Pasar al contenido principal
News
Noticias

VIFIN koordinerer nyt nordisk netværk om nytænkende og fleksibel efteruddannelse

VIFIN har fået 75.000 euro af Nordisk Ministeråd til projektet ”The Learning Society”, hvor tre universiteter sammen med tre kommuner og en offentlig uddannelsesvirksomhed skal udvikle og afprøve nye formater for efteruddannelse i et læringsnetværk. The Learning Society skal give deltagerne nye kompetencer i og udvikle nye formater for efteruddannelse og læring, og skal danne grundlag for flere og større samarbejder, bl.a. forskningsprojekter.

 

Af Maren Pilegård Andersen

The Learning Society er et samarbejdsnetværk på tværs af sektorer under den europæiske pulje Nordplus Horizontal. De deltagende partnere er: Københavns Universitet, Grønlands Universitet, Agder Universitet i Norge, Valga Kommune (Estland), Kristiansand Kommune (Norge) og Vejle Kommune samt Háskólafélag Suðurlands i Island.   Sammen vil de udveksle erfaringer og viden om formater til formel og uformel læring. Samtidig vil de udvikle og afprøve nye formater for efteruddannelse igennem samskabende metoder. Disse består af en kombination af online og face-to-face workshops, følgeforskning og afprøvning af undervisningsformater igennem casestudier. Det tværsektorielle samarbejde muliggør innovative perspektiver og metoder til efteruddannelse og læring, som ikke ville blive udviklet af én enkelt sektor.Hvordan skal fremtidens efteruddannelse indrettes?Stadige forandringer er en grundbetingelse i dagens samfund og forventes at accelerere i fremtiden. Kompetente ansatte i fremtidens samfund må derfor være i stand til at lære hele livet og tilpasse deres arbejde til nye forandringer og viden. En konsekvens af det er, at formålet med uddannelse ikke længere blot vil handle om, hvad der skal læres. Det bliver vigtigt at muliggøre livslang læring og lære kursister at ”lære, hvordan man lærer”. Konsekvensen bliver derfor også, at uddannelse ikke længere kan baseres på undervisningsmetoder, der er udviklet i og for det industrielle samfund. Der skal være mere fleksibilitet i form af, hvornår, hvor og hvordan der er adgang til uddannelse og ny viden. Der er behov for at få adgang til den nyeste forskningsbaserede viden hurtigt og uden de store udgifter forbundet med at tage ansatte ud af deres arbejde for at gå på kursus. The Learning Society skal derfor bidrage til at udvikle læringsformater og metoder til at designe kurser og uddannelse, som understøtter organisationer og individer i at få relevant og fleksibel læring på arbejdspladsen og i hverdagen. Digital dannelse og forberedelse på fremtidens teknologiske udviklingI projektet vil der blive arbejdet med 4 cases om digital udvikling, forebyggelse af radikalisering, forbedring af muligheder for efteruddannelse og sikring af livslang læring. Alle vil tage udgangspunkt i et kursus i resiliens. Agder Universitet vil på baggrund af forskningsprojektet Smart Mature Resilience, som VIFIN og Vejle Kommune også er en del af, udvikle fire kursusforløb i resiliens, som hver især skræddersyes til lokale målgrupper og kontekster i Norge, Estland, Island og Danmark.I Vejle skal VIFIN arbejde med en case om digital udvikling. Der vil blive sat fokus på de udfordringer, der følger af den fortsatte digitale udvikling. Det sker i et resiliensperspektiv om, hvordan kommunen undgår, at digitaliseringsprocesser ekskluderer borgere uden stærke kompetencer i IT. Kurser i resiliens skal hjælpe med at besvare spørgsmål som: Hvilke kompetencer og egenskaber vedrørende IT er afgørende i fremtidens samfund? Og: Hvordan kan digitale netværk, samfund og sociale netværk facilitere resiliens? 

Login (0)

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más