Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Werkplekleren lijkt oplossing voor belangrijke uitdagingen

 

Op 25 mei 2016 vond in aanwezigheid van Koning Filip het symposium Duaal Leren plaats. Duaal leren -of alternerend leren- is de meest intensieve vorm van werkplekleren. De opleiding gebeurt afwisselend in een school of opleidingscentrum en in een onderneming.

Werkplekleren wordt steeds meer voorgesteld als oplossing voor een aantal belangrijke uitdagingen.  Landen waar duaal leren goed is ingeburgerd lijken er beter in te slagen om hun jongerenwerkloosheid laag te houden. Ook lijkt het erop dat jongeren in een alternerende opleiding minder vaak vroegtijdig de school te verlaten. Er is dan ook heel wat aandacht voor dit thema, zowel op Europees vlak als in België. Met dit symposium wilde de Koning de lopende initiatieven verder ondersteunen en inspirerende praktijken verspreiden.

Enkele vaststellingen die op het symposium werden gepresenteerd:

  • In België is duaal leren nog te weinig een eerste keuze. Het aantal jongeren dat aan werkplekleren doet, ligt nog te laag.  Het stelsel wordt nog te vaak gezien als de laatste trap in het watervalsysteem. 
  • Een belangrijke vraag vanuit de bedrijfswereld is de vraag naar meer eenvoud. Het landschap ‘duaal leren’ is vandaag nog erg versnipperd, met verschillende actoren en verschillende statuten. 
  • De onderwijs- en opleidingsinstellingen  worden geconfronteerd met een aantal specifieke uitdagingen. Op de werkplek moeten niet alleen professionele, maar ook meer algemene competenties kunnen verworven worden . Daarnaast moet het werk- en leergedeelte voor elke optimale afgestemd worden. De derde uitdaging is de nood aan verbetering van het imago van duaal leren. 
  • Om voldoende kwaliteit te kunnen bieden, moeten er voldoende leerondernemingen beschikbaar zijn. Die leerondernemingen moeten bovendien gemakkelijk bereikbaar zijn.

De schoolverlatersstudie van de VDAB beantwoordt de vraag naar de tewerkstellingskansen van de Vlaamse schoolverlaters. Ze  onderzoekt welke opleidingen goede kansen bieden op werk en na welke opleidingen de zoektocht naar een job wat moeizamer verloopt. Het betreft de jongeren die de school hebben verlaten in 2014 en die door VDAB één jaar lang worden opgevolgd. In juni 2015 wordt nagegaan hoeveel van deze schoolverlaters als werkzoekend zijn ingeschreven. 

Daaruit blijkt dat het aandeel schoolverlaters dat in Vlaanderen zonder enige kwalificatie de arbeidsmarkt betreedt, verder afneemt. Er zijn nu 26,5% minder ongekwalificeerde schoolverlaters dan drie jaar geleden. Het gaat hier wel nog steeds over 5.559 jongeren die de arbeidsmarkt trotseren zonder er echt klaar voor te zijn.

Een belangrijke conclusie uit het rapport blijkt dat leren en werken een succesformule blijkt. Ook de zevende specialisatiejaren in BSO en TSO, waarin de nadruk ligt op stage en praktijk, verhogen bijna steeds de kansen op een vlotte doorstroming naar de arbeidsmarkt. Wanneer deze werkervaring ook nog eens wordt gecombineerd met het behalen van een getuigschrift of diploma, dan stijgen de kansen nóg meer. Decombinatie van werkervaring en diploma lijkt dus dé sleutel tot een optimale lancering op de arbeidsmarkt.

BRON: VDAB

Login (0)
Etiquetas

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más