu gyvenime ir vis dar egzistuojančius stereotipus ir pan. Tuo labiau, kad kalbant apie medijas, ypač socialines medijas, drįsčiau teigti, kad vaikai kartais žino ir turi daugiau įgūdžių nei suaugusieji. O medijos vis sparčiau žengia į kiekvieno mūsų gyvenimą, todėl tikrai yra aktualu suvokti medijų privalumus ir trūkumus bei išmokti jomis naudotis konstruktyviai. 
Login (0)

Man taip pat susidarė įspūdis, jog ši medžiaga puikiai tinka suaugusiems, nes kalbant apie turinį, jos pritaikymą bendrajam ugdymui labiausiai "išduoda" tik forma, o turinys tikrai tinka universaliai suaugusiųjų auditorijai - juolab, kad vyresniųjų klasių moksleiviai jau yra bręstantys jauni suaugusieji. Jaunuolių žinios apie saugumą ir atvirumo lygį socialiniuose tinkluose ar kitose medijose yra dažnai didesnės, nei suaugusiųjų, ypač vyresnių. Svarbiausia yra tai, kad yra parengta kokybiška ir laisvai prieinama medžiaga apie medijų raštingumą lietuvių kalba.
Login (0)

Users have already commented on this article

Inicia sesión o Regístrate para publicar comentarios.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!