Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

EVA-evaluering: Erhvervsuddannelser for voksne er kommet skidt fra start

Reformen af erhvervsuddannelserne skal få flere til at blive faglærte, men for de voksne elever over 25 år går det den forkerte vej: 20 procent færre voksne er begyndt på de nye erhvervsuddannelser i det første år efter reformen. Skoler og politikere må stille skarpt på årsagerne, hvis udviklingen skal vendes, lyder det fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA.

Skrevet af Ulla Høst

 

Reformen af erhvervsuddannelserne trådte i kraft den 1. august 2015, og formålet var, at både flere unge og voksne skulle tage en erhvervsuddannelse. Men nye tal fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut viser, at de voksne elever over 25 år i vidt omfang har fravalgt de nye erhvervsuddannelser.

 

EVA følger implementeringen af erhvervsuddannelserne for voksne (euv), også kaldet voksensporet, i perioden 2015-18, og det er de første resultater fra dette projekt, som beskrives i to statusnotater, som blev offentliggjort i juni 2016 og oktober 2016Voksensporet erstatter den tidligere grunduddannelse for voksne (GVU) og målet er, at voksne over 25 år hermed får en mere attraktiv, overskuelig og målrettet vej fra ufaglært til faglært.

 

Markant færre voksne vil være faglærte

Tal fra oktober 2016 viser, at erhvervsuddannelserne i skoleåret 2015-16 kun har optaget 16.209 elever over 25 år. I de foregående fem år begyndte til sammenligning ca. 20.000 voksne om året på en erhvervsuddannelse, og optaget er dermed faldet med ca. 20 procent. Et fald, som chefkonsulent Michael Andersen fra EVA, betegner som både ”markant” og ”alarmerende”.

 

”Det er jo stik imod hensigten, så i den forstand er reformen kommet skidt fra start. Allerede nu viser vores undersøgelser, at der er en række udfordringer ved voksensporet, som det er meget vigtigt, at både erhvervsskoler og politikere sætter fokus på, hvis udviklingen skal vendes,” siger Michael Andersen.

 

Der er især færre mænd og personer over 40 år, som har søgt en euv i det første skoleår. Næsten seks ud af ti optagede elever, der er over 25 år, er kvinder, og kun knap fire ud af ti af de voksne elever er over 34 år.

 

Højere faglige krav og kortere uddannelsestid

Første statusnotat fra EVA  peger på en række årsager til den vigende søgning blandt voksne. I forbindelse med reformen er det blevet et krav, at elever skal have karakteren 02 i dansk og matematik fra folkeskolen for at blive optaget på erhvervsuddannelserne. Desuden er de faglige krav på flere af uddannelserne blevet strammet. For eksempel er der kommet højere krav til, hvad eleverne skal præstere for at starte på uddannelsernes hovedforløb og/eller for at gennemføre hovedforløbet.

 

Samtidig bliver de voksnes uddannelsestid kortere. Alle voksne – undtagen de, der slet ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse – får afkortet deres uddannelse i forhold til de unge elever – alene fordi de er over 25 år. Og derudover får de skåret ekstra tid af uddannelsen afhængigt af, hvilke kompetencer, de har med sig.

 

En vigtig nyskabelse i reformen er nemlig, at erhvervsskolerne skal lave en realkompetencevurdering (RKV) for alle voksne, som søger ind på en erhvervsuddannelse. Når skolen vurderer ansøgerens reelle kompetencer, tæller tidligere læring og erfaring med i regnskabet, så den voksne får tilpasset – og afkortet – uddannelsen til sit individuelle behov. Det skulle gøre det mere tillokkende at tage en erhvervsuddannelse. Men sådan er det langt fra for alle voksne, ifølge EVA’s første undersøgelser.

 

Ny barriere for to-sprogede og uddannelsesfremmede

”Det ser ud som om, at der er kommet for stort fokus på at afkorte uddannelserne. Når uddannelserne er blevet fagligt sværere, og man samtidig fokuserer på, at de skal være så korte som overhovedet muligt, vil en stor gruppe voksne have svært ved at nå de faglige mål på den tid, der er sat af,” siger Michael Andersen.

 

Især to grupper af voksne elever er udsatte i den sammenhæng, fortæller han. Nemlig dels to-sprogede flygtninge og indvandrere, som kan have svært ved at få – eller at dokumentere at de allerede har – 02 i dansk eller matematik. Og dels voksne etniske danskere, som fik lave karakterer i skolen og derfor nu skal gennemføre dansk- og matematikundervisning på VUC, før de kan komme i gang med en erhvervsuddannelse.

 

”For de uddannelsesfremmede er der tale om en ny barriere, og jo længere tid de voksne har været væk fra skole- og uddannelsessystemet, des større må vi forvente, at barrieren er. Derfor er det vigtigt, at det bliver så overkommeligt som muligt for disse voksne at tilegne sig forudsætningerne for at blive optaget på en erhvervsuddannelse,” siger Michael Andersen og kommer samtidig med forslag til mulige veje at gå:

 

”Én mulighed er at lave særligt tilrettelagte undervisningsforløb i dansk og matematik for voksne, som foregår på erhvervsskolerne. En anden mulighed er at lade de voksne elevers uddannelsesparathed indgå som et element i realkompetencevurderingerne – så uddannelsestiden bliver forlænget, hvis den voksne har behov for det,” siger Michael Andersen.

 

Allerede nu er der grund til at tro, at lidt flere voksne fremover vil søge ind på erhvervsuddannelserne, mener Michael Andersen. I det første år har det formentlig spændt ben for optaget, at ansøgerne først kunne få lavet deres realkompetencevurderinger efter, at de var begyndt på uddannelsen. Mange voksne ansøgere vil kende længden af deres uddannelse, før de søger ind, og det har nye regler fra 1. juli 2016 banet vejen for, jf. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Nu kan erhvervsskolerne nemlig vurdere ansøgernes kompetencer, inden de bliver elever på skolerne.

 

Vurdering af kompetencer sker i en fart

Erhvervsskolerne har til at begynde med kun brugt kort tid på realkompetencevurderingerne, viser EVA’s undersøgelser. Syv ud af ti vurderinger blev klaret på under én dag i det første skoleår, men der er store forskelle imellem skolerne. På nogle skoler blev samtlige realkompetencevurderinger lavet på under én dag, mens andre skoler har brugt mindst to dage på over halvdelen af realkompetencevurderingerne.

 

”En realkompetencevurdering er en kompliceret proces, for den bredt sammensatte gruppe af voksne har brug for noget forskelligt. Derfor er jeg bekymret for, om nogle skoler bruger for kort tid. Samtidig kan vi se, at skolerne hovedsageligt fokuserer på den skriftlige dokumentation, når de vurderer elevernes kompetencer. Det indebærer en risiko for, at de elever, der ikke har papir på deres kompetencer, bliver stillet dårligere. Alle relevante realkompetencer skal anerkendes,” siger Michael Andersen.

 

Formålet med EVA’s evalueringsprojekt er – med kritiske briller – at følge arbejdet med implementeringen af reformen af erhvervsuddannelserne for voksne gennem en tidsperiode på tre år og undervejs pege på udfordringer, som praktikere, politikere og embedsmænd kan vælge at bruge som udgangspunkt for at ændre praksis eller regler – så reformens mål kan blive virkelighed.

 

”Ambitionen med reformen af erhvervsuddannelserne er jo at gøre det mere attraktivt, også for voksne, at blive faglærte. Hos EVA vil vi meget gerne bidrage til at sikre, at det sker. Det gør vi ved at følge voksensporet tæt hele vejen og offentliggøre vores resultater løbende,” siger Michael Andersen.

 

Top 5: De mest populære

erhvervsuddannelser for voksne

De fem erhvervsuddannelser, som har flest optagne voksne elever i skoleåret 2015-16, er:

  1. Social- og sundhedsuddannelsen (3.655)

  2. Kontoruddannelsen med specialer (1.869)

  3. Den pædagogiske assistentuddannelse (1.201)

  4. Detailhandeluddannelsen med specialer (649)

  5. Data- og kommunikationsuddannelsen (508).

Kilde: EVA.

 

Læs mere om erhvervsuddannelsernes nye voksenspor her:

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Uddannelser/Euv

 

Resource Details
Mostrar en el portal
ISBN
978-87-7958-940-7
Autor(es) del recurso
Danmarks Evalueringsinstitut
Tipo de recurso
Estudios e informes
País
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!