Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Обучение по време на работа: една инициатива за анализ на работата

12/06/2017

от Патрик Майен

Четвъртият международен симпозиум, посветен на професионалните методи на преподаване, се проведе в Лил в началото на м. юни 2017 г. Беше предложен подход, особено добре адаптиран към концепцията за обучение по време на работа. Оригиналното определение „Анализът на обучението по време на работа” (Pastré, 2011) може да бъде приложен по следния начин, за да се анализират и определят необходимите умения и след това да се определят и организират учебни ситуации:

В процеса на анализиране на работата за учене, идентифицирането на умения не трябва да започва с определяне на необходимите умения, както често се случва, а първо да се разгледа самата работа.

  1. Преди всичко е необходимо да разберем какви ситуации и задачи трябва да бъдат управлявани и колко трудни са те: ако има рискове, вкл. рискове за здравето при производството на стоки или услуги; възможни източници на грешки; различни подходи; предпазни мерки; главните обекти, изискващи внимание и контрол.
  2. След това трябва да разгледаме дейността на компетентните професионалисти.

Би трябвало да разгледаме мнението на експертите за да идентифицираме начините на поведение. С други думи, да видим не само какво правят и как го правят, но и как определят състоянието на дадена ситуация, как правят диагностика, как вземат решение за действие. Или как решават в каква последователност от действия трябва да изпълнят задачите си, как контролират и регулират протичащите дейности, и накрая как се чувстват по отношение на резултатите, които са постигнали.

Професионалният подход на обучителя е да изследва действието, наричано „операции по изпълнение на действието” (неговата конкретна реализация) и операциите по регулиране и контрол; с други думи по по-когнитивен начин да се получи и интерпретира информацията и резултатната причина, която изгражда същността на уменията.

По-малко компетентните професионалисти, или тези които все още не са достатъчно компетентни, трябва да са в състояние да определят аспектите, които трябва да бъдат изучени и развити. Затова анализът е фокусиран върху грешките, поемането на рискове, които могат да бъдат избегнати, различните подходи, аспектите на работата, които не са усвоени или разбрани, невидимите зони и др.

В професионалната дидактика, едно действие е неизбежна реализация на действието, произтичащо от информация, диагностика и причинност. Компетентният професионалист прилага причина към всяко действие. Действието никога не е прилагане на процедури, а изисква приспособяване при променяща се ситуация. Компетентен професионалист е този, който съобразява действията си, като ангажира мисленето си за действието и по време на действието.

Става въпрос за анализиране на потенциала за обучение, или за потенциала за учене на работни ситуации по време на работа, или за структурата на ученето по време на работа.

Определянето на потенциала за обучение включва три стъпки.

  1. Преди всичко определяне на задачите и ситуациите, които са цел на обучението. Идеята – да запомним, че ако можем да учим от и по време на работа, то ние можем и да направим това, което сме се научили да правим. В допълнение, обучението чрез работна ситуация ще позволи на самообучаващите се да могат да направят това, което все още не са правили, или да го направят по различен начин, или да използват помощ и ресурси, каквито не са имали досега.
  2. Определяне на промените в задачите или ситуациите, които могат да бъдат направени с цел превръщането им във възможности за обучение. Целта е адаптиране на работните задачи или ситуации към крайния резултат от обучителните ситуации. Напр. наблюденията и опитите с по-опитни хора; забавяне скоростта на работа; прекъсвания за анализ или за повторение на действието; възможност да се правят грешки, когато се организират условия за намаляване на риска; изясняване на нещо, което не е видно или разбираемо за начинаещия; обучение без рискове и осигуряване на ресурси и помощ при работата.
  3. Накрая, определяне на тези, които ще могат да изпълняват обучаваща роля на работното място, при изпълнение на обучаващи функции и особено при насърчаване на обучаваните за обмисляне на ситуацията и своето действие.

Патрик Майен е професор по Науки за образование в Университета в Бургундия (Agro Sup Dijon - Bourgogne). Отдаден е на изследване на професионалното обучение, неговите фундаментални изследователски въпроси засягат условията и процесите на учене на работното място и чрез работни ситуации. Той е тематичен експерт за EPALE Франция.

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/workplace-learning-initiative-analysis-work

 

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más