Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Inkluzivní pedagogika: zásadně aktualizovaná a modernizovaná monografie o inkluzi

Inkluze je téma, které v posledních letech víří nejen českou, ale i evropskou debatu o školství. Nakladatelství Portál vydalo již v roce 2010 monografii Základy inkluzivní pedagogiky, čímž získalo primát ve středoevropském prostoru, pokud jde o monografie s tímto zaměřením. Nově vycházející publikace Inkluzivní pedagogika reaguje na nové poznatky v oboru inkluzivní pedagogiky, které byly mezitím učiněny, a na stále se vyvíjejí situaci na tomto poli.

 

Monografie Inkluzivní pedagogika vychází z původních Základů inkluzivní pedagogiky, obměněný kolektiv autorů ze sedmi zemí Evropy však přináší mnoho zcela nových poznatků a prohlubuje, modifikuje, inovuje a někdy i koriguje ty starší. Zásadně byly modifikovány kapitoly týkající se vymezení inkluzivní pedagogiky, jejího paradigmatu, kapitoly o inkluzivní didaktice a realizaci inkluze mimo vyučování. Přidány jsou kapitoly o specifikách inkluze dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zohledněny jsou nové výsledky výzkumů a pozitivní i negativní zkušenosti v daných oblastech, reflexe legislativních změn za poslední roky a doplněna je i recentní literatura.

Kniha je členěna na všeobecnou část (východiska a podstata inkluzivní pedagogiky, podmínky její úspěšné realizace, koncepty inkluzivní edukace v různých zemích a další) a na část speciální (jednotlivá postižení, narušení a ohrožení v kontextu inkluzivní edukace) a má transdisciplinární charakter: prezentuje přínos mnoha oborů pedagogiky, medicíny, filozofie, jazykovědy, logopedie a psychologie k rozvoji této disciplíny.

Kniha je určena učitelům, inkluzivním pedagogům, speciálním, léčebným či sociálním pedagogům, logopedům, lékařům, psychologům, vychovatelům, ale také představitelům školské politiky, sociálním pracovníkům, rodičům či studentům ve sféře pomáhajících profesí.

Prof. PhDr. Viktor Lechta, Ph.D., je přední slovenský logoped, bývalý vedoucí katedry logopedie Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V Portále vyšla řada jeho odborných knihy, např. Symptomatické poruchy řeči u dětí, Koktavost, Základy inkluzivní pedagogiky či Diagnostika narušené komunikační schopnosti.

http://portal.cz/aktuality/inkluzivni-pedagogika/59088/

 

Resource Details
ISBN
978-80-262-1123-5
Autor(es) del recurso
Prof. PhDr. Viktor Lechta, Ph.D.
Tipo de recurso
Oportunidades y recursos
Fecha de publicación
Idioma del documento
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!