Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Karierni ter osebnostni in socialni razvoj mladih: pogledi, pristopi, izzivi

Izšla je nova znanstvena monografija Karierni ter osebnostni in socialni razvoj mladih: pogledi, pristopi, izzivi, ki je nastala v okviru projekta Opolnomočimo mlade na karierni poti, ki ga je v letih 2014 in 2015 izvajal Pedagoški inštitut in Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo ter ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Priprava mladih na njihovo delovno in zasebno življenje v sodobni družbi pridobiva nove oblike in pomene. Hitre družbene spremembe in negotovost na trgu delovne sile odsevajo tudi v razvoju znanstvenih podlag, ki so v zadnjih desetletjih omogočile pridobiti nove (v)poglede, oblikovati nove pristope ter identificirati nove izzive pri opolnomočenju mladih za njihov osebnostni, socialni in karierni razvoj.

Ne glede na nazorske poglede o ureditvi sodobnih družb ter vloge vzgoje in izobraževanja v njih, ali morda prav zaradi njih, celovitega okvira, ki bi zagotavljal celostno vseživljenjsko karierno orientacijo mladih v Sloveniji, še nismo oblikovali. Spreminjajoče se razmere v družbi pa zahtevajo njegovo stalno posodabljanje.

Monografija Karierni ter osebnostni in socialni razvoj mladih: pogledi, pristopi, izzivi, s poglobljenim vpogledom v zdajšnje pristope k vseživljenjski karierni orientaciji na evropski in nacionalni ravni izpostavlja nekatere pomembne razmisleke o konceptualnem razumevanju povezanosti osebnostnega, socialnega in kariernega razvoja mladih ter izpostavlja pristope za nadgraditev zdajšnjih in oblikovanje novih pristopov za pripravo mladih na njihovo uspešno zasebno in delovno življenje v sodobni družbi.

Publikacija je dostopna na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Pedagoški fakulteti v Mariboru ter knjižnici Otona Zupančiča v Ljubljani.

 

Urška Štremfel, Pedagoški inštitut, in Miha Lovšin, CPI

Resource Details
ISBN
978-961-270-220-5
Autor(es) del recurso
Igor Bijuklič, Alenka Gril, Polona Kelava, Tina Rutar Leban, Miha Lovšin, Mojca Štraus, Urška Štremfel, Tina Vršnik Peče
Tipo de recurso
Otro(s)
País
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!