Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

"Savišvieta", 2016 m. Nr. 2

Leidinys skiriamas 2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokymosi spalvos“. Sudaryti tokio turinio „Savišvietą“ paskatino „atradimas“, kad praėjusių metų Mokymosi savaitei, kaip niekada anksčiau, buvo skirta daug dėmesio viešojoje erdvėje: įstaigų svetainėse ir socialiniuose tinkluose, savivaldybių internetiniuose puslapiuose, vietinėje ir respublikinėje spaudoje, andragogų asmeniniuose socialiniuose tinkluose. Juose pateikiama informacija, kaip ir pati Mokymosi savaitė, įvairiaspalvė: kvietimai į renginius, renginių atskiruose miestuose bei rajonuose programų suvestinės, įvykusių atskirų renginių aprašymai bei nuotraukos, kelių renginių apibendrinimai, refleksijos apie renginius… Panaudojus daugiau nei 50 puslapių medžiagos pridėjusi Mokymosi savaitės faktus Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija sudarė leidinį, kad 2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė liktų istorijai, kad pasklistų po Lietuvą kaip gerosios patirties pavyzdys.

Resource Details
Autor(es) del recurso
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
Tipo de recurso
Otro(s)
País
Fecha de publicación
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!