Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Krátký imaginární rozhovor na téma vzdělávání na pracovišti

 

Et si les formations en situation de travail (FEST) nous conduisaient à repenser la formation ?

 

L:…Víš, že je vzdělávání na pracovišti nabízeno již odedávna a skoro všude, ale jako Molièrova postava Monsieur Jourdain, který mluvil, aniž by věděl, co říká, tak na to nikdo stejně nedbá. Nicméně pokud slyšíme lidi, jak se baví o tom, že se učí a jakým způsobem se učí, zjistíme, že je to ve většině případů při práci nebo kvůli práci.

E: Ano, a co?

L: Neměli bychom spíše přemýšlet o způsobu, jak se lidé v práci učí a jaké důsledky toto učení přináší, než abychom pořád jen o učení přemýšleli? Francouzský zákon o odborném dalším vzdělávání otevírá nové perspektivy k lepší možnosti vzdělávání na pracovišti.

E: A proč?

L: Protože základ tohoto zákona používá logiku jako výsledek a ne logiku jako prostředek.

E: Ale co to znamená pro vzdělávání?

L: To znamená, že pokud odpadne část zákonné povinnosti vzdělávání [1], zůstane odborné vzdělávání na pracovišti stále na programu. Podniky musí díky rozhovorům se zaměstnanci dokázat, že se jejich zaměstnanci buďto v souvislosti se svými schopnostmi nebo kvůli kariéře dále rozvíjeli… Musí ukázat, že další vzdělávání spolupracovníků není zapomenuto ani v případě dobrovolnosti a ne na základě povinnosti.

E: Vlastně tedy nemáme tolik svobody jako dříve!

L: Ano i ne! Ano, nabízí to více svobody: podniky nemusejí dále investovat do dalšího vzdělávání, když k tomu nejsou nuceni. Tedy již žádné kurzy, jen aby vyčerpaly našetřené peníze na vzdělávání! Všichni si na toto nesmyslné plýtvání stěžovali a nyní je to tak daleko, že podniky už k tomu nejsou zavazovány zákonem! Při vydávání peněz na další vzdělávání ale nemají zcela úplně volnou ruku, je zde jistá závaznost.

Ne, zvyšování zákonem stanovených zákazů neznamená naprostou svobodu! Jednání podniku silně závisí na tom, jak se spolupracovníci zapojují a jak vykonávají svoji práci, jejich rozvoj tedy není v žádném případě druhořadý. Osvobození od zákonné povinnosti neznamená jen svobodu! Znamená jen další omezení: podniky musí dokázat, že profesní rozvoj jejich zaměstnanců je i nadále v jejich zájmu, že je jim poskytován prostor pro další rozvoj schopností a že mohou získávat nové kvalifikace.

E: Jak to tedy dělají?

L: Tady zákon způsobil, že je mnohem lépe vidět, jak se díky práci a při práci dále učíme.

E: Ale to je zcela nové…

L: Ano i ne…Nikdy jsi nepotkala spolupracovníky, kteří potvrdili oprávněnost poznatků získaných díky zkušenostem? Tedy že díky práci získali zcela nové schopnosti?

E: Ale ano, samozřejmě.

L: Rozumějme tedy, že nás práce něco nového učí a to, že je člověk na pracovišti vzděláván, není žádnou novinkou. Pravděpodobně se musíme podrobněji podívat  na to, co vlastně lidé v práci dělají a jak se učí dělat to, co dělají.

E: Jedno je jisté - pracovat se nenaučíme v nějakém kurzu…Kdybych například neměl právě takového kolegu, který…

L: V podstatě si myslíš to stejné jako já. Možná bychom se konečně měli přestat držet představy, že další vzdělávání a učení je možné jen v kurzech.

E: Doufejme!

L: Tady jsme zajedno! Co by bylo, kdyby nás vzdělávání na pracovišti vedlo k tomu, že bychom zcela změnili přístup k odbornému vzdělávání?

 

Anne-Lise Ulmann je docentkou na CNAM a dále EPALE odbornou expertkou.

 

 

[1] Ve Francii je  zákonná povinnost procentuální částí nákladů na mzdy, kterou musí podniky vydat na vzdělávání spolupracovníků. Pokud tomu tak není, musí státu tuto částku vrátit zpět.

 

Login (5)

¿Quieres otro idioma?

Este documento también está disponible en otros idiomas. Por favor, selecciona un de abajo.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más