Pasar al contenido principal
News
Noticias

Täiskasvanuhariduse prioriteetide ülevaade ja arutelud uue Erasmus+ 2021-2027 programmi osas

Insights and discussion opportunities on Adult Education priorities in the new Erasmus+ 2021-2027 programme
Originaalteksti on avaldanud inglise keeles kasutaja EPALE Moderator

 

Insights and discussion opportunities on Adult Education priorities in the new Erasmus+ 2021-2027 programme

Hiljuti avaldatud Euroopa Nõukogu otsus Euroopa hariduse ja koolituse alase koostöö strateegilise raamistiku kohta (2021-2030) ELi ametlikes teadaannetes (C66/1) on oluline samm uue Erasmus + programmi käsiraamatu ja konkursikutsete väljaandmisel. 

Olgugi, et EACEA ja mitmete riikide kohalikud agentuurid on juba organiseerinud webinare, et tutvustada programmi uut struktuuri ja rahastusvõimalusi, on siiski ringlemas vaid osaline ja peamiselt üldine info erinevate haridustasemete spetsiifiliste prioriteetide kohta. 

Nõukogu otsusega on paika pandud seitse Euroopa hariduse ja koolituse keskmise tulemuslikkuse võrdlustaset (EU-taseme eesmärgid), sh üks, mis on seotud täiskasvanute osalemisega õppimises: "Aastaks 2025 peaks viimase 12 kuu jooksul vähemalt 47% täiskasvanutest vanuses 25-64 olema osalenud õppetöös".

See eesmärk, mida saab kergelt seostada enamuse horisontaalsete tegevustega ning mis on Euroopa koostöö strateegilises raamistikus nimetatud viie strateegilise prioriteedi hulgas, näib olevat eriti oluline II prioriteetses valdkonnas - elukestev õpe ja mobiilsus:

  • Elukestva õppe strateegiate taaskäivitamine ja jätkamine ning üleminekuetappide käsitlemine haridus- ja koolitusvaldkonnas, edendades samal ajal kvaliteetse karjäärinõustamise kaudu üleminekut kutseharidusele ja -koolitusele, kõrg- ja täiskasvanuharidusele, sealhulgas mitteformaalsele ja informaalsele õppele ning õppest tööle.
  • Tagamine, et haridus- ja koolitussüsteemid (sealhulgas täiskasvanute õppesüsteemid) toetavad kõiki õppijaid muutuvale tööturule pääsemisel ja nende isiklikule arengule kaasaaitamisel, muutuvad paindlikumaks, vastupidavamaks, tulevikukindlamaks, atraktiivsemaks ja on samal ajal kohandatud rohelisele ja digitaalsele üleminekule. Koolitamise ja ajakohastamise võimalused peaksid olema tagatud kogu tööelu jooksul ning tugevdama koostööd teiste sidusrühmadega, näiteks ettevõtete või muude töökohtadega.
  • Täiskasvanuhariduse uuendatud Euroopa tegevuskava ajakohastamine.

Me ei tea veel, kas ja kuidas neid küsimusi Erasmus + programmi raames prioriteetsemateks tõstetakse, kuid me saame kindlasti kaasa aidata käimasolevatele aruteludele ja konsultatsioonidele nende vahendite üle, mis võivad selle saavutamisele kaasa aidata.

Digiõppe tegevuskava 2021 – 2027 osana teeb Euroopa Komisjon ettepaneku luua Euroopa digiõppe keskus. Keskuse peamine eesmärk on tugevdada valdkondadevahelist koostööd, läbikäimist ja sünergiat digiõppes Euroopas. 

Selle sündmuse eesmärk on arutada, kuidas digiõppe keskus saab kaasa aidata Euroopa digihariduse arendamisele ja toetada sidusrühmi digihariduse valdkonna töös.

Login (4)

¿Quieres otro idioma?

Este documento también está disponible en otros idiomas. Por favor, selecciona un de abajo.

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más