Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Odborné versus obecné vzdělávání: nová zjištění PIACC

Často se argumentuje, že odborné vzdělávání usnadňuje přechod mezi školou a trhem práce, avšak zároveň snižuje adaptabilitu směrem k měnícímu se prostředí. Díky nedávnému mezinárodnímu šetření PIACC, kde se zkoumaly závislosti mezi mírou zaměstnanosti a typem studia a věkem, tento trend můžeme potvrdit. Počáteční výhoda, spojená s odborným vzděláváním, přechází v pozdějším věku člověka v nevýhodu, porovnáme-li data u skupiny lidí se vzděláním obecným. Tyto výsledky jsou ještě výraznější u států se silným záběrem na odborné vzdělávání v průmyslových odvětvích.

Publikace je dostupná v angličtině.

 

Resource Details
Autor(es) del recurso
Franziska Hampf
Tipo de recurso
Artículos
País
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (0)
Etiquetas

¿Quieres otro idioma?

Este documento también está disponible en otros idiomas. Por favor, selecciona un de abajo.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!