European Commission logo
Create an account
Resource Details
RECURSO

Izobraževanje odraslih in svetovanje na daljavo med pandemijo

V začetku pandemije v letu 2020 smo se srečali z mnogimi vprašanji in imeli bolj malo odgovorov. Pokazala se je potreba po globlji analizi dogajanja pri izvajanju izobraževanja odraslih na daljavo v tem času. Prav ta analiza je osnova za snovanje potrebnih ukrepov v prihodnje. 

Evalvacija je v nekaterih vidikih pomeni nadgradnjo prejšnje. Andragoški center Slovenije (ACS) je v sodelovanju s sodelavci z Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani že v letu 2020 zasnoval in izpeljal poglobljeno evalvacijo z naslovom Izkušnje z izvajanjem izobraževanja odraslih v času pandemije

Že v tistem času smo pridobili dragocene informacije o tem, kaj se je na področju izobraževanja odraslih dogajalo v prvem obdobju po tem, ko je bila v Sloveniji razglašena pandemija. Takratna analiza nam je bila v pomoč, ko smo snovali in nadgrajevali priporočila ter usmeritve za krepitev kakovosti izobraževanja odraslih na daljavo. Takrat pa je bilo za poglobljene uvide praktikov še prezgodaj. Zaradi različnih omejitev v evalvacijo nismo vključili udeležencev. 

Na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo evalvacijo ponovno izpeljali v poletnih mesecih leta 2021. V tokratni evalvaciji, ki smo jo podnaslovili z Refleksija in usmeritve za prihodnost, smo se osredotočili tudi na vprašanja, kako je izvajanje izobraževanja odraslih na daljavo vplivalo na vključenost, uspešnost in kakovost znanja udeležencev.

Naslovnica evalvacije in citat iz uvoda.

Želeli smo prvenstveno pridobiti mnenja in stališča vodilnih in strokovnih delavcev iz prakse izobraževanja odraslih in udeležencev o vplivu pandemije covida-19 na vključenost odraslih v izobraževanje. Spraševali smo jih, kako uspešni so bili odrasli v izobraževanju in kakšna je bila kakovost njihovega znanja. Zanimale so nas tudi izkušnje s svetovanjem odraslim na daljavo. Osredotočili smo se na doživljanje vodilnih in strokovnih delavcev ter udeležencev med pandemijo ter kako se je morebiti to doživljanje s časom spreminjalo. Še posebej nas je zanimalo, kako udeleženci ocenjujejo kakovost izobraževanja na daljavo in kakšne so njihove izkušnje s tem načinom izobraževanja odraslih.

Izide evalvacije predstavljamo v publikaciji, ki je izšla kot 18. zvezek zbirke Študije in raziskave. V zbirki od leta 1995 objavljamo izsledke nekaterih raziskav ACS.

Dr. Tanja Možina je vodja središča za kakovost in izobraževanje na Andragoškem centru Slovenije. S področjem kakovosti v izobraževanju odraslih se ukvarja tako z raziskovalnega kot razvojnega vidika.

Resource Details
ISBN
978-961-7116-20-5 (PDF)
Autor del recurso
Tanja Možina
Tipo de recurso
Estudios e informes
País
Slovenija
Fecha de publicación
Idioma del documento
slovenski
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!