Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Význam učení se na pracovišti pro jednotlivce, skupiny a organizace

Publikace zkoumá vztah mezi procesem učení se na pracovišti a výkonem zaměstnance. Ústředním bodem zkoumání je jedinec a jeho postup směrem k pracovní skupině, manažerovi a celé organizaci. Publikaci lze použít jako návod pro organizace, jak zlepšit efektivitu učení se na pracovišti.

Autoři se zabývají faktory, které ovlivňují proces učení se na pracovišti jako takové. Jako klíčové nacházejí 4 faktory:

 

1. Schopnosti daného člověka, včetně sady dovedností, jeho osobnosti, zkušeností a schopnosti chápání;

2. Jeho výkon na pracovišti a to, jak je tento výkon vnímán druhými lidmi;

3. Míra formálního a neformálního učení a způsob, jakým je prováděno;

4. Kontext, v němž jedinec pracuje a učí se; to zahrnuje i kulturu na pracovišti a sociální interakce. 

 

Publikace je vhodná jak pro firmy či organizace, tak pro vládní instituce, které se zabývají dalším vzděláváním.

Lze ji v angličtině stáhnout zde.

Resource Details
Autor(es) del recurso
Michael Eraut, Wendy Hirsh
Tipo de recurso
Estudios e informes
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!