Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Zinātnes patēriņa pētījums 2020

Arvien vairāk pieaugot zinātnes komunikācijas lomai, aicinām iepazīties ar pētījumu, kas sniedz ieskatu Latvijas iedzīvotāju zinātnes satura patēriņa un līdzdalības aktivitātēs, lai iegūtu datus, kurus var tālāk izmantot zinātnes stratēģiskajā komunikācijā.

 

Zinātnes patēriņa pētījums tika iekļauts Kultūras ministrijas pētījumā par kultūras patēriņu un to īstenoja Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sadarbībā ar SKDS un „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratoriju”.

 

Pētījumā tika izvirzīti šādi uzdevumi:

  1. Izpētīt un detalizēti raksturot Latvijas iedzīvotāju aktivitātes, kas raksturo iedzīvotāju interesi un līdzdalību ar zinātni un pētniecību saistītās norisēs, darbībās.
  2. Izpētīt un detalizēti raksturot Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret zinātni, zināšanām un izglītību,  priekšstatus par zinātnes attīstības līmeni, kā arī informētību par Latvijas zinātniekiem un zinātnes sasniegumiem.
  3. Izpētīt un raksturot Latvijas iedzīvotāju priekšstatus par zinātnes nozīmi Covid-19 seku mazināšanai.
  4. Salīdzināt zinātnes satura patēriņa un līdzdalības aktivitātes statistiskos rādītājus, lai novērtētu aktivitātes dinamiku 2018.-2020.
  5. Raksturot  jauniešus kā esošās un nākotnes zinātnes auditorijas iesaistes mehānismus un galvenos izaicinājumus saistībā ar zinātnieka profesijas izvēli, attieksmēm un interesi par to.

 

Vienlaikus aicinām iepazīties ar ViA pētījumu par zinātnes komunikācijas mērķa grupām un zinātnes pozicionējuma materiāliem.

Resource Details
Autor(es) del recurso
Latvijas Kultūras akadēmija, SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”, SIA „SKDS”
Tipo de recurso
Estudios e informes
País
Palabras clave
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!