Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Etyczne aspekty pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia. w: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. s.21-35

Publikacja, autorstwa dr Wojciecha Drzeżdżona z Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, poświęcona jest etycznym aspektom pracy zawodowej. Zauważa on, że "W procesie pracy zawodowej, w kontekście wielu aspektów moralnych, człowiek – poprzez rozwiązywanie swoich zadań zawodowych – wchodzi w relacje interpersonalne, z którymi wiążą się określone zobowiązania moralne. Coraz częściej, podejmując samodzielnie decyzje zawodowe, sam odpowiada za moralność swoich czynów." (s. 24). W pracy tej zanalizowane zostały normy etyczne, które istotne są w realizacji danego, konkretnego zawodu. Wiele grup zawodowych formułuje zasady postępowania i zachowania się w kontekście zadań, które wykonuje i odpowiada. Przykładem form postępowania etycznego mogą być m. in. kodeks etyczny, przysięga czy ślubowanie. Autor prezentuje w tym artykule, jak różne może być postrzeganie tego problemu, jego rozumienie oraz wskazuje na konieczność jego uporządkowania. Omawia również cele tworzenia kodeksu zawodowego, a także jego treści, podkreślając by przede wszystkim znalazły one odbicie w sferze stosownego postępowania pracowników w kontekście określonej profesji. Rozważania te prezentują także znaczenie etyki zawodowej w aspekcie pedagogiki pracy, motywacji i odpowiedzialności, dlatego polecam zapoznanie się z tą lekturą.

 

 

źródło:

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-81107d5…

Maria Idźkowska - Ambasadorka EPALE

Resource Details
ISBN
ISSN 1731-8440
Autor(es) del recurso
Wojciech Drzeżdżon - 2013 | 10 | 21-35
Tipo de recurso
Artículos
País
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!