Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Dyskursy Młodych Andragogów

„Dyskursy Młodych Andragogów" to punktowane czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. "DMA" jest rocznikiem skierowanym do badaczy z różnych środowisk naukowych, w tym w szczególności do młodych autorów, prowadzących studia i badania nad aktywnością edukacyjną i kontekstami uczenia się człowieka dorosłego.

Pierwotnie czasopismo było wydawane tylko w wersji papierowej (ISSN 2084-2740). Od tomu 12. dostępne jest w całości także w wersji elektronicznej na stronie internetowej "DMA".

Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej "DMA": http://www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl/index.php/o-czasopismie.

Resource Details
ISBN
ISSN 2084-2740
Autor(es) del recurso
Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Tipo de recurso
Artículos
País
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!