Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Praksisnær opplæring i muntlige ferdigheter

Heftet illustrerer hva muntlige ferdigheter er i praksis, og viser eksempler på hvordan lærere kan jobbe for å trene muntlige ferdigheter hos voksne.

Åpne Arbeidsgivere legger stadig mer vekt på gode muntlige ferdigheter når de skal ansette nye medarbeidere. For å kunne samarbeide om å løse oppgavene effektivt og trygt er det nødvendig å kunne ta imot beskjeder, gjøre avtaler, og gi og ta instruksjoner på en klar måte. Det er i tillegg avgjørende å kunne tilpasse språket til den vi snakker med. Vi må mestre både fagord og formelt språk i tillegg til dagligdags småprat med kolleger.

Heftet gir eksempler på opplæring i muntlige ferdigheter knyttet til arbeidspraksis og fagopplæring. Det tar også for seg Profiler for basisferdigheter på jobben som utgangspunkt for opplæringen. Profilene kan være en god støtte når du som lærer skal planlegge et kurs i muntlige ferdigheter i jobben.

Resource Details
Autor(es) del recurso
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Tipo de recurso
Recursos educativos abiertos
País
Fecha de publicación
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!