European Commission logo
Create an account
News
Noticias

Kai sportas ir švietimas žengia kartu...

 

Suaugusiųjų švietimas.

Klaipėdos ledo ritulio mokykla „Skatas“ įgyvendina projektą „Ant ledo ir už jo ribų - KARTU! Fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas Klaipėdos apskrities šeimoms nukreiptas į rekreacinio ledo ritulio populiarinimą“. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto tikslas - skatinti Klaipėdos apskrities šeimų fizinį aktyvumą, užimtumą, bendruomeniškumą įgyvendinant visuminę fizinių įgūdžių ugdymo(si) programą ant ledo ir už jo ribų nukreiptą į rekreacinio ledo ritulio populiarinimą. Ledo ritulys, dinamiškas ir intelektualus sportas, jungiantis fizinį aktyvumą, žaidimą, komandinį darbą, gali būti žaidžiamas ne tik profesionalų lygmenyje, bet ir tapti puikia rekreacine galimybe, prieinama platesnei visuomenei. Tačiau Klaipėdos apskrityje dėl mažo "matomumo" ir nepakankamai išplėtotos infrastruktūros šis sportas vertinamas kaip rizikingas, brangus, reikalaujantis daug investicijų. Ledo ritulio išėjimas "už ledo ribų" ir tapimas rekreaciniu atvertų galimybę platesnei bendruomenei susipažinti su šiuo sportu, sumažintų treniruočių kaštus, skatintų viešųjų erdvių panaudojimą treniruotėms, sudarytų sąlygas įvairioms visuomenės tikslinėms grupėms išbandyti šio sporto privalumus. Ledo ritulio išėjimas "už profesionalaus ledo ribų" Klaipėdos apskrityje sąlygotų fizinio aktyvumo skatinimą tiek ledo ritulio mėgėjų bendruomenėje, tiek platesnėje visuomenėje bei jo tapimą šeimų (kartų) sportu ir laisvalaikio leidimo būdu. Be to, projektas atlieka švietimo bei ugdomąją funkcijas: suinteresuotai bendruomenei suteikiama žinių apie sveiką gyvenseną, plėtojami fizinio aktyvumo raštingumo ir sveiko gyvenimo įgūdžiai; ugdomi darbo komandoje ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Projekto dalyvių tikslinės grupės: vaikai iki 5 m.; vaikai nuo 5 iki 17 m.; suaugusieji nuo 18 iki 64 m.; suaugusieji nuo 65 iki 84 m. Projektas siekia įtraukti į savo veiklas socialinę atskirtį patiriančias tikslines grupes: vaikus iš socialinės rizikos šeimų, globos namų auklėtinius, senjorus, migrantus.

Projekto rėmuose organizuojamos vasaros mokyklos vaikų užimtumui vasaros atostogų metu bei bendruomenės renginiai, skirti ledo ritulio populiarinimui. Be to, organizuojami seminarai sveikos gyvensenos kompetencijoms ugdyti. Tikimasi, kad projektas paskatins tikslinių grupių (įskaitant socialinę atskirtį patiriančius asmenis) aktyviai judėti, rūpintis savo sveikata.

Rugsėjo 22 d. Klaipėdos ledo ritulio mokykla „Skatas“  organizavo renginį šeimoms, kurios dalyvauja treniruočių ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo programoje  „Ant ledo ir už jo ribų - KARTU!“.

 „Skato“ vadovas Eduard Pavliukov pristatė jo klubo vykdomą projektą, jo tikslus ir uždavinius. Be to, Eduard Pavliukov pristatė savo klubo veiklas, papasakojo apie klubo viziją ir misiją. Vadovas pabrėžė, jog klubo ir jo vykdomo projekto tiksliai glaudžiai siejasi - siekiama ledo ritulio kaip sporto šakos plėtojimo ir jo tolimesnio populiarinimo Klaipėdos mieste ir Klaipėdos apskrityje; vykdomos vaikų, paauglių, jaunimo įtraukimo į aktyvius ledo ritulio užsiėmimus; vykdomos rekreacinio ledo ritulio treniruotės suaugusiems, senjorams; taip pat vykdomas žaidėjų paruošimas Lietuvos rinktinės suaugusiųjų komandai; savo veikloje klubas akcentuoja visapusišką ir harmoningą asmenybės vystymąsi, sveikatos stiprinimą, siekia jaunimo ir suaugusiųjų sveikos gyvensenos įgūdžių sėkmingo formavimo(si). Klubo veiklose projekto rėmuose turi galimybę dalyvauti įvairios tikslinės grupės, patiriančios socialinę atskirtį: globos namų vaikai, senjorai, migrantai ir kt.

Po klubo ir projektinės veiklos pristatymo surengtas seminaras besiformuojančiai ledo ritulio mėgėjų bendruomenei „Ant ledo ir už jo ribų - KARTU!“. Renginio organizatoriai pravedė paskaitą „Suaugusiųjų ir vaikų fizinis aktyvumas“  ir pasiūlė dalyviams atlikti tam tikras praktines užduotis susijusias su savo sveikatos rodiklių stebėjimų, jų interpretavimu. Dalyviai sužinojo, kaip stebėti savo fizinę būseną treniruočių metui, reguliuoti fizinį krūvį, tinkamai planuoti fizinį aktyvumą.

Renginio dalyviai pabrėžė, kad labai naudinga ir aktualu, kai sportas ir švietimas susisieja. „Labai naudinga ne vien dalyvauti treniruotėse, bet ir gauti žinių, kaip teisingai sportuoti, stebėti savo sveikatą ir tinkamai parengti treniruočių planą“.

Tuo ypatingos projekto rėmuose organizuojamos treniruotės vaikams ir suaugusiems. Kiekviena treniruotė numato koučingo sesijas skirtingoms tikslinėms grupėms dėl fizinio aktyvumo raštingumo. Per šias sesijas treneriai   koučingo metodais padeda skirtingo amžiaus žmonėms (ne profesionalams) pasiruošti treniruotėms, aiškina kaip stebėti savo fizinę būseną treniruočių metu, kaip atsistatyti po treniruočių ir pan. taip pat duoda patarimų dėl sveikos mitybos, poilsio režimų ir pan.

"Sportas turi būti protingas - sako projekto vykdytojas treneris E. Pavliukovas, - jeigu pradėsime sportuoti "nuo galvos", tai rezultatai bus geri ir motyvacija sportuoti tik didės". 

Projektas („Ant ledo ir už jo ribų - KARTU! Fizinio aktyvumo skatinimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas Klaipėdos apskrities šeimoms nukreiptas į rekreacinio ledo ritulio populiarinimą“, vykdytojas: Klaipėdos ledo ritulio mokykla „Skatas“, projekto Nr. SRF-FAV-2021-1-0732 ) bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“.

 

 

 

Login (1)

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Inclusión y Reinserción en la Educación de Personas Adultas

Intercambio de ideas en torno a la inclusión en los centros de Educación de Personas adultas y la reinserción del alumnado en Centros Penitenciarios. Búsqueda de recursos, aplicación de nuevas tecnologías en las enseñanzas regladas y no regladas, pedagogías innovadoras relacionadas con la inclusión.

Más

Desarrollando las competencias para la vida democrática. El papel de la enseñanza de personas adultas

Empieza el debate sobre cómo las competencias del siglo XXI pueden contribuir a que la ciudadanía sea más activa.

Más

Why cities should turn into a smart city and what topics need to be addressed first to turn the cities into smart cities?