European Commission logo
Create an account
Resource Details
RECURSO

The Structure of the European Education Systems 2021/22: Schematic Diagrams

Publikácia s názvom Štruktúra európskych vzdelávacích systémov 2021/22 poskytuje informácie o štruktúre vzdelávacích systémov v európskych krajinách od predškolského až po vysokoškolské vzdelávanie. Obsahuje národné schémy, príručku na čítanie diagramov a mapu zobrazujúcu hlavné organizačné modely primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Zahŕňa 39 vzdelávacích systémov, čo zodpovedá 37 krajinám zapojeným do programu EÚ Erasmus+ (27 členských štátov EÚ, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko).

Publikácia pozostáva z troch častí

1. Stručné predstavenie hlavných organizačných modelov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania (úrovne ISCED 1 - 2)

2. Sprievodca čítaním diagramov

3. Schematické diagramy

Resource Details
260_diagrams_2021_22_cover.jpg.
ISBN
978-92-9484-642-6
Autor del recurso
European Education and Culture Executive Agency
Tipo de recurso
Estudios e informes
País
Európa
Fecha de publicación
Idioma del documento
Angličtina
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!