Pasar al contenido principal
News
Noticias

Ar pameistrystė Lietuvoje – tiesiausias kelias į sėkmę?

,,Pameistrystė – tiesiausias kelias į sėkmę!“ Šis sakinys nenuilstamai bėga atvėrus internetinę svetainę www.pameistryste.lt. Pameistrystės mokymo forma pamažu randasi ir Lietuvoje. Toks mokymas labai parankus jau dirbantiems žmonėms, kurie nori įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingą kvalifikaciją, taip pat ji gali padėti spręsti jaunimo nedarbo problemas, nes mokymasis darbo vietoje yra puikus būdas padedantis įžengti į darbo rinką. Pameistrystė savaime susieja darbo ir mokymosi procesus, o tai leidžia besimokančiajam tapti darbuotoju ir mokytis visą gyvenimą.

Pameistrystė nepakeičia įprasto profesinio mokymo, tai tik viena iš jo formų, suteikianti patogų būdą žmonėms mokytis ir praktinių įgūdžių įgyti darbo vietoje. Mokymą pameistrystės forma siūlo 12 profesinio mokymo įstaigų, 5 darbo rinkos mokymo centrai, taip pat kvalifikuotus darbuotojus priimančios įmonės. Taikydamos pameistrystės mokymo formą profesinio mokymo įstaigos glaudžiai bendradarbiauja su darbdaviu, kad mokinys įgytų reikiamų įgūdžių. Pameistriui sudaromas individualus mokymo planas, pagal kurį asmuo galėtų ir mokytis, ir dirbti. Darbdavys su pameistriu turi sudaryti darbo sutartį, mokėti sulygtą atlyginimą, suteikti kasmetines atostogas ir vykdyti kitus sutarties įsipareigojimus. Pameistrys mokosi pakaitomis: tai profesinio mokymo įstaigoje, tai darbo vietoje.

Tačiau, kaip teigiama straipsnyje ,,Lietuvoje neišnaudotas mokymosi būdas – pameistrystė“ (prieiga http://www.vdu.lt/lt/lietuvoje-neisnaudotas-mokymosi-budas-pameistryste/), ši perspektyvi mokymosi forma Lietuvoje plėtojama per lėtai, ir tam yra objektyvių priežasčių. Kaip viena iš priežasčių straipsnyje pateikiama tokio mokymosi finansavimas. Šiuo metu verslas nėra suinteresuotas investuoti į tokį mokymą dėl didelės emigracijos ir sumažėjusios garantijos, kad tos investicijos sugrįš. Kaip teigiama straipsnyje, ,,darbu grindžiamas mokymas taip pat reikalauja specifinių institucinių sąlygų, pavyzdžiui, labai sklandaus bendradarbiavimo tarp verslo ir švietimo įstaigų, daugiašalio socialinio dialogo, sprendžiant tokius klausimus, ką reikėtų mokytis, kaip mokymą organizuoti, kokie mokymosi metodai turėtų būti taikomi“.  Minėtame straipsnyje teigiama, kad perspektyvų ir galimybių plėtoti darbu grindžiamą mokymą tikrai yra, tačiau norint efektyvaus, nuolat veikiančio darbu grindžiamo mokymosi, reikia žvelgti į ilgalaikes perspektyvas. Taip pat reikia suprasti, kad tai nėra toks dalykas, kuris turėtų būti masiškai diegiamas. Net Vokietijoje, kurioje ši mokymo forma yra itin išplėtota ir turi gilias tradicijas, dualinės pameistrystės būdu mokosi tik per 50 procentų visų besimokančių profesinio rengimo įstaigose.

Informacijos kur ir ko galima mokytis pameistrystės forma galima rasti internetiniame puslapyje www.pameistryste.lt

Tolesniam skaitymui apie pameistrystę ,,Epale“ platformoje:

1.Apprenticeships (in England): vision for 2020 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/482754/BIS-15-604-english-apprenticeships-our-2020-vision.pdf

2.Engaging Employers in Apprenticeship Opportunities https://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/engaging-employer…

3.Most apprenticeship students in Finland are adult learners https://ec.europa.eu/epale/en/content/most-apprenticeship-students-finland-are-adult-learners

4.National Apprenticeship Week 2015 https://ec.europa.eu/epale/en/content/national-apprenticeship-week-2015

5. Pameistrystė Lietuvoje. Poreikis ir galimybės https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/pameistryste-lietuvoje-poreikis-ir-galimybes

6.Pameistrystės apžvalga: Lietuva https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/pameistrystes-apzvalga-lietuva

7.What the ETUC wants in a new European Quality Framework for Apprenticeships https://ec.europa.eu/epale/en/blog/what-etuc-wants-new-european-quality-framework-apprenticeships

Šis  pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

Login (0)

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más