Pasar al contenido principal
News
Noticias

Diverzita na pracovišti: Strašák? Konkureční výhoda!

Mileniálové jsou líní a nechtějí pracovat. Celá generace Z se chce živit jen videi na Youtube.  V poslední době není vůbec neobvyklé setkat se s články o generačních střetech a o neporozuměních mezi lidmi narozenými po roce 1983 a tzv. Husákovými dětmi (Generace X) nebo generací Baby Boomers. Hovoří se o změně priorit a pohledu na svět. Ostatně každý z nás to ve svém okolí asi zažil. Pokud je Vám pod 35 let, Vaši rodiče nejspíš nerozumí tomu, proč máte jednou za čas potřebu změnit práci, a vy zase nedokážete pochopit, jak mohli v jedné společnosti vydržet 30 let. To je však jen jedno z témat, rozdíly nastávají v celé řadě aspektů – od očekávání a vztahu směrem k nadřízenému přes požadovanou míru flexibility v práci k touze po naplnění a „nalezení smyslu“ ve své práci.

Že nejde o problém ryze teoretický si začínají uvědomovat už i firmy.  Blíží se doba, kdy se na pracovišti bude současně setkávat až 5 generací, jejichž motivace v zaměstnání se zásadně liší. V éře globalizace, rostoucí konkurence a rychlých změn musí být organizace inovativní, chtějí-li si vytvořit konkurenční výhodu. Ze studií vyplývá, že potenciál inovací by mohla brzdit právě neoptimální spolupráce mezi různými věkovými skupinami.

Dle průzkumu, který proběhl v rámci projektu SiLC (Synergy in Learning and Cooperation) v šesti evropských zemích, však zaměstnavatelé v mikro, malých a středních firmách (1-249 zaměstnanců) mezigenerační spolupráci ve svých týmech nijak systematicky neřeší. Přitom podíl malých a středních podniků na jednotlivých národních trzích dlouhodobě roste. V České republice je to více než milion subjektů, které tvoří přes 99 % všech podniků v zemi. Z průzkumu vyplynulo, že přestože více než 66 % vedoucích pracovníků podporuje členy svých týmů v rozvoji obecných komunikačních dovedností, generačním tématům se v ČR alespoň s nějakou pravidelností věnuje pouze 40 % team leaderů.

Spíše, než diverzita mezigenerační v posledních letech čeří českou i evropskou vodu diverzita kulturní. Zdá se však, že ani ta jako téma české malé a střední firmy příliš neoslovila. Je to zřejmě dáno i tím, že, oproti jiným evropským zemím, je podíl cizinců na pracovním trhu v České republice poměrně nízký (2.4 % oproti např. 10,9 % ve Španělsku, nebo 4,5 % v Nizozemsku). Přesto se však v důsledku globalizace jedná o fenomén, který bude nabírat na síle a není radno ho podcenit.

A proč je tedy diverzita přínosná? Ve věkově a kulturně heterogenních týmech se potkávájí lidé s různými zkušenostmi. Taková pluralita názorů a postojů nejen posiluje kritický přístup k řešením a přináší nové alternativy, ale také podporuje celkovou flexibilitu týmu. Roste i konkurenceschopnost, neboť tým, ve kterém pracují lidé různého věku a původu, snáze pozorumí globálnímu trhu a potřebám zákazníků z různých koutů světa. A to jsou jen příklady.

S myšlenkou, že diverzitu je potřeba vnímat jako příležitost, pracuje projekt SiLC, financovaný z programu Erasmus+ a realizovaný za spolupráce organizací z šesti evropských zemí. Projekt se zaměřuje na podporu mikro, malých a středních podniků a organizací a má za cíl vyvinout pro ně vhodné metody a nástroje pro využití při školeních a koučinku právě v otázkách diverzity. Jde o nový koncept školení vedoucích pracovníků, jehož cílem je pomoci firmám k odhalení vlastního kreativního a inovativního potenciálu i k navýšení spokojenosti zaměstnanců.

 

Login (0)

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más