Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Kuidas toetada Y-generatsiooni õppimist?

Y-generatsiooni kohta öeldaks, et nad on püsimatud ja et neid on väga keeruline töökohas „kinni hoida“, et tööandja kulutab üsna palju ressurssi nende väljaõppele ja siis nad liiguvad edasi järgmisele töökohale. Või nad ei jõuagi töökohas väljaõppeni, sest neile sobilik õppimisviis puudub. Selles blogipostituses arutlen, milline õppimine just Y-generatsioonile sobib ja milliste meetodite abil seda ellu viia. Ja et olla kohe alguses otsekohene, siis see postitus ei räägi e-õppest, kuid jah, õppimist toetaval tehnoloogial on siin oluline roll. 

Foto: Bonnie Kittle

Kui hakkasin seda blogipostituse ideed oma peas keerutama ja ka oma heade kolleegidega potentsiaalset probleemipüstitust arutasin, sain tagasisideks, et „oot, misasja, miks sa jälle sellest Y-generatsioonist kirjutad, neist on ju juba küll kirjutatud“.

Olen nõus, et nii töötamise kui ka täiskasvanute tööalase koolituse konteksti on neist väga palju juba kirjutatud, kuid see põhjus on ka täiesti kohaldane – aastatel 1977-1995 sündinute osakaal tööjõu struktuuris ongi maksimaalselt kõige suurem just praegu. Ja ka siinkirjutatu kuulub sellesse generatsiooni, seega vaatlengi probleemi oma enese perspektiivist. 

Meid, Y-generatsiooni esindajaid (ka milleeniumlased) kirjeldatakse järgmiste omadussõnadega: tehniliselt taibukad, koostööaltid, avatud meelega, optimistlikud, ennast juhtivad, paindlikud ja meeskonnatööle orienteeritud. Samas kasutatakse iseloomustamiseks ka järgmisi kirjeldusi: ambitsioonikad, võistlushimulised, enesekesksed, kannatamatud, skeptilised ja vidinate (ning kõige muu uuendusliku) armastajad. 

Selle blogipostituse raames ei taha ma süvenda sellesse, millised on Y-generatsiooni töötamisega seotud rõõmud ja mured, mis tulenevad just nimelt selle põlvkonna eripäradest. Ent sooviksin keskenduda õppimise võimalustele Y-generatsiooni silmas pidades. 

Millist õppimist Y-generatsiooni hindab? Tulenevalt Y-generatsiooni eriomastest joontest, tooksin välja järgnevad soovitused õppe planeerimisel ja elluviimisel. 

Asjakohasus. Õpitav peab olema sobiv. Y-generatsiooni tõukejõud on eesmärgipärasus. See põlvkond tahab aru saada, miks midagi vaja teha on. Õppimises esineb see küsimustes, mida õppijad endalt aga tihti ka koolitajalt küsivad - miks mulle seda või teist teadmist, oskust vaja on? Kuidas see mind (töö)elus edasi aitab? Mida isiklikuma ühenduse õppija saab õpitavaga luua, seda omasemaks ja olulisemaks see talle muutub. 

Pisikesed õppetükid. Maailm, mis koosneb 140 tähemärgist ja 4-minutilistest videotest, on meie süvenemisvõimele kindlasti kahju tekitanud. Hea uudis selle juures on see, et Y-generatsioon õpib väga kiiresti, sest on harjunud pidevat infotulva käsitlema. Õppe sisu disainimisel tuleks vältida pikki tekste, suuremahulisi tabeleid ja kestvaid õppevideoid. Väiksemate, kuid üksteisega tihedalt seotud õpiampsudega saab väga loominguliselt õppija ise otsustada, mida ja millise pühendumisega ta õppepalakese omandab. Selline käsitlusviis toetab ka õppija vastutust õppeprotsessis, sest õppija kaasatakse õppeprotsessi disainimisse. 

Tunnustus. Ambitsioonikus ja võistlushimulisus tingib meis pidevat tunnustamisvajadust. Aga tunnustamine on vajalik ka, et Y-generatsiooni esindaja mõistaks, et ta on õigel teel. Tunnustus võib olla väga individuaalne aga tänu tehnilistele vahenditele ka koolitajalt vähenõudev. Paljud õpikeskkonnad toetavad erisuguseid punktide või märkide (badges) kasutamist õppetöös. Ja miks mitte rakendada just nimelt seda tõsimängude liiki nii individuaalse saavutusvajaduse rahuldamiseks kui ka meeskonnatöö oskuste toetamiseks? 

„Traditsiooniline“ õpe on igav. Midagi muutub traditsiooniks siis, kui seda on tehtud mitu korda, traditsioonid ehk harjumuspärasused. Y-generatsiooni õpetamise puhul on iga koolitus unikaalne. Ainulaadsuse tagab, kui koolitaja jätab võimaluse õppijatel teha valikuid õppeprotsessis. Tehnoloogiliste vahendite kasutamine ei taga seda, et koolitus ei ole traditsiooniline. Siinkohal ei ole küsimus mitte vahendites vaid lähenemises. 

 

5 asja, mida meeles hoida, kui disainid õppimist Y-generatsioonile:

  • Väikesed ampsud – tekstid pikkusega maksimaalselt 600 sõna, kasuta lõigutamist ja nimekirju.
  • Videote maksimaalne kestvus 10 minutit
  • Disaini punktide süsteemi ja/või kasuta õppekeskkonnas leiduvaid märke (badge)
  • Vaata iga kursuse alguses üle kursuse eesmärgid ja sisu – kas see on asjakonane?
  • Jaga vastutust – lase õppijal endal kujundada sobilik õppesisu ja -keskkond

 

I have a dream…Soovin selle blogipostituse lõpetada sellega, et jagan teiega oma suurt unistust. Ma unistan, et me ei lahterdaks õppimist selle järgi, kuidas see on õppijateni toodud ja kuidas ta „välja näeb“. Y-generatsiooni esindajana, tahan öelda, et sellist asja nagu e-õpe ei ole olemas. Ei ole olemas e-koolitust, ega ka e-õppekeskkonda. Veel vähem on olemas e-õppija. Kaotagem ära see ebaloomulik „e“ ja mõistkem, et õppimine on õppimine hoolimata, kas kasutame õppimisprotsessis valgetahvlit, SmartBoardi, blogi, musta või sinist pastakat. 

Aga andke kommentaarides teada oma arvamus, kas selline unistus võiks kunagi reaalsuseks saada või tuleb enne Z-generatsioon oma veelgi suurema globaalsusega ja  purustab meie kõik senised mõistmised õppimisest?

--

Autor: Veronika Tuul on õppedisainer ja haridustehnoloog ning EPALE Euroopa täiskasvanuhariduse saadik. Praktikuna huvitab teda tehnoloogia abil õppimise võimaluste laiendamine tööalases täienduskoolituses. Omab täiskasvanukoolitaja, tase 7 kutset. 

Login (8)

Users have already commented on this article

Inicia sesión o Regístrate para publicar comentarios.

¿Quieres otro idioma?

Este documento también está disponible en otros idiomas. Por favor, selecciona un de abajo.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más