Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Undersøgelse af virksomhedernes anvendelse af VEU

Gennem kompetencefondene afsættes der hvert år mange penge til at efter- og videreuddanne medarbejdere. Endvidere er Danmark et af de lande i verden, der bruger flest offentlige midler på voksen- ogefteruddannelse (herefter VEU). 

Dette gøres bl.a. ud fra forståelsen af, at der er en positiv sammenhæng mellem virksomhedernes produktivitet og uddannelse. VEU ses således bl.a. som en mulighed for at øge uddannelsesniveauetblandt de beskæftigede og derigennem øge virksomhedernes produktivitet. VEU kan ligeledes være et værktøj til at sikre, at arbejdsstyrken har de nødvendige avancerede kompetencer, som bl.a. den internationale konkurrence sætter et øget krav om, idet en effektiv og smidig produktion i stigende grad bliver et væsentligt konkurrenceparameter.

VEU er således et vigtigt og betydningsfuldt element i den danske arbejdsmarkedspolitik. Men en del tyder dog på, at VEU-indsatsen i Danmark har begrænset effekt. Den formelle opkvalificering af de beskæftigede i Danmark er således forholdsvis beskeden. Dette leder naturligt til spørgsmålet om, hvorvidt VEU-indsatsen er tilstrækkeligt målrettet virksomhedernes og medarbejdernes behov.

Resource Details
Autor(es) del recurso
Rapport udarbejdet af DAMVAD for tænketanken DEA
Tipo de recurso
Estudios e informes
País
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!