Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Klokboken

Klokboken är en publikation framtagen av Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer med stöd av Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar. Klokboken syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som kan bidra till såväl kulturell som regional samhällsutveckling.

Klokboken kan laddas ner här: Klokboken

 

Resource Details
Autor(es) del recurso
Text: Chrissie Faniadis
Tipo de recurso
Oportunidades y recursos
País
Idioma del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!