Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Покана за разискване на теорията, свързана с ученето за възрастни

„Няма нищо толкова практично, колкото добрата теория” (Люин, 1951 г.).

Много често „се губим” в практиката заради напрежението на ежедневната работа. Въпреки че повечето обучители на възрастни имат опит в андрагогиката, много от тях споделят, че нямат време за задълбочаване върху теоретичната основа на работата си. Този блог има за цел да стартира разговор и да подкани хората към коментари относно любимите им теоретици. Започвам с цитат от виден теоретик, който не е от сферата на образованието за възрастни – Кърт Люин – „Няма нищо толкова практично, колкото добрата теория” (1951 г.).

 

Пауло Фреири (1921 – 1977) – трансформиращо образование

Пауло Фреири, работейки със селяни в Бразилия, разглежда образованието като път към свободата, и по-специално – свобода от бедността и потисничеството. Идеите на Фреири са следните – образованието е всъщност преминаването от това хората да бъдат разглеждани като обекти и самите те да се възприемат като обекти (нямащи право на избор и нямащи възможност да оформят своето бъдеще) към това да се възприемат като субекти (главни действащи лица, които могат да оформят и моделират собствения си живот). Образованието се разглежда като интервенция и катализатор за промяна. Това означава, че обучителите трябва да търсят местата, където са налице потиснатост и угнетеност и да провокират дискусия отностно тези състояния, предлагайки и пътища за промяна. Образованието всъщност е неразривно свързано с това обучаващите се да придобият инструментите, с които да осъществат промяна (например селяните да придобият умения за четене и писане, за да се борят за своите права.)

Фреири предлага също и практики, които надграждат идеите, свързани с образованието като път към свободата, а именно:

- Поставяне на проблеми – образованието трябва да се занимава с поставяне на дневен ред на проблеми, а не с предписване на решения.

- Обучителите следва да са наясно с т. нар. интернализирана угнетеност, при която маргинализираните групи приемат, че „заслужават” да са маргинализирани.

- Следва връзката между обучаващ и обучаем да е равнопоставена – всеки от тях се учи от другия и проявява уважение.

- В основата на тази форма на образование е идеята за социалната трансформация.

- Практика – осъзнаване на света и действие за това той да бъде променен. Не е достатъчно хората да се събират просто за да трупат знания за социалната действителност. Те трябва да действат заедно по отношение на тази среда, за да я осъзнаят и да я трансофмират чрез последващи действия

Според Фреири основната цел на образованието е свободата, и по-специално свободата на колектива. В трудовете му намират място и идеи относно интернализираната угнетеност, практиката и равенството между учител и обучаем.

 

Малкълм Ноулс (1913 – 1997) – Подход, насочен към обучаемия

Малкълм Ноулс разпространява идеята за андрагогиката и я противопоставя на идеята за педагогиката, подчертавайки разликите между това да работиш с възрастни и с деца. Според Ноулс основната концепция, стояща зад андрагогиката е, че тя се фокусира върху възрастни, които:

  • Са автономни индивиди, свикнали с това да действат самостоятелно
  • Имат житейски опит, който ги е направил такива, каквито са
  • Сами са избрали да учат и затова са готови да го правят
  • Се фокусират върху „проблема”, който ги е накарал да учат – заради това те са мотивирани да учат определени неща
  • Имат силна нужда да разглеждат и отнасят ученето към самите тях и техния живот.

Затова преподавателят трябва да постави възрастния в центъра на собственото си учене. За да бъдат поставени контекстуално концепциите на андрагогиката е полезно да обърнем внимание как Ноулес е оформил основните концепции, стоящи зад педагогиката, основно относно обучението на деца – децата биват направлявани отвън; нямат житейски опит; имат нужда някой да им показва какво е необходимо да се учи. Преподавателят има пълна отговорност за вземане на решенията относно това какво, как и кога да се учи, както и дали материалът е усвоен. Педагогиката, или обучението, направлявано от учител, поставя обучаемия в подчинена роля, изискваща съобразяване с инструкциите на учителя и учебните планове. Обучаемите трябва да знаят само това, на което преподавателите ги учат. Резултатът е ситуация на преподаване и учене, която активно насърчава зависимост от обучаващия. Затова Ноулес отбелязва нуждата преподавателят да поставя възрастния обучаем в центъра на своето учене.

Присъединете се – споделете за теоретик, чията работа ви вдъхновява и защо това е така

 

Препратки

Люин, К. (1951) Теория в социалната наука; избрани теоритични трудове. D. Cartwright (ed.). New York: Harper & Row.

Аонтас: Теоритици и мислители – връзката с практиката

Аонтас: Теоритици и мислители – връзката с практиката

Login (0)

¿Quieres otro idioma?

Este documento también está disponible en otros idiomas. Por favor, selecciona un de abajo.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más