Resource Details
RECURSO

Manuál - Úvod do metodiky Hipoterapie

Jedním z cílů projektu 2018-1-CZ01-KA204_048149 bylo napsat praktický nástroj - manuál - Úvod do metodiky Hipoterapie - Introduction to EFT methodology. Výsledná metodická podpora byla dokončena na základě průběžně získaných zkušeností, společných diskusí a představovala manuál pro implementaci Standardů kvality do praxe Equine Facilitated Therapy (EFT). Tato metodika není pouze podporou výuky pro lektory. Rovněž podporuje rozvoj metody EFT v partnerských zemích. Tvorba metodiky nebyla financována z grantových prostředků, přesto je součástí výsledku našeho projektu. Metodika EFT také tvoří základ pro e-learningový kurz v angličtině přístupný online pro veřejnost.

Resource Details
Autor(es) del recurso
Česká hiporehabilitační společnost, z.s.; NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY; Horse Therapy Association
Tipo de recurso
Recursos educativos abiertos
Fecha de publicación
Login (0)

¿Quieres otro idioma?

Este documento también está disponible en otros idiomas. Por favor, selecciona un de abajo.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!