European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Seminár Vnímavý kouč s Mgr. Jánom Dubničkom (ACC), ICF

V dňoch 11.-12.11.2016 zorganizoval Národný ústav celoživotného vzdelávania a tútori Poradenských centier pre dospelých dvojdňový seminár Vnímavý kouč - PREČO A AKO POMÔCŤ SEBE A INÝM ĽUĎOM ZLEPŠIŤ KVALITU MYSLENIA.

Seminár Vnímavý kouč s Mgr. Jánom Dubničkom (ACC), ICF

_dsc6154_web_1_0

 

V dňoch 11.-12.11.2016 zorganizoval  Národný ústav celoživotného vzdelávania a  tútori Poradenských centier pre dospelých (PCD)   Mgr. Adriána Kočanová  (Spišská Nová Ves ) v spolupráci s  Mgr. Jurajom  Petríkom  (Prešov), v súčinnosti s Mgr. Ivetou  Húsenicovou  (Brezno) dvojdňový seminár Vnímavý kouč - PREČO A AKO POMÔCŤ SEBE A INÝM ĽUĎOM ZLEPŠIŤ KVALITU MYSLENIA. Predmetný seminár sa konal v priestoroch Poradenského centra Spišská Nová Ves.

Ján Dubnička počas týchto dvoch dní predstavil účastníkom celkový pohľad na koučovanie. Profesionálnym prístupom a navodením veľmi priateľskej atmosféry im priblížil všetky „zákutia“ koučovania, ako aj zamerania sa na celkový prínos tejto techniky smerujúcej k pomoci ľuďom. Vždy so zreteľom na fakt, že v každom z nás je ten zdroj, tá cesta, len je potrebné ju objaviť.

Dovolím si jedno motto/citát z predmetného seminára, ktoré nám počas kurzu Ján Dubnička neraz pripomínal: „Žaluď má v sebe uložené všetky potrebné informácie na to, aby vyrástol vo veľký strom. Jediné  čo ako kouč môžem urobiť, je nechať tomu čas a priestor na rast“.

Aktívne zapájanie účastníkov a práca v skupinkách či dvojiciach len dopĺňali celkové pochopenie problematiky účastníkmi. Pričom každý sa aspoň na malú chvíľku stal KOUČOM, vďaka čomu ľahšie pochopil celý priebeh koučovania. Podľa spätnej väzby účastníkov, mnohí s tým pokračovali aj doma u svojich známych či rodiny.

Veľmi rád by som Vám „prezradil“ viac detailov zo vzdelávania, avšak stále je tu priestor zúčastniť sa ďalších vzdelávacích programov Jána Dubničku a dozvedieť sa ich z prvej ruky. Celková spätná väzba od klientov, ako aj od nás s kolegyňou je veľmi pozitívna, a preto sme radi, že sa nám podarilo zapojiť ďalších ľudí do procesu celoživotného vzdelávania. Nakoľko súčasná doba si vyžaduje neustále zdokonaľovanie a získavanie nových vedomostí a zručností, ktoré nám pomôžu adekvátne reagovať a prispôsobiť sa rýchlo meniacim sa podmienkam, či už v osobnom alebo pracovnom živote.

Poradenské centrá pre dospelých sú tu pre širokú verejnosť a ich hlavnou „úlohou“ a poslaním  je bezplatné poradenstvo v pracovnej oblasti, v oblasti kariérneho rozvoja, rozšírenia či získania kvalifikácie.  Nie menej dôležitým cieľom je šírenie povedomia o potrebe celoživotného vzdelávania a poradenstva v oblasti kariéry - nielen s ohľadom na Európsky kvalifikačný rámec.

Veľká VĎAKA za nás patrí všetkým účastníkom a zároveň Jankovi Dubničkovi, že si našiel čas, prijal pozvanie organizátorov, bol ochotný prísť a zrealizovať tento seminár v Spišskej Novej Vsi a že prezradil čo - to zo svojho „koučovacieho know-how“.

Spolu s kolegynkou pevne veríme, že sa s p. Dubničkom ešte stretneme, či už v oblasti pracovnej alebo osobnej, nakoľko v nás, a tiež účastníkoch seminára, zanechal veľmi pozitívny dojem.

 

ĎAKUJEME!

 

15086170_10207766133407585_1136400561_n
      
15139308_10207766132567564_1288259416_n
   
15052177_10154820032264916_2034431220_o

15064257_10207766130327508_1081035973_o

15126023_10207766129727493_187959121_o_1

15045299_10154821676974916_908774535_o

15046198_10154824020999916_1893593515_n
  
15050065_10154824020884916_1828236523_n

 

 

Login (3)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Desarrollando las competencias para la vida democrática. El papel de la enseñanza de personas adultas

Empieza el debate sobre cómo las competencias del siglo XXI pueden contribuir a que la ciudadanía sea más activa.

Más

Why cities should turn into a smart city and what topics need to be addressed first to turn the cities into smart cities?

Debate en línea Reskilling & Upskilling: Fomentar la cooperación intergeneracional.

Participe en este debate en línea, en el que se explorará por qué y cómo debemos avanzar hacia la recualificación y la mejora de las cualificaciones en los diferentes sectores o grupos de edad.

Más